پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 594 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 594 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 594"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مثنوی عاشقانه از سلمان ساوجی -> فراقنامه
افقی 1 فقیر و بینوا -> مستمند
افقی 2 صندلی دندانپزشکی -> یونیت
افقی 2 کمیابی -> ندرتکمیابی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پسر زکریا -> یحییپسر زکریا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 ضربه آهنگ -> ریتم
افقی 3 کامپیوتر -> رایانه
افقی 3 ورزش مفرح -> شنا
افقی 4 کلمه شگفتی -> وه
افقی 4 خرس ترکی -> ایی
افقی 4 خدای درویش -> هو
افقی 4 نامی -> معروف
افقی 5 اعتراف کردن -> اقرار
افقی 5 قانون مغولی -> یاسا
افقی 5 صد متر مربع -> ار
افقی 6 کار برجسته -> هنر
افقی 6 ابزار -> الات
افقی 6 خدمتگزار -> خادم
افقی 7 کرانه‌های آسمان -> افاق
افقی 7 کلنگ -> میتین
افقی 7 مارک کالا -> انگ
افقی 8 پنبه‌زن -> نداف
افقی 8 پوشیده -> مستور
افقی 8 از کلمات پرسشی -> کدام
افقی 9 گندم سوده -> ارد
افقی 9 دهنه -> افسار
افقی 9 نشانی -> ادرس
افقی 10 پارچه ابریشمی پرزدار -> اطلس
افقی 10 کمیاب -> نادر
افقی 10 مقیاس اندازه‌گیری -> یکا
افقی 11 کلام تعجب خانم‌ها -> وا
افقی 11 واحد پول ترکیه -> لیره
افقی 11 طفل تازه به دنیا آمده -> نوزاد
افقی 12 فواره -> ابنما
افقی 12 خرس آسمانی -> دب
افقی 12 صورت غذا -> منو
افقی 12 نیمتنه آقایان -> کت
افقی 13 بازداشتن -> نهی
افقی 13 از انواع خط -> سریانی
افقی 13 بندر مهم عراق -> بصره
افقی 14 درمان بیمار -> دارو
افقی 14 آماده و فراهم -> مهیا
افقی 14 خباز -> نانوا
افقی 15 مدام -> همواره
افقی 15 فکور و عالم -> اندیشمند
عمودی 1 سنگ معدنی آبی شکل -> فیروزه
عمودی 1 مهمان بی دعوت -> ناخوانده
عمودی 2 ظاهر چیزی -> رویه
عمودی 2 پادشاه افشاری -> نادر
عمودی 2 پوشیده سخن گفتن -> ابهام
عمودی 3 ضمیر عربی -> انت
عمودی 3 کشتی تاریخی فیلیپ دوم -> ارفادا
عمودی 3 قوه -> نیرو
عمودی 4 سرشیر -> قیماق
عمودی 4 حرف انزجار -> اف
عمودی 4 جرم دندان -> طلم
عمودی 4 کلام تعجب -> وا
عمودی 5 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 5 زین و برگ اسب -> یراق
عمودی 5 از پیامبران -> الیاس
عمودی 6 پول ایران و عربستان -> ریال
عمودی 6 تفسیر کننده -> مفسر
عمودی 6 گله گوسفند -> رمه
عمودی 7 محلی در مکه -> منا
عمودی 7 سلسله فراعنه مصر -> رامسس
عمودی 7 کادو -> هدیه
عمودی 8 تحفه -> هدیه
عمودی 8 قمر سیاره زحل -> تیتان
عمودی 8 ضروری -> بایا
عمودی 9 حکایتگر -> راوی
عمودی 9 سرزمین افراسیاب -> توران
عمودی 9 قوت لایموت -> نان
عمودی 10 درون حاشیه -> متن
عمودی 10 واپسین -> اخیر
عمودی 10 ثانوی -> دومی
عمودی 11 مشابه -> همسان
عمودی 11 یکی از غلات -> ارزن
عمودی 11 ساز شاکی -> نی
عمودی 12 حرف خط‌کش -> تی
عمودی 12 قوم هود -> عاد
عمودی 12 پیش شماره -> کد
عمودی 12 اراذل -> اوباش
عمودی 13 روز رستاخیز -> محشر
عمودی 13 پایتخت اسپانیا -> مادرید
عمودی 13 بت -> صنم
عمودی 14 کربلای قدیم -> نینوا
عمودی 14 عابد و زاهد -> ناسک
عمودی 14 واحد پول سوئد -> کرون
عمودی 15 جلوی دوربین قرار دارد -> دیافراگم
عمودی 15 استنباط مسائل شرعی از قرآن -> اجتهاد