جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 551 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 551 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 551

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 برقرار و دایر -> اباد
افقی 1 فیلمی از سعید سهیلی با بازی لیلا اوتادی -> چهارانگشتی
افقی 2 پدر شعر نو -> نیما پدر شعر نو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 موجود -> کاین
افقی 2 دستخط خوش -> خوانا دستخط خوش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خودرو سنگین وزن -> تریلی
افقی 3 از اعداد ترتیبی -> نودم
افقی 3 رهبر حزب -> لیدر
افقی 4 تیغ گل -> خار
افقی 4 نام ترکی -> اد
افقی 4 رام و مطیع -> اهلی
افقی 4 جمع رأی -> ارا
افقی 5 نفس سوزناک -> اه
افقی 5 زندگی کردن -> زیستن
افقی 5 وقت و هنگام -> اوان
افقی 6 بی‌جنبش -> ایستا
افقی 6 نوعی سلاح آتشی دستی -> تفنگ
افقی 6 مخفف راه -> ره
افقی 7 ترشرو -> اخمو
افقی 7 جانوری از رده بندپایان -> هیرهها
افقی 7 چه چیزی؟ -> چی
افقی 8 نظریه -> تیوری
افقی 8 صفحه نقاشی -> بوم
افقی 8 غیر بلیغ، کوتاه -> نارسا
افقی 9 شمار -> مر
افقی 9 اختلال قدرت تکلم در اثر ضایعه مغزی -> افازیا
افقی 9 فرومایه -> ناکس
افقی 10 عدد خیطی -> سه
افقی 10 غربال سیمی -> سرند
افقی 10 چند نابغه -> نوابغ
افقی 11 بافنده -> نساج
افقی 11 نام دخترانه -> بهاره
افقی 11 نوعی ساز -> دف
افقی 12 چه بسیار -> بسا
افقی 12 پادشاه کمیاب -> نادر
افقی 12 همسر مرد -> زن
افقی 12 ضمیر مفعولی -> مرا
افقی 13 حشره موزی خانگی -> سوسک
افقی 13 جانشینان -> نواب
افقی 13 گناه‌ها -> جرایم
افقی 14 سبزی خورشتی -> ریواس
افقی 14 درختی شبیه درخت انار -> مورد
افقی 14 بچه -> نینی
افقی 15 از القاب حضرت مهدی -> خاتمالاوصی
افقی 15 جستوگر اینترنتی معروف -> گوگل
عمودی 1 گزیدمان -> انتخابات
عمودی 1 نماد باروری و زایش در سفره نوروزی -> سیبسرخ
عمودی 2 کجرو، منحرف -> بیراه
عمودی 2 سرادق -> خیمه
عمودی 2 گوشت گیاهی -> سویا
عمودی 3 فرمانروا -> امیر
عمودی 3 رود کارها -> امور
عمودی 3 عالم اجسام -> ناسوت
عمودی 4 الفبای کمر خمیده -> دال
عمودی 4 زینت -> زیور
عمودی 4 چاشنی سالاد -> سس
عمودی 4 آرزو، مقصود -> کام
عمودی 5 ناامید -> یایس
عمودی 5 شاعر از آنان چشم یاری داشته -> یاران
عمودی 5 ادات تشبیه -> سا
عمودی 6 سیلی -> چک
عمودی 6 فوج و گروه -> دسته
عمودی 6 پیاله چایخوری -> فنجان
عمودی 7 کلمه تنبیه -> هان
عمودی 7 شهری در استان خراسان رضوی -> تایباد
عمودی 7 مجلس روسیه -> دوما
عمودی 8 پیشگاه اتاق -> ایوان
عمودی 8 شب نیست -> روز
عمودی 8 تحسین فرنگی -> براوو
عمودی 9 ابزار نجاری -> رنده
عمودی 9 نامی دخترانه -> تهمینه
عمودی 9 لکه سفید روی پوست -> برص
عمودی 10 پوشش لحاف و تشک -> ملافه
عمودی 10 نغمه -> اواز
عمودی 10 ماه سرد -> دی
عمودی 11 رشته باریک -> نخ
عمودی 11 کشور فلاسفه -> یونان
عمودی 11 پایین بازو -> ارنج
عمودی 12 فریب -> گول
عمودی 12 گندم -> اگ
عمودی 12 میوه هندی -> انبه
عمودی 12 فام -> رنگ
عمودی 13 شایسته -> شایان
عمودی 13 مصباح -> چراغ
عمودی 13 لباس شنا -> مایو
عمودی 14 رعد -> تندر
عمودی 14 خطر کردن -> ریسک
عمودی 14 صدایی که از برخورد مضراب یا ناخن با ساز ایجاد می‌شود -> درینگ
عمودی 15 معادل فارسی سوبسید -> یارانه
عمودی 15 بازی و قلم و کاغذ -> اسمفامیل