پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 598 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 598 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 598"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 سرو کوهی -> ابهل
افقی 1 فیلمی از خسرو ملکان -> عروسیمهتاب
افقی 2 مریض نیست -> سالم
افقی 2 تأثیر کننده -> موثرتأثیر کننده در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 فهرست -> سیاههفهرست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 دختر پادشاه -> پرنسس
افقی 3 پدر شعر نو -> نیما
افقی 3 پایتخت دولت صفاریان -> زرنج
افقی 4 نسیه نیست -> نقد
افقی 4 کلمه شگفتی -> وه
افقی 4 گیاه چتری بی برگ و ریشه -> قارچ
افقی 4 یک میلیون برابر متریک -> مگا
افقی 5 اولین عدد دو رقمی -> ده
افقی 5 زاویه نود درجه -> قایمه
افقی 5 گریه با سوز و گداز -> زاری
افقی 6 آن چه که پیش از موقع مقرر به دست آید -> زودرس
افقی 6 اثری از نیما یوشیج -> ایشب
افقی 6 جدید -> نو
افقی 7 آب نیمه گرم -> ولرم
افقی 7 بی نظیر در زد و خورد -> یکهبزن
افقی 7 عموی حضرت ابراهیم -> ازر
افقی 8 وضو -> ابدست
افقی 8 پسوند نسبت -> وند
افقی 8 پسر انوشیروان -> یزداد
افقی 9 جاده -> راه
افقی 9 یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید کننده وسایل ورزشی در دنیا -> ادیداس
افقی 9 پایتخت نائورو -> یارن
افقی 10 معاون هیتلر -> هس
افقی 10 بزرگی و شکوه -> هیبت
افقی 10 چاهک کف حوض -> راهاب
افقی 11 کار خود را به خدا واگذاشتن -> توکل
افقی 11 ماسک -> روبند
افقی 11 تکیه دادن -> لم
افقی 12 خیلی کم -> نمه
افقی 12 روادید -> ویزا
افقی 12 پرنده دریاچه -> قو
افقی 12 ضمیر مؤدبانه -> شما
افقی 13 حنا -> یرنا
افقی 13 زمین شناس آلمانی -> وگنر
افقی 13 گیاه دارویی نانخواه -> زنیان
افقی 14 دو برابر صد -> دویست
افقی 14 همگی و کلاً -> یکجا
افقی 14 بهتر و شایسته‌تر -> اولی
افقی 15 فلسفه طبیعت‌گرایی -> ناتورالیسم
افقی 15 نوعی پارچه -> مخمل
عمودی 1 برای دور کردن چشم بد دود می‌کنند -> اسپند
عمودی 1 آزاد کردن -> وارهانیدن
عمودی 2 برق زننده -> بارقه
عمودی 2 جامه و رخت -> لباس
عمودی 2 فال نیک -> مروا
عمودی 3 کشور آمستردام -> هلند
عمودی 3 قسمتی از تخم مرغ -> زرده
عمودی 3 تبریک گفتن -> تهنیت
عمودی 4 دست مالیدن -> لمس
عمودی 4 سمنان قدیم -> قومس
عمودی 4 خدای درویش -> هو
عمودی 4 نوشابه قدیمی -> اسو
عمودی 5 توانایی خواندن و نوشتن -> سواد
عمودی 5 نوعی ساز ژاپنی -> تایکو
عمودی 5 خیس -> تر
عمودی 6 شامل شدن -> عم
عمودی 6 گل همیشه بهار -> هیری
عمودی 6 از حروف انگلیسی -> دبلیو
عمودی 7 امتحان و تجربه -> رون
عمودی 7 سنگ میکای سفید -> مسکویت
عمودی 7 برجستگی کوچک روی پوست -> زگیل
عمودی 8 سند ضامن -> وثیقه
عمودی 8 خطایی در فوتبال -> هند
عمودی 8 تسمه عقب پالان -> رانکی
عمودی 9 رهاورد زمستان -> سرما
عمودی 9 مومیا -> ابدارو
عمودی 9 پلیدی -> رجس
عمودی 10 قلع و رصاص -> ارزیز
عمودی 10 پیشین -> سابق
عمودی 10 مادر عرب -> ام
عمودی 11 فلز رسانا -> مس
عمودی 11 مزه -> چاشنی
عمودی 11 تاکنون -> هنوز
عمودی 12 چشم چران -> هیز
عمودی 12 گوجه فرنگی پخته شده -> رب
عمودی 12 فراوان -> زیاد
عمودی 12 اسم -> نام
عمودی 13 نرده چوبی -> تارمی
عمودی 13 رسوم و سنن -> اداب
عمودی 13 جمع شیخ -> شیوخ
عمودی 14 آوای موزون -> اهنگ
عمودی 14 لاغر و نحیف -> نزار
عمودی 14 پر و آکنده -> لمالم
عمودی 15 انجام دادن -> بهجااوردن
عمودی 15 پایتخت فیلیپین -> مانیل