جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 548 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 548 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 548

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 شگفت‌آور -> بوالعجب

شگفت‌آور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 واقف -> داننده
افقی 2 رستنی بی ریشه و ساقه و برگ -> جلبک
افقی 2 افراد مورد اطمینان -> امنا
افقی 2 جنگ آور -> رزمجو
افقی 3 فرزند ناخلف -> نااهل
افقی 3 شهر استان خوزستان -> باوی
افقی 3 شهری در ایالات متحده -> دنور
افقی 4 پایتخت اتریش -> وین
افقی 4 بنیاد -> اس
افقی 4 بادبان کشتی -> شراع
افقی 4 وزیدگی -> دمش
افقی 5 عریان -> رت
افقی 5 شهر همدان -> ملایر
افقی 5 میدان -> فلکه
افقی 6 صمغ ساقه گون -> کتیرا
افقی 6 مرکز فرماندهی -> ستاد
افقی 6 شخص، فرد -> کس
افقی 7 سائل -> گدا
افقی 7 مرا دریاب -> ادرکنی
افقی 7 سرگشته ماندن -> بهت
افقی 8 موافق -> مساعد
افقی 8 بی خطر -> امن
افقی 8 از قوای سه گانه -> مجریه
افقی 9 تمام و کامل -> تام
افقی 9 جستجو کردن -> کاویدن
افقی 9 روزگار -> دهر
افقی 10 واحدی در سطح -> ار
افقی 10 چهارپایان -> ستور
افقی 10 ساقه زیرزمینی بعضی گیاهان -> ریزوم
افقی 11 توانایی -> یارا
افقی 11 جزیره مافیا -> سیسیل
افقی 11 کوچک -> که
افقی 12 سرو کوهی -> ورس
افقی 12 پاره آتش -> اخگر
افقی 12 بدن -> تن
افقی 12 کار غیر قانونی -> جرم
افقی 13 خشمگین -> ژیان
افقی 13 جابجایی -> رانش
افقی 13 گاوچران آمریکایی -> کابوی
افقی 14 متمایل به یک جهت -> یکوری
افقی 14 شهر کرمان -> راور
افقی 14 ناگزیر -> لابد
افقی 15 ماده روان گردان -> الاسدی
افقی 15 تیم فوتبال فرانسوی -> مونپلیه
عمودی 1 از مراکز استان‌ها -> بجنورد
عمودی 1 علم کار با فلزات -> متالوژی
عمودی 2 فرمانروایی -> ولایت
عمودی 2 پسوند خورنده -> گسار
عمودی 2 پسر مازنی -> ریکا
عمودی 3 ایزد نگهبان آب -> ابان
عمودی 3 از ادات پرسشی -> کدام
عمودی 3 جلودار -> یساول
عمودی 4 اثر آلودگی -> لکه

اثر آلودگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 4 کالا -> متاع
عمودی 4 پسوند شباهت -> سا
عمودی 4 دیوار کوتاه -> نرا
عمودی 5 از شهرهای استان خوزستان -> لالی
عمودی 5 از درجات تحصیلی -> دکترا
عمودی 5 از سوره‌ها -> یس
عمودی 6 مرغ می‌رود -> جا
عمودی 6 بی غل و غش -> سارا
عمودی 6 پایان‌ها -> اواخر
عمودی 7 سلاح مخرب -> بمب
عمودی 7 متذکر -> یاداور
عمودی 7 ارابه -> گاری
عمودی 8 منتشر کننده -> ناشر
عمودی 8 تیر انداختن -> رمی
عمودی 8 برخی از سر گشادش می‌نوازند -> سرنا
عمودی 9 قاضی میدان -> داور
عمودی 9 پا پیش خوردن -> سکندری
عمودی 9 نامبارک -> شوم
عمودی 10 پیدا کردن -> یافتن
عمودی 10 نابود -> نیست
عمودی 10 چهره -> رو
عمودی 11 مذکر -> نر
عمودی 11 نشانه‌ها -> علایم
عمودی 11 روی -> زینک
عمودی 12 پیش -> نزد
عمودی 12 خانه -> کد
عمودی 12 سرگرمی آموزنده -> جدول
عمودی 12 رشته کوه اروپایی -> الپ
عمودی 13 فوت کننده -> دمنده
عمودی 13 آمیخته -> برهم
عمودی 13 کوه‌ها -> جبال
عمودی 14 یورش -> هجوم
عمودی 14 نوعی بیماری پوستی -> کهیر
عمودی 14 فرشته مغرب درگاه -> کروبی
عمودی 15 بازرگان زیان دیده -> ورشکسته
عمودی 15 باشعور -> فهمیده