پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 587 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 587 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 587

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 حساب کاربری -> اکانت
افقی 1 مهمترین کتاب «قائم مقام فراهانی» -> جلایرنامه
افقی 2 خواب خوش -> رویا
افقی 2 ننو -> گهواره
افقی 3 زمینه -> تم
افقی 3 تعظیم -> کرنش
افقی 3 اندوه و ماتم -> غم
افقی 3 پسوند شباهت -> سا
افقی 4 آسیب -> ازار
افقی 4 مرده -> میت
افقی 4 عقب بی سر -> قب
افقی 4 گودی ته کوه -> دره
افقی 5 رود مصر -> نیل
افقی 5 گونه‌ای مقاومت متغیر از خانواده پتانسویمترهای خطی که دارای سه ترمینال می‌باشند -> ریوستا
افقی 5 دیگ دهان گشاد -> تیان
افقی 6 چوب خوشبو -> دن
افقی 6 سطح چیزی -> رو
افقی 6 از توابع خوش آب و هوای استان کردستان -> اورامان
افقی 7 بزرگوار -> فخیم
افقی 7 سخنان نامربوط بیمار -> یان
افقی 7 زمان معین -> مدت
افقی 8 مرکز منطقه خودمختار تبت -> لهاسا
افقی 8 بااهمیت -> مهم
افقی 8 از شهرهای استان گیلان -> اسالم
افقی 9 چین و شکن -> یرا
افقی 9 تفسیر مقوله‌ای -> شرح
افقی 9 روستایی است از توابع بخش لاریجان شهرستان آمل -> پلور
افقی 10 از انواع غسل -> ارتماسی
افقی 10 آفت مزرعه -> سن
افقی 10 واحد سطح -> ار
افقی 11 تارمی -> نرده
افقی 11 از کشورهای عربی -> امارات
افقی 11 بطن -> شکم
افقی 12 پست و فرومایه -> دنی
افقی 12 فرمان اتومبیل -> رل
افقی 12 شکم اتومبیل -> باک
افقی 12 خبرگزاری دانش‌آموزان ایران -> پانا
افقی 13 عنصر تیروئید -> ید
افقی 13 گشوده -> وا
افقی 13 از توابع کردستان -> قروه
افقی 13 دانه خوشبو -> هل
افقی 14 کاشف میکروب -> پاستور
افقی 14 خوشگوار -> مهنا
افقی 15 بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران -> امامخمینی
افقی 15 از نام‌های دخترانه به معنای روشنایی ماه -> مهشید
عمودی 1 تخلص «ماری آنری بیل» خالق رمان جاودانه «سرخ و سیاه» -> استاندال
عمودی 1 اتحادیه -> سندیکا
عمودی 2 آراسته -> مزین
عمودی 2 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 2 زیرک ادیبانه -> رند
عمودی 3 علامت پیروزی -> ار
عمودی 3 حرکت اسب شطرنج -> ال
عمودی 3 چراغ بونزن را ابداع کردن -> فارادی
عمودی 3 عضو رونده -> پا
عمودی 4 خدمتکار مرد -> نوکر
عمودی 4 چهره و قیافه -> رخساره
عمودی 4 تسهیلات بانک -> وام
عمودی 5 آسانی -> تیر
عمودی 5 خواب خوش -> رویا
عمودی 5 ایمان استوار -> راسخ
عمودی 6 بیماری کم‌خونی -> انمی
عمودی 6 از جهات جغرافیایی -> شمال
عمودی 6 زمینه -> تم
عمودی 7 بلیغ -> شیوا
عمودی 7 مسلک قومی -> مرام
عمودی 7 محله و برزن -> کوی
عمودی 8 میان چیزی -> لگ
عمودی 8 بی حساب شدن -> تسویهحساب
عمودی 8 رود اروپا -> رن
عمودی 9 پول خارجی -> اهن
عمودی 9 خانه‌های ریز عکس -> ترام
عمودی 9 اسلحه و ساز و برگ -> یراق
عمودی 10 ضمیر بیگانه -> یو
عمودی 10 پسر سوم چنگیزخان -> قاان
عمودی 10 بزرگوار -> اکرم
عمودی 11 به انجام کاری تمایل دارد -> راغب
عمودی 11 به تعبیری روز خلقت آدم شمرده می‌شود -> الست
عمودی 11 خیال باطل -> وهم
عمودی 12 لطیف -> نرم
عمودی 12 از نژادهای پرتقال -> تامسون
عمودی 12 گستره -> پهنه
عمودی 13 کلام درد -> اه
عمودی 13 انسان متدین -> دیندارانسان متدین در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 13 خجسته و مبارک -> شا
عمودی 13 غذای رقیق -> اشغذای رقیق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 14 خانه -> سرا
عمودی 14 پشته خاک -> تل
عمودی 14 بیماری پوستی شایع دوران بلوغ -> اکنه
عمودی 15 یکپارچه -> هماهنگ
عمودی 15 لرزانک میوه -> مارمالاد