پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 585 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 585 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 585

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آشنا به رسوم همگانی -> اجتماعی
افقی 1 مرکز ایالت جورجیا -> اتلانتا
افقی 2 دالان -> راهرو
افقی 2 پایتخت کشور جزیره‌ای کیپ ورد در شرق آفریقا -> پرایا
افقی 3 خوش اخلاق -> نیکخو
افقی 3 نظر -> رای
افقی 3 اتومبیل -> خودرو
افقی 4 شاگردی -> تلمذ
افقی 4 صندلی کلاس -> نیمکت
افقی 4 آشکار شدن -> بروز
افقی 5 قسمتی از پا -> ران
افقی 5 مرتجع لاستیکی -> کش
افقی 5 خدمتکار مرد -> نوکر
افقی 5 طرز و عادت -> ینگ
افقی 6 تکرار حرف -> نن
افقی 6 زودگذر -> سبکسیر
افقی 6 هالوژن نمک طعام -> ید
افقی 6 لنگه -> تا
افقی 7 لباس گورخر -> راهراه
افقی 7 برملا کننده -> افشاگر
افقی 8 شهری در آلمان -> اخن
افقی 8 ماه سرد -> دی
افقی 8 مجازات شرعی -> حد
افقی 8 جمع منت -> منن
افقی 9 از سوره‌های قرآن مجید -> ممتحنه
افقی 9 از آثار چخوف -> ایوانف
افقی 10 شلوار جین -> لی
افقی 10 خدای درویش -> هو
افقی 10 بیماری مزمن سلسله اعصاب -> اتاکسی
افقی 10 حرف همراهی -> با
افقی 11 بلندترین رشته کوه اروپا -> الپ
افقی 11 ورزش چوبدستی -> هاکی
افقی 11 دشمن سخت -> لد
افقی 11 بانگ کلاغ -> قار
افقی 12 زاییدن -> زایش
افقی 12 کسانی که در رشته‌هایی از دانش و فن تبحر دارند -> اهلفن
افقی 12 دسری با آرد برنج و شیر -> فرنی
افقی 13 شرح و تفصیل خبر -> گزارش
افقی 13 فوری -> انی
افقی 13 شهری در اسپانیا -> مریدا
افقی 14 مهندس کارهای ساختمانی -> معمار
افقی 14 وزین -> سنگین
افقی 15 شاهکار سروانتس -> دنکیشوت
افقی 15 راننده گاری -> ارابهچی
عمودی 1 شبکه جهانی -> اینترنت
عمودی 1 جنگ سلجوقیان با سپاهیان روم -> ملازگرد
عمودی 2 پهلوانان -> یلان
عمودی 2 نوعی آنزیم -> امیلاز
عمودی 3 شهری در استان گلستان -> ترکمن
عمودی 3 لباس -> رخت
عمودی 3 اس ام اس -> پیامک
عمودی 4 منبع و سرچشمه -> ماخذ
عمودی 4 حادثه -> سانحه
عمودی 4 دینی -> شرعی
عمودی 5 غزال -> اهو
عمودی 5 روی هم انباشته -> کبه
عمودی 5 قند مکرر -> نوه
عمودی 5 طلای قالبی -> شمش
عمودی 6 تکرارش نام درختی است -> عر
عمودی 6 ابزار تیز بریدن چرم -> نشکرده
عمودی 6 دو یار هم قد -> اا
عمودی 6 ضمیر غایب -> او
عمودی 7 نام مردانه روسی -> یوری
عمودی 7 پسوند ساینده -> سای
عمودی 7 فیلسوف آلمانی قرن چهاردهم -> اکهارت
عمودی 8 ژاندارم قدیم -> امنیه
عمودی 8 گازی بی رنگ و آتش زا -> اتیلن
عمودی 9 فیلسوف یونان قدیم -> اپیکور
عمودی 9 شرم -> حیا
عمودی 9 فدراسیون جهانی قایقرانی -> فیسا
عمودی 10 نوعی شیرینی -> تر
عمودی 10 تنها -> تک
عمودی 10 نوعی عطر خوشبو کننده -> ادوکلن
عمودی 10 یکی از دو جنس -> نر
عمودی 11 پساوند جا و مکان -> لاخ
عمودی 11 زمین پر آب و علف -> ریف
عمودی 11 شیر درنده -> اسد
عمودی 11 پیشوندی معادل یک میلیون -> مگا
عمودی 12 پیامبر صبور -> ایوبپیامبر صبور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12 خصومت -> دشمنیخصومت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 12 نیرنگ -> فریب
عمودی 13 کارگردان فیلم دونده -> نادری
عمودی 13 بینی -> انف
عمودی 13 همگن و همسان -> قرینه
عمودی 14 کاشف آلمانی اشعه ایکس -> رونتگن
عمودی 14 پارچه زخم بندی -> باند
عمودی 15 معلم دبستان -> اموزگار
عمودی 15 اداره یافتن شغل -> کاریابی