جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 572 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 572 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 572

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ماه خارج -> اوت
افقی 1 کتاب شاتوبریان -> اتالا
افقی 1 تخت و سریر -> اریکه
افقی 2 اثر مارگارت میچل آمریکایی -> بربادرفته
افقی 2 پسر کیومرث در شاهنامه -> سیامک
افقی 3 نمایش تلویزیونی -> شو
افقی 3 کاشف واکسن فلج اطفال -> سالک
افقی 3 خشک -> یابس
افقی 3 صد متر مربع -> ار
افقی 4 لحظات -> انات
افقی 4 مکمل آب و باد و خاک فلاسفه یونان -> اتش
افقی 4 خوردنی -> ماکول
افقی 5 تیم فوتبالی در لیگ برتر ایران -> راهاهن
افقی 5 باادب -> مودب
افقی 5 حشره خونخوار -> ساس
افقی 6 علامت و نشان -> ارم
افقی 6 عبارت منظوم -> شعر
افقی 6 رمز عملیات آزادسازی خرمشهر -> یاعلی
افقی 7 مستی -> سکر
افقی 7 ظرف چایخوری -> استکان
افقی 7 تمام کننده -> متمم
افقی 8 آش -> با
افقی 8 درس نوشتنی -> املا
افقی 8 قابله -> ماما
افقی 8 نت میانی -> لا
افقی 9 اصطبل -> اخور
افقی 9 اختلاف و جدایی -> مباینت
افقی 9 آرامش -> سکن
افقی 10 پایگاه هوایی شمال کابل -> بگرام
افقی 10 ضمیر اشاره نزدیک -> این
افقی 10 برف ترکی -> قار
افقی 11 خدای خدایان یونان باستان -> هلن
افقی 11 کشوری در همسایگی آلمان و بلژیک -> هلند
افقی 11 بعد از میلیارد -> بیلیون
افقی 12 از اجرام آسمانی که از خود نور ساطع نمی‌کنند -> سیاره
افقی 12 پرنده سعادت -> هما
افقی 12 نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش بعد از انقلاب -> قرنی
افقی 13 واحد بازی تنیس -> ست
افقی 13 پیامبری -> نبوت
افقی 13 همنشینان -> ندما
افقی 13 حرف انتخاب -> یا
افقی 14 صبحانه نخورده -> ناشتا
افقی 14 از ورزش‌های انفرادی -> شمشیربازی
افقی 15 نوندار کردن کلمات -> تنوین
افقی 15 قسمت منفجر شونده موشک -> کلاهک
افقی 15 زخم و جراحت -> ریش
عمودی 1 پدیده‌ای زیبا در رودهای کوهستانی -> ابشار
عمودی 1 انگشت شهادت -> سبابه
عمودی 1 پول خرد آمریکایی -> سنت
عمودی 2 شهری در ایتالیا -> ورونا
عمودی 2 خانه شاهان قاجار که تبدیل به موزه شده است -> کاخگلستان
عمودی 3 همراه لرز -> تب
عمودی 3 گل باغچه‌ای دارای گل‌های درشت و پر برگ -> اهار
عمودی 3 چرم براق -> ورنی
عمودی 3 شور نشده -> شو
عمودی 4 از اوزان قدیمی معادل چهار مثقال -> استار
عمودی 4 نظرات -> ارا
عمودی 4 ضد انگلیسی -> انتی
عمودی 5 وفای به عهد -> ادا
عمودی 5 شاعر تبریزی عهد مغول -> همام
عمودی 5 رحیم -> مهربان
عمودی 6 پرنده‌ای است شکاری از نوع باز -> ترلان
عمودی 6 برادر ایرج و تور -> سلم
عمودی 6 بازی و سرگرمی -> لهو
عمودی 7 جلوه‌های ویژه -> افکت
عمودی 7 باعجله -> شتابان
عمودی 7 لازمه مسابقات کشتی -> تشک
عمودی 8 ورق کاغذ -> لت
عمودی 8 پیلوت وسایل گازسوز -> شمعک
عمودی 8 عقیده و نظر -> ایده
عمودی 8 گرد بتونه -> مل
عمودی 9 شاعر معاصر -> اهی
عمودی 9 از توابع استان تهران -> ورامین
عمودی 9 محل نمو و پرورش -> منشا
عمودی 10 روی کردن بخت و اقبال -> امد
عمودی 10 برکت سفره -> نان
عمودی 10 دشت و صحرا -> بادیه
عمودی 11 جانور سنگین وزن آفریقایی -> اسبابی
عمودی 11 باتقوا -> متقی
عمودی 11 داور فوتبال سابق آلمانی -> مرک
عمودی 12 خطر کردن -> ریسک
عمودی 12 از حروف شرط -> اما
عمودی 12 لقب‌ها -> القاب
عمودی 13 نه ته پیاز نه سر پیاز -> یا
عمودی 13 فراخی و پهنا -> وسعت
عمودی 13 تخت پادشاهی -> سریرتخت پادشاهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13 مار بی سر -> ارمار بی سر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 14 مشهورترین نقاش ایرانی -> کمالالملک
عمودی 14 تاجر خلق شده توسط شکسپیر -> ونیزی
عمودی 15 مزاحم اینترنتی -> هکر
عمودی 15 از مصالح ساختمانی -> سیمان
عمودی 15 دعا از روی تضرع و زاری -> نیایش