پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 593 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 593 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 593"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 راننده هواپیما -> خلبان
افقی 1 شهری در آلمان -> زوریخ
افقی 1 نقیض فایده -> ضرر
افقی 2 نام قدیم گرگان -> استرابادنام قدیم گرگان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جاده -> راهجاده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 3 کجاست؟ -> کو
افقی 3 غلاف شمشیر -> نیام
افقی 3 جزیره‌ای نزدیک استرالیا -> تاسمانی
افقی 4 نوعی آفت -> شته
افقی 4 نامی دخترانه -> مبینا
افقی 4 یکی از شاخه‌های هنرهای رزمی -> رتواا
افقی 5 آرام -> یواش
افقی 5 بیماری ساری -> واگیر
افقی 5 از ظروف آزمایشگاهی -> ارلن
افقی 6 از توابع کاشان -> راوند
افقی 6 امر به آمدن -> بیا
افقی 6 جایگاهی است در شعر بحتری -> سدد
افقی 7 ابتدای صبح -> سپیده
افقی 7 از آثار تاریخی کرمانشاه -> بیستون
افقی 8 پهلوان -> گو
افقی 8 کلام ندا -> ای
افقی 8 بیلبورد کوچک -> بنر
افقی 8 جوی خون -> رگ
افقی 9 از سور قرآن مجید -> انعام
افقی 9 عقب مانده -> وامانده
افقی 10 کاش عرب -> لیت
افقی 10 دانه خوشبو -> هل
افقی 10 از نشانه‌های بیماری -> تب
افقی 10 اجبار -> الزام
افقی 11 آهسته -> یواش
افقی 11 سرکش و یاغی ->
افقی 11 شاگرد راننده -> مارد
افقی 12 آئین مردم ژاپن -> شینتو
افقی 12 گستردگی -> وسع
افقی 12 طایفه وکیل‌الرئایا -> زند
افقی 13 شامل همه -> هر
افقی 13 فرهنگ فرانسه -> لاروس
افقی 13 دشمن درخت -> تبر
افقی 13 بانگ چوپان -> هی
افقی 14 عضو تنفسی ماهی -> برانشی
افقی 14 اهل ساری -> ساروی
افقی 15 آئین بازگشایی -> افتتاح
افقی 15 قدیمی و تاریخی -> باستانی
عمودی 1 گیاهی است از تیره صلیبیان که به شکل خودرو در باغها و صحراها می‌روید -> خاکشیر
عمودی 1 از بزرگترین دانشمندان علم نجوم -> گالیله
عمودی 2 کشور بسیار کوچک آفریقایی -> لسوتو
عمودی 2 سمت و جهت -> سو
عمودی 2 شمای بیگانه -> یو
عمودی 2 برف در هم ریخته -> ربف
عمودی 3 صنم -> بت
عمودی 3 چنگ -> هارپ
عمودی 3 سمی -> اتاش
عمودی 3 لخت و عریان -> رت
عمودی 4 آرنج -> ارن
عمودی 4 سزاوار و لایق -> شایان
عمودی 4 تشکیلات مربوط به صید ماهی -> شیلات
عمودی 5 خوابیده -> نایم
عمودی 5 امانت -> ودیعه
عمودی 5 رمان معروف امیل زولا -> نانا
عمودی 6 گیاهی از تیره مرکبیان -> بابونه
عمودی 6 بچه ترسان -> ال
عمودی 6 بیرون زدن خیلی کم آب از درز دیوار -> ترشح
عمودی 7 روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی -> زامیاد
عمودی 7 شهر زلزله زده -> بم
عمودی 7 فیلم بیگانه -> مووی
عمودی 8 محبت -> ود
عمودی 8 سقف دهان -> نگ
عمودی 8 گمان -> ظن
عمودی 8 حرف فاصله -> تا
عمودی 9 توبه کننده -> تایب
عمودی 9 مقابل -> روبرو
عمودی 9 پسوند شباهت -> سا
عمودی 10 کلمه تعلیل -> یرا
عمودی 10 شک و گمان -> ریب
عمودی 10 آسیاب دستی -> دستاس
عمودی 11 ضرر کرده -> خاسر
عمودی 11 رمان گارسیا لورکا -> ایرما
عمودی 11 پند و اندرز -> عبرت
عمودی 12 همسان -> همتا
عمودی 12 اندیشه کردن -> سگالش
عمودی 12 شایسته -> روا
عمودی 13 مرتفع‌ترین نقطه کره زمین -> اورست
عمودی 13 آبی که از زمین بتراود -> نزوز
عمودی 13 پول ژاپن -> ین
عمودی 14 ستاره رئال مادرید -> رونالدو
عمودی 14 نام دخترانه فرنگی -> دافنه
عمودی 15 هدایت کردن -> رایاندن
عمودی 15 کسی که با دیگری در یک مقام و پایه قرار دارد -> همردیف