جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 546 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 546 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 546

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 گذشتنی رستم -> هفتخوان
افقی 1 دوره بت پرستی -> جاهلیت
افقی 2 برای اینکه -> زیرا
افقی 2 مقدمه -> مدخل
افقی 2 از عناصر شیمیایی فلزی -> باریم
افقی 3 حریص -> ازمند
افقی 3 انس و سازگاری -> الفت
افقی 3 نوعی تربچه -> نقلی
افقی 4 کوچک -> ریز
افقی 4 فرار حیوان -> رم
افقی 4 ناتوان -> عاجز
افقی 4 قلعه مستحکم -> ارگ

قلعه مستحکم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 5 به سیگار می‌زنند -> پک
افقی 5 درجه عالی مرگ -> شهادت
افقی 5 ظرفی در آزمایشگاه -> ارلن
افقی 6 غذای مجردی -> نیمرو
افقی 6 محصول کشتزار -> برنج
افقی 6 برجستگی زیر گونه -> لپ
افقی 7 برکنار کردن -> عزل
افقی 7 رنگ قهوه‌ای مات با ته رنگ شیری -> شکلاتی
افقی 7 داخل چراغ جادو -> غول
افقی 8 جهان -> کیهان
افقی 8 امر به آوردن -> اور
افقی 8 اتومبیل -> خودرو
افقی 9 ولگرد، بی‌سر و پا -> لات
افقی 9 به شخصیت اصلی داستان گفته می‌شود -> قهرمان
افقی 9 خانه گوسفند -> اغل
افقی 10 غذای مریض -> اش
افقی 10 ناپاک -> پلید
افقی 10 گلی زیبا -> نسترن
افقی 11 آماده کردن نیروهای نظامی -> بسیج
افقی 11 سرسلسله مادها -> دیاکو
افقی 11 از غلات -> جو
افقی 12 رفیق یکرنگ و موافق -> یار
افقی 12 کوبنده خانگی -> هاون
افقی 12 حرف همراهی -> با
افقی 12 مفصل -> بند
افقی 13 شهری در استان اردبیل -> نمین
افقی 13 جانشین -> نایب
افقی 13 حاصل -> نتیجه
افقی 14 جبران کردن -> تلافی
افقی 14 روا، مباح -> جایز
افقی 14 کتاب آسمانی -> قران
افقی 15 فرایند بسته شدن یا تنگ شدن -> انسداد
افقی 15 نماد زندگی و حرکت در سفره هفت سین -> ماهیگلی
عمودی 1 حشره قطاری -> هزارپا
عمودی 1 از سازهای بادی -> کلارینت
عمودی 2 از علوم -> فیزیک
عمودی 2 خوشگذران -> عیاش
عمودی 2 دیکته -> املا
عمودی 3 بازدارنده خودرو -> ترمز
عمودی 3 خرمی، پاکدامنی -> نزهت
عمودی 3 برشته شده -> بریان
عمودی 4 عنوان رجال -> خان
عمودی 4 نام دخترانه -> شیلا
عمودی 4 خلاف پیش -> پس
عمودی 4 دم و جان -> نفس
عمودی 5 مخلوط و آمیخته -> درهم
عمودی 5 آنچه مربوط به حمل و نقل باشد -> نقلیه
عمودی 5 عنصر گواتر -> ید
عمودی 6 مادر عرب -> ام
عمودی 6 موزیک نظامی -> مارش
عمودی 6 برای بیماران قلبی مضر است -> هیجان
عمودی 7 بانگ -> ندا
عمودی 7 قیچی پشم زنی -> دوکارد
عمودی 7 دارنده -> واجد
عمودی 8 جامه پیشکشی -> خلعت
عمودی 8 سرزنش -> لوم
عمودی 8 دار فانی -> دنیا
عمودی 9 شهرستان مرزی آذربایجان شرقی -> جلفا
عمودی 9 از البسه زمستانی -> بارانی
عمودی 9 هراس -> بیم
عمودی 10 سوداگری -> تجارت
عمودی 10 نسب‌شناس -> نساب
عمودی 10 تولد -> زا
عمودی 11 خمره بزرگ -> هب
عمودی 11 ارسنیک -> زرنیخ
عمودی 11 لرزش، جنبش -> تکان
عمودی 12 گودال -> لان
عمودی 12 کار بچه یکدنده -> لج
عمودی 12 ضد پشتک -> وارو

ضد پشتک در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12 پرهیزگار -> تقی
عمودی 13 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 13 نهی و ممنوع شده -> غدغن
عمودی 13 صفت سیب زمینی -> بیرگ
عمودی 14 نوعی ماشین کشاورزی -> تیلر
عمودی 14 یار هاردی -> لورل
عمودی 14 آشوب و ازدهام -> جنجال
عمودی 15 از غذاهای محلی استان بوشهر -> میگوپلو
عمودی 15 پاسخ محکم و دندان‌شکن -> تودهنی