جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 536 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 536 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 536

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. نوعی ورزش گروهی -> پینتبال
افقی 1. لیوان -> ابخوری
افقی 2. در بند است -> اسیر
افقی 2. پشتیبان -> پناه
افقی 2. گیج و سرگشته -> مدهوش
افقی 3. طرد شده -> رانده
افقی 3. حلال رنگ -> تینر
افقی 3. روزهای عرب -> ایام
افقی 4. جهت -> سوی
افقی 4. دندانه سوهان -> اج

دندانه سوهان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4. واحد نظامی -> یگان
افقی 4. کوهی در کهگیلویه و بویراحمد -> دنا
افقی 5. خاندان -> ال
افقی 5. نوار تزئینی -> روبان
افقی 5. خوش قد و قامت -> هوتن
افقی 6. پیرو مانی -> مانوی
افقی 6. مرکز فلزی! -> ورشو
افقی 6. صدای اردک -> مگ
افقی 7. کوشش -> سعی
افقی 7. ضربه فنی در بوکس -> ناکاوت
افقی 7. درخواست حاجت از خدا -> دعا
افقی 8. سازی زهی شبیه گیتار -> بانجو
افقی 8. نخ تابیده -> ریس
افقی 8. شهری در استان کرمانشاه -> هرسین
افقی 9. متحد، یگانه -> یکی
افقی 9. له شده -> لگدمال
افقی 9. مقابل حاشیه -> متن
افقی 10. یادداشت -> نت
افقی 10. مهربان‌تر از مادر -> دایه
افقی 10. سازمان و مؤسسه -> بنگاه
افقی 11. گذرگاه سیل -> مسیل
افقی 11. سردرد عروقی -> میگرن
افقی 11. گرداگرد لب و دهان -> نس
افقی 12. کرانه آسمان -> افق
افقی 12. خودرو جنگی -> تانک
افقی 12. حرف جمع فارسی -> ها
افقی 12. هذیان بیمار -> یان
افقی 13. هویج -> زردک
افقی 13. متحرک -> سیار
افقی 13. خوش اخلاق -> نیکخو
افقی 14. نصرت -> یاوری
افقی 14. الماس خالص‌ترین نوع آن است -> کربن
افقی 14. مرغابی -> اردک
افقی 15. میوه گس -> خرمالو
افقی 15. متأهل -> عیالوار
عمودی 1. سال قبل -> پارسال
عمودی 1. توانگری، استغنا -> بینیازی
عمودی 2. نگهبان چماقدار -> یساول
عمودی 2. لب از سخن فرو بسته -> ساکت
عمودی 2. وسیع و پهناور -> فراخ
عمودی 3. بچه! -> نینی
عمودی 3. مفهوم -> معنی
عمودی 3. درخور توانایی -> مقدور
عمودی 4. شکننده -> ترد
عمودی 4. متداول -> رایج
عمودی 4. زیر خاک پنهان کردن -> دس
عمودی 4. حشره بی دست و پا -> کرم
عمودی 5. بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند -> هاون
عمودی 5. شهرستان -> ولایت
عمودی 5. بله آلمانی -> یا
عمودی 6. بالای فرنگی -> اپ
عمودی 6. ترسو -> جبون
عمودی 6. از میوه‌های تابستانی -> گیلاس
عمودی 7. وسیله ترمز -> لنت
عمودی 7. شرح کتاب اوستا -> ایارده
عمودی 7. خوب -> نیکو
عمودی 8. کیش، رسم -> ایین
عمودی 8. نوعی بستنی -> کیم
عمودی 8. صفت روباه -> مکار
عمودی 9. قصد -> اهنگ
عمودی 9. گیاهی از تیره شب‌بوها -> واسابی
عمودی 9. یک چهارم -> ربع
عمودی 10. دالان -> راهرو
عمودی 10. یک تای کفش -> لنگه
عمودی 10. شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نی
عمودی 11. کوزه سفالی -> خم
عمودی 11. نامه -> نوشته
عمودی 11. ارزان نیست -> گران
عمودی 12. کتاب مقدس هندوان -> ودا
عمودی 12. شمای خودمانی -> تو
عمودی 12. داستان -> رمان
عمودی 12. موی گردن شیر -> یال

موی گردن شیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13. نجات یافتن -> رهیدن
عمودی 13. فوج و گروه -> دسته
عمودی 13. مخلص -> یکرو
عمودی 14. واحد پول چین -> یوان
عمودی 14. معلوم و مشخص -> معین
عمودی 14. فرمانده کشتی -> ناخدا
عمودی 15. تیراژ -> شمارگان
عمودی 15. نوعی بازی با چوب بر روی میزی بزرگ -> اسنوکر