جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 537 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 537 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 537

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. بدهی خود را سر وقت می‌دهد -> خوشحساب
افقی 1. واحد پول اوکراین -> گریونا
افقی 2. قابله -> ماما
افقی 2. فعال، مفید -> کاری
افقی 2. حسرت -> افسوس
افقی 3. ترکیدن و پاره شدن -> پکیدن
افقی 3. از پیاده خبر ندارد! -> سوار
افقی 3. هوای گرفته -> ابری
افقی 4. بیماری نفس‌تنگی -> اسم
افقی 4. امیر قبیله -> بگ

امیر قبیله در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4. قطعه موسیقی -> اهنگ
افقی 4. دوست، همدم -> یار
افقی 5. تیم فوتبال فرانسوی -> رن
افقی 5. برادر حضرت موسی -> هارون
افقی 5. بهشت‌ها -> جنات
افقی 6. آغاز کننده -> مبتدی
افقی 6. وجود داشتن -> بودن
افقی 6. فلز گرانبها -> زر
افقی 7. راز ناگفتنی -> مگو
افقی 7. اثری از صادق کرمیار -> نامیرا
افقی 7. پیامبر -> نبی
افقی 8. مغالطه کردن برای وارونه نشان دادن حقایق -> سفسطه
افقی 8. شکاف، تراک -> چاک
افقی 8. اثری از پائولو کوئلیو -> بریدا
افقی 9. درخت انگور -> تاک
افقی 9. تفاخر -> مباهات
افقی 9. سبزی خرد کردنی -> تره
افقی 10. نام ترکی -> اد
افقی 10. آواز دهنده -> هاتف
افقی 10. دستگاه گیرنده صوت -> رادیو
افقی 11. نوعی گهواره -> نانو
افقی 11. مرد خنده‌رو -> بهلول
افقی 11. نقش هنری -> رل
افقی 12. آنچه مایه هلاکت باشد -> خطر
افقی 12. بسیار نالنده -> انان
افقی 12. عدد تنفسی -> شش
افقی 12. باد برین -> صبا
افقی 13. آگاه کردن -> انها
افقی 13. داد و فریاد -> هوار
افقی 13. درجه‌ای در ارتش -> ستوان
افقی 14. آزرده، رنجیده -> ناخوش
افقی 14. دستکاری عکس -> رتوش
افقی 14. رگ -> ورید
افقی 15. به هم رسانیدن دو چیز -> برخورد
افقی 15. روشی برای تمرکز و آرامش -> مدیتیشن
عمودی 1. سلاح جنگی نیمه سنگین -> خمپاره
عمودی 1. سردار ملی مشروطیت -> ستارخان
عمودی 2. ماده‌ای که برای پیشگیری از بیماری تزریق می‌کنند -> واکسن
عمودی 2. معانی و مفاهیم -> مفاد
عمودی 2. ریسمان کلفت -> طناب
عمودی 3. بوی خوش -> شمیم
عمودی 3. زائده نشانه‌روی در تفنگ -> مگسک
عمودی 3. مجاز از مرد درشت هیکل -> نرهخر
عمودی 4. تند، برنده -> حاد
عمودی 4. فرود آمدن -> هبوط
عمودی 4. بخار دهان -> ها
عمودی 4. قسمت، بهره -> اوخ
عمودی 5. گیاه شاخه‌ای -> نبات
عمودی 5. بی‌شک -> همانا
عمودی 5. نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 6. آسیب -> اک
عمودی 6. مال برخی از مو نازک‌تر است -> گردن
عمودی 6. خمیر رنگرزی -> بتونه
عمودی 7. خشم و غضب -> باس
عمودی 7. از فرکانس‌های رادیویی -> ویاچاف
عمودی 7. جنگ -> اورد
عمودی 8. روح -> روان
عمودی 8. قمر زمین -> ماه
عمودی 8. دختران -> بنات
عمودی 9. رستنی -> گیاه
عمودی 9. بی‌هنر و ولگرد -> بیکاره
عمودی 9. از سوره‌های قرآن کریم -> روم
عمودی 10. دردمند -> رنجور
عمودی 10. از شهرهای استان گیلان -> تالش
عمودی 10. محکم کردن -> شد
عمودی 11. تصدیق آلمانی -> یا
عمودی 11. آب بدبو -> گنداب
عمودی 11. زن دوک -> دوشس
عمودی 12. به جا آوردن عهد -> وفا
عمودی 12. از خواهران برونته -> ان
عمودی 12. بندپای گزنده -> رتیل
عمودی 12. درخت کرم ابریشم -> توت
عمودی 13. تئوری انیشتین -> نسبیت

تئوری انیشتین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13. زور و قدرت -> نیرو
عمودی 13. ظاهری -> صوری
عمودی 14. فوتبالیست فرانسوی -> اورا
عمودی 14. برگزیده از هر چیز -> زبده
عمودی 14. جذب -> ربایش
عمودی 15. رود آسیای میانه -> سیردریا
عمودی 15. فشردن و عصار گرفتن -> چلاندن