جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 560 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 560 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 560

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 معاشقه -> عشقبازی
افقی 1 صدای ساعت -> تیکتاک
افقی 2 از شهرهای استان گیلان -> املش
افقی 2 عرق روسی -> ودکا
افقی 2 سلوک -> رفتار
افقی 3 شکل هندسی کامل -> دایره
افقی 3 بالش -> کوسنبالش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 تیرگی -> تاریتیرگی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 سال ترکی -> ییل
افقی 4 فاش کردن خبر -> بث
افقی 4 کوچ کرده -> رفته
افقی 4 ریشه گیاه -> بیخ
افقی 5 بچه ترسان معروف -> ال
افقی 5 بهارخوش -> قورمه
افقی 5 مترسک -> ادمک
افقی 6 دسیسه -> توطیه
افقی 6 افزودنی پرمصرف به غذا -> پیاز
افقی 6 حرف نفی -> نه
افقی 7 بالاپوش -> ردا
افقی 7 موشک‌انداز کوچک -> ارپیجی
افقی 7 ملخ -> میگ
افقی 8 قصد کردن -> عزیمت
افقی 8 نوعی پارچه کتانی -> برد
افقی 8 اندیشه‌ها -> افکار
افقی 9 کشور آسیایی -> یمن
افقی 9 تفاوت -> مغایرت
افقی 9 جیوه -> ابک
افقی 10 حرف ندا -> ای
افقی 10 خیانتکار -> خاین
افقی 10 دنبال کننده -> پیگیر
افقی 11 صدای ریزش آب -> شرشر
افقی 11 پست الکترونیکی -> ایمیل
افقی 11 یار پت -> مت
افقی 12 واحد پول دو کره -> وون
افقی 12 مداد نوکی -> اتود
افقی 12 درخت انگور -> مو
افقی 12 دیوار کوتاه -> نرا
افقی 13 بنیاد -> اساس
افقی 13 از تقسیمات ارتش -> یگان
افقی 13 مسطح -> هموار
افقی 14 چکری -> ریواس
افقی 14 ناگهان -> یکهو
افقی 14 شهر کهگیلویه و بویراحمد -> لیکک
افقی 15 دلاورانه -> مردانه
افقی 15 از یک سو -> یکجانبه
عمودی 1 از سوره‌ها -> عادیات
عمودی 1 خانواده و فرزند دارد -> عیالوار
عمودی 2 شکل، صورت -> شمایل
عمودی 2 جنگی -> رزمی
عمودی 2 خوبروی -> وسیم
عمودی 3 اندک -> قلیل
عمودی 3 دین داشتن -> تدین
عمودی 3 روی آب حرکت می‌کند -> شناور
عمودی 4 مردم، آدمی -> بشر
عمودی 4 اصل چیزی -> قوام
عمودی 4 حیوانی که در گل گیر می‌کند -> خر
عمودی 4 خوک نر -> ساد
عمودی 5 فرود آمدن -> هبوط
عمودی 5 نگاه کردن -> تماشا
عمودی 5 از ادات تشبیه -> سا
عمودی 6 بازی نفس‌گیر -> زو
عمودی 6 چلچراغ -> ثریا
عمودی 6 ناموس‌پرست -> غیرتی
عمودی 7 قطعه احتیاطی -> یدک
عمودی 7 با محبت -> مهربان
عمودی 7 واحد پول موریتانی -> وگیه
عمودی 8 اجاق سرپوشیده -> کوره
عمودی 8 زیبای دریایی -> پری
عمودی 8 جزیره -> اداک
عمودی 9 دریغ -> تاسف
عمودی 9 متوالی -> پیدرپی
عمودی 9 ممانعت -> نهی
عمودی 10 برایندها -> نتایج
عمودی 10 جانشین وضو -> تیمم
عمودی 10 قورباغه درختی -> وک
عمودی 11 رودی در استان فارس -> کر
عمودی 11 پیشکشی‌ها -> هدایا
عمودی 11 کفش نخی قدیمی -> گیوه
عمودی 12 شهر یزد -> تفت
عمودی 12 ترش و شیرین -> مز
عمودی 12 محفظه کشویی برای نگهداری پرونده‌ها -> فایل
عمودی 12 گروه مردم -> ملا
عمودی 13 مربی شاهزادگان سلجوقی -> اتابک
عمودی 13 تکبیر گوینده در نماز جماعت -> مکبر
عمودی 13 تازه -> نوین
عمودی 14 اثربخش، مؤثر -> کاری
عمودی 14 جد -> نیاک
عمودی 14 بر آنها سوار می‌شوند -> مراکب
عمودی 15 فلز را ذوب می‌کند و در قالب می‌ریزد -> ریختهگر
عمودی 15 جدایی زن و شوهر -> متارکه