جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 570 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 570 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 570

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 عزرائیل -> ملکالموتعزرائیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 تریاک و افیون -> نارکوک
افقی 2 آمریکایی را گویند -> یانکی
افقی 2 نژاد ایرانی -> اریانژاد ایرانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جرأت -> یارا
افقی 3 هدیه فرستادن -> اهدا
افقی 3 قند -> گلوسید
افقی 3 درخت کنار -> سدر
افقی 4 عدد منفی -> نه
افقی 4 زه کمان -> وتر
افقی 4 رود فرانسه -> رن
افقی 4 ادب و معرفت -> فرهنگ
افقی 5 در دل افکندن -> الهام
افقی 5 سنت -> ایین
افقی 5 شامل همه می‌شود -> هر
افقی 6 سیخ آهنی -> یوک
افقی 6 رنگ‌آمیزی شده -> منقش
افقی 6 ستارگان -> انجم
افقی 7 آرایش و زیور -> زینت
افقی 7 هواپیما -> طیاره
افقی 7 ستاره بنات‌النعش -> سها
افقی 8 ستر -> پرده
افقی 8 واحد پول هندوستان -> روپیه
افقی 8 پایه ساختمان -> ستون
افقی 9 حمام تک نفری -> وان
افقی 9 نود تازی -> تسعون
افقی 9 فریاد بلند -> هوار
افقی 10 حمله -> هجوم
افقی 10 صف و رسته -> ردیف
افقی 10 واحد شیشه -> جام
افقی 11 دشنام و ناسزا -> سب
افقی 11 مستمر -> دایم
افقی 11 واحد زمین -> هکتار
افقی 12 خدا و پروردگار -> یزدان
افقی 12 ضمیر جمع -> ما
افقی 12 فلز پرمصرف -> اهن
افقی 12 دو یار همقد -> اا
افقی 13 ننر -> لوس
افقی 13 گاز جوشکاری -> استیلن
افقی 13 سرگرمی سالم -> جدول
افقی 14 دوست داشتن -> وداد
افقی 14 ستایش کننده -> مداح
افقی 14 از صنایع شعری -> ایهام
افقی 15 سرباز داوطلب -> نیساری
افقی 15 زلزله -> زمینلرزه
عمودی 1 واسطه -> میانجی
عمودی 1 از حروف یونانی -> پوپسیلون
عمودی 2 دادگاه بین‌المللی -> لاهه
عمودی 2 هیأت دولت را تشکیل می‌دهند -> وزرا
عمودی 2 عنقریب -> بزودی
عمودی 3 آرام آرام -> کند
عمودی 3 خارپشت استرالیایی -> اکیدنه
عمودی 3 مار زهردار -> دساس
عمودی 4 زمین بلند -> اکاول
عمودی 4 عدد منفی -> نه
عمودی 4 دور از هم -> جدا
عمودی 4 بیماری -> دا
عمودی 5 قدم یک پا -> لی
عمودی 5 افترا -> تهمت
عمودی 5 قادر -> توانا
عمودی 6 پربها -> گران
عمودی 6 نوعی استخدام -> رسمی
عمودی 6 زهرآگین -> سمی
عمودی 7 نهنگ -> وال
عمودی 7 قطع شده -> مقطوع
عمودی 7 امتداد یافته -> ممتد
عمودی 8 قتل سیاسی -> ترور
عمودی 8 از سازهای بادی -> شیپور
عمودی 8 غلام سلطان محمود -> ایاز
عمودی 9 بخشی از اوستا -> یسنا
عمودی 9 آتی -> اینده
عمودی 9 گوشت -> لحم
عمودی 10 لوله تنفسی -> نای
عمودی 10 النگو -> یاره
عمودی 10 آحاد -> یکان
عمودی 11 گنج -> دفینه
عمودی 11 آخرش آدینه است -> هفته
عمودی 11 لحظه کوتاه -> ان
عمودی 12 شهر رازی -> ری
عمودی 12 آزار و اذیت -> رنج
عمودی 12 جهت -> سو
عمودی 12 کتاب حضرت عیسی -> انجیل
عمودی 13 ظرفی در آشپزخانه -> کاسه
عمودی 13 اجاره‌نشین -> مستاجر
عمودی 13 روزگار -> دهر
عمودی 14 چوب خمیر صاف کن -> وردنه
عمودی 14 فریاد شادی -> هورا
عمودی 14 نوا -> اواز
عمودی 15 سازنده فیلم -> کارگردان
عمودی 15 گفتگوی تلفنی -> مکالمه