پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 584 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 584 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 584

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 بنده و شما -> ما
افقی 1 کشور حایز مقام اول در استخراج طلا -> افریقایجنوبی
افقی 2 تکامل یافتگی و پیشرفت -> تمدن
افقی 2 پانصد هزار -> کرور
افقی 2 پادشاه معاصر حضرت ابراهیم -> نمرود
افقی 3 همداستان ژولیت -> رومیو
افقی 3 از ابزار -> اچار
افقی 3 مدرک -> سند
افقی 4 پرنده‌ای است سیاه و خوش آواز -> سار
افقی 4 مدافع فوتبال -> بک
افقی 4 صبر زرد -> الوا
افقی 4 پدر آلمانی ژیمناستیک -> یان
افقی 5 تنپوش مردانه -> کت
افقی 5 عاقبت و سرانجام -> پایان
افقی 5 تنه درخت -> کنده
افقی 6 حیله‌گر -> سالوس
افقی 6 درنا -> باتر
افقی 6 سخن صریح -> نص
افقی 7 برگه اقرار به وصول چیزی -> رسید
افقی 7 ناگهان و یکسره -> یکباره
افقی 7 برف آذربایجان -> قار
افقی 8 ستون پنجم -> جاسوس
افقی 8 هوش و حافظه -> ویر
افقی 8 شهری در ترکیه -> ادانا
افقی 9 شیمی کربن -> الی
افقی 9 کره سوزان منظومه شمسی -> خورشید
افقی 9 از جهات اصلی -> شمال
افقی 10 تیکه بر پشتی -> لم
افقی 10 نمودار -> چارت
افقی 10 پایین‌تر از معجزه که خاص انبیاست -> کرامت
افقی 11 خشکی و افسردگی -> جمود
افقی 11 سردرد شدید -> میگرن
افقی 11 ماه سرد -> دی
افقی 12 سفید موی شاهنامه -> زال
افقی 12 غرش ابر -> تندر
افقی 12 تکرار حرفی -> زز
افقی 12 آزمون و امتحان -> رون
افقی 13 علت -> سبب
افقی 13 پنهان انگلیسی -> هیدن
افقی 13 عکس‌العمل -> واکنش
افقی 14 فرمانده شهید نیروی هوایی -> ستاری
افقی 14 قاضی ورزشی -> داور
افقی 14 ورزش تمرکز حواس -> یوگا
افقی 15 بزرگترین کشور غرب آسیا -> عربستانسعودی
افقی 15 شاه بی شین -> اه
عمودی 1 فرد بی‌اراده و بدون قدرت تصمیم‌گیری -> مترسکسرجالیز
عمودی 1 سعی ناتمام -> سع
عمودی 2 منتظران قیامت -> اموات
عمودی 2 تندرست و بدون عیب -> سالم
عمودی 2 حیوان بارکش -> استر
عمودی 3 مقابل طاقباز -> دمر
عمودی 3 همان سانتی متر مکعب است -> سیسی
عمودی 3 چادر زنان -> جلباب
عمودی 4 زمان زودگذر -> انی
عمودی 4 کارگر ساده -> پادو
عمودی 4 رگ خواب -> چم
عمودی 4 شانه فلزی -> برس
عمودی 5 مایه عذاب و دردسر -> وبال
عمودی 5 بخشندگی -> سخاوت
عمودی 5 علامت مصدر جعلی -> یت
عمودی 6 حرف بدون رودربایستی -> رک
عمودی 6 میوه موکتی -> کیوی
عمودی 6 آلت پهن کردن خمیر -> وردنه
عمودی 7 چین و شکن -> یرا
عمودی 7 گروه محافظان -> اسکورت
عمودی 7 نظاره کردن -> دیدن
عمودی 8 از شهرهای خراسان رضوی -> قوچان
عمودی 8 زیاد -> بیش
عمودی 8 پدر ضحاک -> مرداس
عمودی 9 دریاچه خشک شده آسیای مرکزی -> ارال
عمودی 9 نازکی -> باریکی
عمودی 9 قسم و گونه -> نوع
عمودی 10 نمای ساختمان -> روکار
عمودی 10 شهری در استان خراسان رضوی -> درگز
عمودی 10 سطح چیزی -> رو
عمودی 11 از ما بهتران -> جن
عمودی 11 آخر -> انتها
عمودی 11 بر جوانان عیب نیست -> ارزو
عمودی 12 موش‌خرما -> نمس
عمودی 12 مروارید -> در
عمودی 12 خصم -> دشمن
عمودی 12 خرس ترکی -> ایی
عمودی 13 گونه‌ای از کولیس برای اندازه‌گیری دقیق -> ورنیه
عمودی 13 قد و اندام -> قامت
عمودی 13 پارچه کهنه -> رکو
عمودی 14 مصلح شرق -> بودامصلح شرق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 14 اثر امیل زولا -> نانااثر امیل زولا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 14 کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال برزیل -> دونگا
عمودی 15 سلطه و نفوذ -> ید
عمودی 15 افغانستان در زمان این شاه قاجار به طور رسمی از ایران جدا شد -> ناصرالدینشاه