جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 542 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 542 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 542

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1. آواز -> بانگ
افقی 1. شهری در جنوب خوزستان -> بندرماهشهر
افقی 2. پرخور -> شکمو
افقی 2. کشوری در غرب آفریقا -> مالی
افقی 2. این مکان -> اینجا
افقی 3. بدی کردن -> اسایه
افقی 3. بی‌گمان -> لاشک

بی‌گمان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3. گریز -> چاره
افقی 4. چرک زخم -> ریم
افقی 4. رنج و محنت -> لگ
افقی 4. واسطه در و چهارچوب -> لولا
افقی 4. حقی در سازمان ملل -> وتو
افقی 5. تازه و پرطراوت -> تر
افقی 5. کارهای نیکو -> خیرات
افقی 5. واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریسیته -> امپر
افقی 6. تاریکی‌ها -> ظلمات
افقی 6. پاکدامن -> عفیف
افقی 6. مشک -> خی
افقی 7. کوچک‌تر -> صغری
افقی 7. پول یا چیز دیگر که داماد در وقت ازدواج به پدر و مادر عروس می‌دهد -> شیربها
افقی 7. سرخ کم‌رنگ -> بور
افقی 8. زن و فرزند -> عایله
افقی 8. بیماری عفونی همه‌گیر -> وبا
افقی 8. پایتخت تبت -> لهاسا
افقی 9. ارمغان زمستان -> برف
افقی 9. بهترین گلزن تاریخ چلسی -> لمپارد
افقی 9. قفسه ظروف و چینی‌جات -> بوفه
افقی 10. اسب ترکی -> ات
افقی 10. مدد -> یاری
افقی 10. میوه رز -> انگور
افقی 11. ورزش محمد علی کلی -> بوکس
افقی 11. میانگین -> متوسط
افقی 11. نشانه مفعولی -> را
افقی 12. داد -> عدل
افقی 12. به دیگری اعتماد کردن -> توکل
افقی 12. شهر تهران -> ری
افقی 12. وسیله روشنایی قدیم -> شمع
افقی 13. جوان -> برنا
افقی 13. مفهوم -> مفاد
افقی 13. پر -> لبریز
افقی 14. فرمت صوت و تصویر -> ویدیو
افقی 14. جد -> نیاک
افقی 14. داد و ستد -> سودا
افقی 15. کامپیوتر -> رایانه
افقی 15. پیروان یک دین -> ملت
افقی 15. آواز خواندن -> ترنم
عمودی 1. خبر خوش دادن -> بشارت
عمودی 1. گذشتن از آن مسیر مشکل است -> صعبالعبور
عمودی 2. کیمیا -> اکسیر
عمودی 2. چپاول -> غارت
عمودی 2. بحر -> دریا
عمودی 3. سخن‌چین -> نمام
عمودی 3. نکته‌سنج -> ظریف
عمودی 3. علو -> بلندی
عمودی 4. توپ توپر -> گوی
عمودی 4. دوست خالص -> خلیل

دوست خالص در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 4. ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 4. کلمه پرسش -> ایا
عمودی 5. گاز سبک و بی‌بو -> هلیم
عمودی 5. نیستی -> هلاکت
عمودی 5. درخت زبان گنجشک -> ون
عمودی 6. بادمجانش آفت ندارد -> بم
عمودی 6. شهر استان فارس -> گراش
عمودی 6. آنچه رسم شده -> مرسوم
عمودی 7. جوی، نهر -> نال
عمودی 7. از قدیمی‌ترین کشور‌های آفریقا -> اتیوپی
عمودی 7. آخرین لباس -> کفن
عمودی 8. راهنمایی کردن -> دلالت
عمودی 8. سود پول -> ربا
عمودی 8. آرام -> ملایم
عمودی 9. پر‌ریش -> ریشو
عمودی 9. کلمات و الفاظ بدون فعل -> عبارات
عمودی 9. حاکی، مشعر -> دال
عمودی 10. در هم پیچیده -> کلافه
عمودی 10. شهری در ایالات متحده -> دنور
عمودی 10. همراه شلوار -> کت
عمودی 11. دو یاق همقد -> اا
عمودی 11. خواهش‌ها -> امیال
عمودی 11. روانه کردن -> گسیل
عمودی 12. ابداً، اصلاً -> هیچ
عمودی 12. ورم -> پف
عمودی 12. فرود آمدن -> هبوط
عمودی 12. وسیله‌ای برای گرفتن و نگه داشتن چیزی -> بست
عمودی 13. روی آب حرکت می‌کند -> شناور
عمودی 13. یقین -> باور
عمودی 13. بدکار -> شرور
عمودی 14. کوچ کردن -> هجرت
عمودی 14. از شهرهای استان خراسان جنوبی -> خوسف
عمودی 14. ترسیدن و گریختن -> رمیدن
عمودی 15. پیاپی، مکرر -> راهوبیراه
عمودی 15. فرستادن -> اعزام