جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 555 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 555 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 555

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از سوره‌های قرآن کریم -> حاقه
افقی 1 اثر محمد ایوبی -> غمزهمردگان
افقی 2 شهر یزد -> میبد
افقی 2 دریاچه‌ای در سوئد -> ملار
افقی 2 لایه شفاف جلوی چشم -> قرنیه
افقی 3 مواد ته نشین شده در مجرای آب -> ابرفت
افقی 3 افسار -> لگام
افقی 3 خدمتکار -> دادا
افقی 4 از گزندگان -> ساس
افقی 4 پرحرفی -> ور
افقی 4 نقاش -> رسام
افقی 4 پندار -> وهم
افقی 5 گربه عرب -> هر
افقی 5 صفرا -> زرداب
افقی 5 مردار -> لاشه
افقی 6 شعر درون زندان -> حبسیه
افقی 6 تعظیم کردن -> کرنش
افقی 6 بنده زرخرید -> قن
افقی 7 ایستاده -> راکد
افقی 7 پیش رو -> فراروی
افقی 7 از ادات پرسش -> چی
افقی 8 زبانی -> شفاهی
افقی 8 تازه ترکی -> ینی تازه ترکی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 8 پایتخت تبت -> لهاسا پایتخت تبت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 9 صریح -> رک
افقی 9 اثر استاندال -> ارماسن
افقی 9 دسته، گروه -> اکیپ
افقی 10 مالک -> ذا
افقی 10 منفرد -> یکان
افقی 10 ناگزیر -> مجبور
افقی 11 دور بازی -> راند
افقی 11 آرمیدن -> اسودن
افقی 11 همه را شامل می‌شود -> هر
افقی 12 زندانی کردن -> حبس
افقی 12 ظرف سفالی آبگوشت -> دیزی
افقی 12 بالا آمدن آب دریا -> مد
افقی 12 بانگ -> صوت
افقی 13 گدا -> سایل
افقی 13 ضروری -> واجب
افقی 13 دانه صحراآمیز -> لوبیا
افقی 14 شهر قزوین -> الوند
افقی 14 واحد طول انگلیسی -> یارد
افقی 14 نوعی تفنگ -> بادی
افقی 15 نویسنده «ملکوت» -> بهرامصادقی
افقی 15 تک تک مردم -> احاد
عمودی 1 اثر مهرداد اوستا -> حماسهارش
عمودی 1 صاحب حساب -> ذیحساب
عمودی 2 تیم فوتبال اسپانیایی -> ایبار
عمودی 2 درختی با برگ‌های پنجه‌ای -> افرا
عمودی 2 اندام شنای ماهی -> باله
عمودی 3 کشور اروپایی -> قبرس
عمودی 3 مهرساز -> حکاک
عمودی 3 دستگاه دریافت امواج ماهواره‌ای -> رسیور
عمودی 4 نشانه -> هدف
عمودی 4 برگزیده از هر چیز -> زبده
عمودی 4 تصدیق آلمانی -> یا
عمودی 4 رودی در سیبری -> لنا
عمودی 5 فوتبالیست اسپانیایی -> تورس
عمودی 5 یاقوت -> یاکند
عمودی 5 خون -> دم
عمودی 6 اندوه -> غم
عمودی 6 رسته -> ردیف
عمودی 6 از رسانه‌های جمعی -> رادیو
عمودی 7 کشورها -> ملل
عمودی 7 شیطان -> اهریمن
عمودی 7 آن که تولید می‌کند -> زایا
عمودی 8 پایتخت کرواسی -> زاگرب
عمودی 8 همان دم -> انا
عمودی 8 به وجود آوردن -> ایجاد
عمودی 9 بیم -> هراس
عمودی 9 جشن میلاد مسیح -> کریسمس
عمودی 9 الکتریسیته -> برق
عمودی 10 راه باریک رفت و آمد چهارپایان -> مالرو
عمودی 10 ستاره شناسی -> نجوم
عمودی 10 ماه سرد -> دی
عمودی 11 عبودیت -> رق
عمودی 11 پایتخت فیلیپین -> مانیل
عمودی 11 بدگمان -> بددل
عمودی 12 رنج -> درد
عمودی 12 عدد تنفسی -> شش
عمودی 12 ظرفی که در آن چیزی را می‌کوبند تا خرد شود -> هاون
عمودی 12 نوعی بیماری عفونی و مسری -> وبا
عمودی 13 از شهرهای استان بوشهر -> گناوه
عمودی 13 خدمتگزار -> چاکر
عمودی 13 بامداد -> صباح
عمودی 14 فکر -> ایده
عمودی 14 نوعی زرد آلو -> قیسی
عمودی 14 آشکار -> هویدا
عمودی 15 آهنگر -> نهامین
عمودی 15 سیاستی تبعیض نژادی که در آفریقای جنوبی وجود داشت -> اپارتاید