پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 591 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 591 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

جدولانه کلاسیک 591

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از ورزش‌های مفرح -> اسبسواری
افقی 1 شهری در استان یزد -> اردکان
افقی 2 اثر صادق چوبک -> تنگسیر
افقی 2 کارگردان سوپراستار -> میلانی
افقی 3 حرف گزینش -> یاحرف گزینش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 عایق -> نارسانعایق در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شهری در ترکیه -> سیواس
افقی 4 صدای بلند -> رسا
افقی 4 پسوند آلودگی -> ناک
افقی 4 نفس -> دم
افقی 4 نوعی شیرینی تر -> رولت
افقی 5 نیروی نگهبان هر یک از آفریدگان خوب -> فروهر
افقی 5 نام قدیم تایلند -> سیام
افقی 5 مولا و آقا -> سید
افقی 6 دچار گشتن -> ابتلا
افقی 6 متکبر -> پرمدعا
افقی 6 طلا -> زر
افقی 7 فلانی -> یارو
افقی 7 لیکن -> اما
افقی 7 واحد پول آفریقای جنوبی -> راند
افقی 8 شهر خراسان قدیم -> مرو
افقی 8 چپق فرنگی -> پیپ
افقی 8 شکار -> صید
افقی 8 کلاه ترکمن -> ابه
افقی 9 طلایی -> زرین
افقی 9 متضاد سریع -> کند
افقی 9 ترس -> پروا
افقی 10 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 10 شلوغی جمعیت -> ازدحام
افقی 10 نویسنده خانه عروسک -> ایبسن
افقی 11 جلمه قرآنی -> ایه
افقی 11 پسر کوچک فریدون -> ایرج
افقی 11 لیست -> فهرست
افقی 12 دربر گرفتن -> شمول
افقی 12 صدای گاو -> ما
افقی 12 گستاخ -> جری
افقی 12 از انواع جناس -> تام
افقی 13 شریعت‌ها -> ادیان
افقی 13 تابان -> فروزان
افقی 13 جدید -> نو
افقی 14 مخزن آب خودرو -> رادیات
افقی 14 نام مردانه -> کیانوش
افقی 15 در هر حال -> هراینه
افقی 15 به زیردستان مهربانی و لطف می‌کند -> بندهنواز
عمودی 1 مزدور -> اجیر
عمودی 1 بیان موضوعی به طور رمز یا خلاصه -> ایماواشاره
عمودی 2 رقت‌آور -> اسفبار
عمودی 2 لباسی که از نوی افتاده باشد -> نیمدار
عمودی 3 صنم -> بت
عمودی 3 شایع‌ترین بیماری مفصلی -> ارتروز
عمودی 3 آشکار -> هویدا
عمودی 4 آداب -> سنن
عمودی 4 پریشان -> ولو
عمودی 4 راز بی پایان -> را
عمودی 4 صفحات داخلی روزنامه -> لایی
عمودی 5 گیاهخواران صرف -> وگانها
عمودی 5 از برج‌های معروف جهان -> پیزا
عمودی 5 برکت سفره -> نان
عمودی 6 رموز -> اسرار
عمودی 6 فلزی نقره‌ای، نرم و سمی -> ایندیم
عمودی 6 آخر -> ته
عمودی 7 خطرپذیری -> ریسک
عمودی 7 تلمبه -> پمپ
عمودی 7 وراج -> حراف
عمودی 8 چین و چروک پوست -> یرا
عمودی 8 خانه بزرگ -> سرا
عمودی 8 درخت کریسمس -> کاج
عمودی 8 رودست خوردن -> رکب
عمودی 9 همنشین -> ندیم
عمودی 9 بت -> صنم
عمودی 9 نانی که از جو تهیه می‌شود -> جوین
عمودی 10 مادر عرب -> ام
عمودی 10 پایتخت اسپانیا -> مادرید
عمودی 10 نام پسرانه -> فرزاد
عمودی 11 نخ تابیده -> ریس
عمودی 11 از اصول دین اسلام -> معاد
عمودی 11 استخوان کاسه سر -> اهیانه
عمودی 12 شجاع -> دلیر
عمودی 12 اشاره بعید -> ان
عمودی 12 کهنسال -> پیر
عمودی 12 الفبای خوراکی -> نون
عمودی 13 شاه کیانی -> کاووس
عمودی 13 برای روکار ساختمان بسته می‌شود -> داربست
عمودی 13 نمایش تلویزیونی -> شو
عمودی 14 مبحثی در جبر -> انالیز
عمودی 14 پارک -> بوستان
عمودی 15 کنایه از موهوم و خیالی -> نیستدرجهان
عمودی 15 انگور خشکیده -> مویز