جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 535 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 535 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 535

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. کسی که صفات و شرایط لازم برای کاری را داشته باشد -> جامعالشرایط
افقی 1. شهر سیستان و بلوچستان -> خاش
افقی 2. منسوب به پیامبر -> نبوی
افقی 2. درآمدن -> دخول
افقی 2. چاقی -> فربهی
افقی 3. دومین انگشت -> سبابه
افقی 3. آراسته شده -> مزین
افقی 3. خدای تعالی -> دارا
افقی 4. حافظه -> یاد
افقی 4. نشانه بیماری -> تب
افقی 4. حبوبات مانند نخود و لوبیا -> بنشن
افقی 4. میوه -> ثمر
افقی 5. پایان‌نامه -> تز
افقی 5. کوکو -> فاخته
افقی 5. مهربانی -> رافت
افقی 6. نوعی انگور -> عسکری
افقی 6. فانی -> میرا
افقی 6. خداوند -> رب
افقی 7. پناهگاه -> ماوا
افقی 7. فیلمی با بازی بهروز وثوقی -> دالاهو
افقی 7. عمل -> کنش
افقی 8. گواهی دادن -> شهادت
افقی 8. رود بزرگ آفریقا -> نیل
افقی 8. ماده‌ای در سفیدکاری و لحیم کاری -> نشادر
افقی 9. تله -> دام
افقی 9. از ایالات آمریکا -> کنتاکی
افقی 9. گواهی می‌دهم -> اشهد
افقی 10. خطاب بی‌ادبانه -> هی
افقی 10. تازه‌کار -> ناشی
افقی 10. آمریکایی -> یانکی
افقی 11. پیشوا -> سرور
افقی 11. پیشرفته -> مترقی
افقی 11. پشت سر -> پس
افقی 12. وسیله‌ای لباس و کیف -> زیپ
افقی 12. دروازه‌بان اسپانیایی -> رینا
افقی 12. ضمیر فرانسوی -> وو
افقی 12. پوستین -> وات
افقی 13. تازه -> نوین
افقی 13. نیکو، پسندیده -> هژیر
افقی 13. آن چه به شب جلوه کند و بدرخشد -> شبنما
افقی 14. آگاه و هوشیار -> بیدار
افقی 14. بر مرده گریستن -> ندبه
افقی 14. تازه -> نوین
افقی 15. نیرو، انرژی -> قوه
افقی 15. کمال مطلوب -> ایدهال
افقی 15. حرکت زیر حرف -> کسره
عمودی 1. اثری از فرخنده آقایی -> جنسیتگمشده
عمودی 1. سوسن آسمانگون -> زنبق
عمودی 2. شناگر -> ابباز
عمودی 2. حرف ندا -> اهای
عمودی 2. نوعی اسباب‌بازی -> یویو
عمودی 3. بندهای قانون و قرارداد -> مواد
عمودی 3. همه مردم -> عوام
عمودی 3. روشنایی هنگام صبح -> سپیده
عمودی 4. نقص -> عیب
عمودی 4. تباه شدن -> فساد
عمودی 4. جنس خشن -> نر
عمودی 4. بوی رطوبت -> نا
عمودی 5. بدزبان -> هتاک
عمودی 5. اسب تندرو -> تکاور
عمودی 5. نشانه مفعولی -> را
عمودی 6. دشمن سرسخت -> لد
عمودی 6. حکیم -> بخرد
عمودی 6. جریده -> نشریه
عمودی 7. زور و رو کردن خاک -> شخم
عمودی 7. از مواد منفجره -> تیانتی
عمودی 7. مهیب و سهمگین -> نژند
عمودی 8. خوشبخت -> روزبه
عمودی 8. زمین دور از آب -> لیا
عمودی 8. از سوره‌های قرآن کریم -> مایده
عمودی 9. نرم‌تر -> الین
عمودی 9. تحت تصرف داشتن -> مالکیت
عمودی 9. سود پول -> ربا
عمودی 10. مجله -> نشریه
عمودی 10. فلان -> یارو
عمودی 10. دانه خوشبو -> هل
عمودی 11. کنار و جانب -> طف
عمودی 11. درختی بزرگ و پر شاخ و برگ -> نارون
عمودی 11. چندین نقش -> نقوش
عمودی 12. اثر پا -> رد
عمودی 12. از نت‌ها -> فا
عمودی 12. گله‌مند -> شاکی
عمودی 12. مکان -> بنک
عمودی 13. پلیدی -> خباثت
عمودی 13. آجر لعابدار -> کاشی
عمودی 13. زهره -> ونوس
عمودی 14. میله حرکت دادن اجسام سنگین -> اهرم
عمودی 14. ابزاری در نجاری -> رنده
عمودی 14. رشته‌کوهی در آسیای مرکزی -> پامیر
عمودی 15. شکاف باریک -> شیار
عمودی 15. فعالیتی از روی مهر انسانی -> بشردوستانه