جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 540 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 540 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 540

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. نوعی سرو چای -> قندپهلو
افقی 1. جریمه فوتبالی -> پنالتی
افقی 2. فوتبالیست پرتغالی -> نانی
افقی 2. واحد پول ارمنستان -> درام
افقی 2. برتری یافتن -> سرشدن
افقی 3. دور زننده -> دایره
افقی 3. جای بازگشت -> معاد
افقی 3. پایتخت بنگلادش -> داکا

پایتخت بنگلادش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4. پرنده سعادت -> هما
افقی 4. غوزه پنبه -> وش
افقی 4. مخالف هم بودن -> ضدیت
افقی 4. ترس -> بیم
افقی 5. اشاره به دور -> ان
افقی 5. تهی‌دست -> بینوا
افقی 5. لباس -> جامه
افقی 6. ناهماهنگ -> ناجور
افقی 6. واحد پول هائیتی -> گورد
افقی 6. پسوند شباهت -> سا
افقی 7. تاج خروس -> ذال
افقی 7. اداره مدعی عمومی -> دادسرا
افقی 7. کره -> گوی
افقی 8. کنار کوه -> دامنه
افقی 8. زمان -> مدت
افقی 8. گناهان -> جرایم
افقی 9. آینده -> اتی
افقی 9. کشور آفریقایی -> اریتره
افقی 9. گرم نیست -> سرد
افقی 10. گمراهی -> غی
افقی 10. دیندار -> مومن
افقی 10. پاکی و صدق -> درستی
افقی 11. جستجو کننده -> جویا
افقی 11. از شهرهای استان بوشهر -> کنگان
افقی 11. آب مروارید -> تم
افقی 12. صف -> رده
افقی 12. نیستی -> هلاک
افقی 12. همسر مرد -> زن
افقی 12. پادشاهی -> کیی
افقی 13. طویل -> دراز
افقی 13. تاراج -> یغما
افقی 13. برگزیده -> سرامد
افقی 14. مویه کنان -> نالان
افقی 14. فیلم پر زد و خورد -> اکشن
افقی 14. پشمینه‌پوش -> صوفی
افقی 15. از حد گذرنده -> متجاوز
افقی 15. فوتبالیست ایتالیایی -> کاندروا
عمودی 1. از شهرهای افغانستان -> قندهار
عمودی 1. بسیار گرم کردن -> داغکردن
عمودی 2. پرآشوب -> ناامن
عمودی 2. متعلق به جوهره هر چیز -> ذاتی
عمودی 2. نمایشنامه -> درام
عمودی 3. به کسی وفا نکرده است! -> دنیا
عمودی 3. مشهور -> نامی
عمودی 3. نادانی -> جهالت
عمودی 4. سالخورده -> پیر
عمودی 4. پستاندار دریایی -> بالن
عمودی 4. ترک خفیف استخوان -> مو
عمودی 4. جسمی است معدنی و بلوری -> زاج
عمودی 5. زردک -> هویج
عمودی 5. جهنم و اثر ابوتراب خسروی -> هاویه
عمودی 5. بوی ماندگی -> نا
عمودی 6. دشمن سرسخت -> لد
عمودی 6. شنیدن به قصد جاسوسی -> شنود
عمودی 6. فالگیری -> رمالی
عمودی 7. باد کردگی -> ورم
عمودی 7. از شهرهای استان تهران -> ورامین
عمودی 7. شروع -> اغاز

شروع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 8. پرسنل، کارکنان -> اعضا
عمودی 8. حشره کش قدیمی -> ددت
عمودی 8. لکه‌هایی ریز روی پوست -> ککمک
عمودی 9. ماده دارویی مالیدنی -> پماد
عمودی 9. رواج دادن -> گستردن
عمودی 9. آب دیده -> اشک
عمودی 10. سیاه، تاریک -> دیجور
عمودی 10. اصلاً -> هرگز
عمودی 10. باقی جان -> نا
عمودی 11. پایه -> اس
عمودی 11. غارت -> تاراج
عمودی 11. نوبت نمایش سینمایی -> سانس
عمودی 12. میدان، صحرا -> لرد
عمودی 12. بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 12. نجات یافتن -> رستن
عمودی 12. نظر دوختن -> رصد
عمودی 13. به هم مانند بودن -> تشابه
عمودی 13. وسیله نقلیه قدیمی -> گاری
عمودی 13. پوشش -> کاور
عمودی 14. قطعه احتیاطی -> یدکی
عمودی 14. کشوری در قاره سبز -> سوید
عمودی 14. پایتخت بوتان -> تیمفو
عمودی 15. درشت، خشن -> ناملایم
عمودی 15. شهری در استان یزد -> حمیدیا