پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 597 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 597 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 597"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آنکه در مسابقه ورزشی شرکت می‌کند -> بازیکن
افقی 1 نام بقایای شهری باستانی در اطراف زابل -> شهرسوخته
افقی 2 حق دلالی -> کمیسیون
افقی 2 دستگاهی برای ضد عفونی کردن لوازم جراحی -> اتوکلاو
افقی 3 ضمیر مؤنث فرنگی -> شی
افقی 3 انسانیت -> ادمیتانسانیت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 منسوب به بم -> بمی
افقی 3 صحنه نمایش -> سنصحنه نمایش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 مخالف خوب‌تر -> بدتر
افقی 4 خشک -> یابس
افقی 4 فیلمی از جان وین -> الامو
افقی 5 نابینا -> کور
افقی 5 بسیار وحشی -> ادمخوار
افقی 5 موی گردن اسب -> یال
افقی 6 تر و تازه -> شاداب
افقی 6 تجویز پزشک -> دارو
افقی 6 سبزی سالاد -> کاهو
افقی 7 گیاه -> رستنی
افقی 7 نت ششم -> لا
افقی 7 تصدیق ژرمن‌ها -> یا
افقی 7 پهلوان -> یل
افقی 8 بندری در ایتالیا -> تریست
افقی 8 ضرر -> خسارت
افقی 9 حرف همراهی -> با
افقی 9 سودای ناله -> اه
افقی 9 راه میانبر -> ره
افقی 9 میوه جنگلی -> ازگیل
افقی 10 معلم مقطع متوسطه -> دبیر
افقی 10 واحد پول میانمار -> کیات
افقی 10 مداوا -> درمان
افقی 11 زمان بی آغاز -> ازل
افقی 11 منسوب به اولین فصل -> بهارانه
افقی 11 حرکت و ادایی برای جلب نظر -> افه
افقی 12 ظرف کوچک آب خوری -> لیوان
افقی 12 از ته دل -> قلبا
افقی 12 فال نیک -> مروا
افقی 13 تکرار حرف -> دد
افقی 13 انگبین -> شهد
افقی 13 کارشناس و خبره -> متخصص
افقی 13 جدید -> نو
افقی 14 مبهوت -> هاجوواج
افقی 14 ذخیره کردن -> اندوختن
افقی 15 رنجبر -> رنجبردار
افقی 15 عضو اداره -> کارمند
عمودی 1 درگیری و کشتار -> بکشبکش
عمودی 1 جاویدان -> ابدالدهر
عمودی 2 آرزومند -> امیدوار
عمودی 2 فارسی آکواریوم -> ابزیدان
عمودی 3 زندگی کن -> زی
عمودی 3 شعبده باز -> تردست
عمودی 3 زرد انگلیسی -> یلو
عمودی 3 تکرار حرف ششم -> جج
عمودی 4 سمت چپ -> یسار
عمودی 4 زرشک -> اترار
عمودی 4 فتنه و بلوا -> اشوب
عمودی 5 خدعه و نیرنگ -> کید
عمودی 5 ساختمان‌ها -> ابنیه
عمودی 5 کتابی از لئو والاس -> بنهور
عمودی 6 مایوس -> نومید
عمودی 6 بله انگلیسی -> یس
عمودی 6 کوچک -> که
عمودی 6 انصاف -> داد
عمودی 7 بداقبالی -> نیامد
عمودی 7 پادزهر -> تریاق
عمودی 7 محل -> جا
عمودی 8 جوش ویروسی به صورت تاول در پیرامون لب‌ها -> تبخال
عمودی 8 شهری در هلند -> هارلم
عمودی 9 علامت جمع -> ها
عمودی 9 حفره و روزن -> سوراخ
عمودی 9 لنگه به لنگه -> تابتا
عمودی 10 رتبه‌ها -> رتب
عمودی 10 ضمیر غایب -> او
عمودی 10 از ادات تشبیه -> سا
عمودی 10 مقداری اندک از چیزی را مخفیانه خوردن -> ناخنک
عمودی 11 شهری در کرمانشاه -> سومار
عمودی 11 عدد بازیکنان یک تیم فوتبال -> یازده
عمودی 11 صوت -> صدا
عمودی 12 نماینده -> وکیل
عمودی 12 عامل انسانی کارخانه‌ها -> کارگر
عمودی 12 دارای تصویر -> مصور
عمودی 13 نیمه دیوانه -> خل
عمودی 13 کلمه پرسشی -> ایا
عمودی 13 پرستاری -> تیمار
عمودی 13 منحنی و خمیده -> خم
عمودی 14 هر یک از سگ‌ماهی‌های غالباً عظیم‌الجثه -> تاسماهی
عمودی 14 شاعر فرانسوی «افسانه‌ها» -> لافونتن
عمودی 15 مرکز ایالت هاوایی -> هونولولو
عمودی 15 شهری در همدان -> نهاوند