جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 557 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 557 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 557

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثری از پرویز قاضی سعید -> ترسبزرگ
افقی 1 کنترل کننده رفتار پرسنل ارتش -> دژبانی
افقی 2 سست و بی‌اساس -> واهی
افقی 2 پوشش شمشیر -> غلاف
افقی 2 آتش گرفته -> سوخته
افقی 3 پیشوایی دینی -> امامت
افقی 3 فالگیر -> رمال
افقی 3 رویان -> جنین
افقی 4 تفاله عسل -> موم
افقی 4 بستن، مسدود کردن -> سد
افقی 4 پند دهندگان -> وعاظ
افقی 4 یاری دهنده -> ممد
افقی 5 حرف نازی‌ها -> اس حرف نازی‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 5 بیزار -> متنفر
افقی 5 شبیه -> مانا شبیه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 6 مقراض پشم چینی -> کاردو
افقی 6 صدای خنده -> هرهر
افقی 6 تصدیق روسی -> دا
افقی 7 چابک -> چست
افقی 7 شهر مرکزی -> هندودر
افقی 7 از حروف الفبا -> عین
افقی 8 هر یک از افراد سپاه -> سرباز
افقی 8 هندی‌اش معروف است -> تمر
افقی 8 برگزار کردن نماز -> اقامه
افقی 9 برخی از آن کوه می‌سازند -> کاه
افقی 9 کل هستی -> کاینات
افقی 9 حرف تصدیق -> بلی
افقی 10 رئیس جیمز باند -> ام
افقی 10 چاشنی قرمز ترش مزه -> زرشک
افقی 10 محروم و نامراد -> ناکام
افقی 11 لاستیک خودرو -> تایر
افقی 11 حکومت متشکل از دولت‌های مستقل -> فدرال
افقی 11 تلخ عرب -> مر
افقی 12 تأخیر و درنگ در کاری -> دول
افقی 12 باقی گذاشتن -> ابقا
افقی 12 کوچک -> که
افقی 12 پسوند دارندگی -> مند
افقی 13 وسایل -> الات
افقی 13 مرض سگی -> هاری
افقی 13 حرکت چیزی در جای خود -> نوسان
افقی 14 تنظیم قطعات یک ماشین -> رگلاژ
افقی 14 طرف چپ -> یسار
افقی 14 دو روز پس از دیروز -> فردا
افقی 15 شهری در ایالات متحده -> اوکلند
افقی 15 سنگ کفپوش -> موزاییک
عمودی 1 دوقلو -> توامان
عمودی 1 مأمور هدایت کشتی -> سکاندار
عمودی 2 فوتبالیست اسپانیایی رئال مادرید -> راموس
عمودی 2 شهر کهگیلویه و بویراحمد -> چرام
عمودی 2 رود روسیه -> ولگا
عمودی 3 نصیب‌ها -> سهام
عمودی 3 بازاری‌ها -> کسبه
عمودی 3 درخشش -> تلالو
عمودی 4 ترس -> بیم
عمودی 4 مهاجم اسپانیایی منچستر -> ماتا
عمودی 4 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 4 درخت انگور -> تاک
عمودی 5 دستگاه برشته کردن نان -> تستر
عمودی 5 از پیامبران -> زکریا
عمودی 5 جامد کشسان -> ژل
عمودی 6 آروغ -> رغ
عمودی 6 عوض کردنی راننده -> دنده
عمودی 6 نوشیدنی‌ها -> اشربه
عمودی 7 دروازه‌بان فوتبال -> گلر
عمودی 7 علم مطالعه اصوات -> فونتیک
عمودی 7 پیشوا -> قاید
عمودی 8 کارها -> امور
عمودی 8 دشت و صحرا -> دمن
عمودی 8 از استان‌ها -> فارس
عمودی 9 حفظ کردن از دستبرد دشمن -> دفاع
عمودی 9 شهر آذربایجان شرقی -> هوراند
عمودی 9 اسب قاصد -> یام
عمودی 10 شهر فارس -> لامرد
عمودی 10 فرق سر -> تارک
عمودی 10 چهره -> رو
عمودی 11 کافی -> بس
عمودی 11 بر حسب ظاهر -> ظاهرا
عمودی 11 روحانی مصریان باستان -> کاهن
عمودی 12 بلندی -> اوج
عمودی 12 مذکر -> نر
عمودی 12 مقابل -> قبال
عمودی 12 به جا آوردن عهد -> وفا
عمودی 13 فرسوده -> نخنما
عمودی 13 دنیا -> عالم
عمودی 13 سرایت کننده -> مسری
عمودی 14 کودک پدر مرده -> یتیم
عمودی 14 الکی، خود بار آمده -> دیمی
عمودی 14 خوانده شده -> منادی
عمودی 15 با یک دست نمی‌توان دو عدد از آن را برداشت -> هندوانه
عمودی 15 الیم -> دردناک