پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 600 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 598 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 600"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 شبکه تلویزیونی معروف عربی -> الجزیره
افقی 1 اولین پزشکی که موفق به پیوند قلب شد -> بارنارد
افقی 2 از حروف یونانی -> سای
افقی 2 رود برزیل -> امازونرود برزیل در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 ورم -> اماسورم در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 اجاق سربسته -> فر
افقی 3 اولین نت -> دو
افقی 3 کلرا -> وبا
افقی 3 توجه به امری -> عنایت
افقی 4 جنگ و پیکار -> کارزار
افقی 4 والده گرامی -> مادر
افقی 5 پایتخت اردن -> امان
افقی 5 درخت جدول -> ون
افقی 5 لانه زنبور -> کندو
افقی 5 قلیل -> کم
افقی 6 امروز تازی -> یوم
افقی 6 آغاز و شروع -> ابتدا
افقی 6 خرمن -> بنو
افقی 7 جنس به ظاهر قوی -> نر
افقی 7 حیوان مسابقه -> اسب
افقی 7 فیزیکدان هفت‌تیرکش! -> دالتون
افقی 8 از آثار معروف سعدی -> بوستان
افقی 8 آلبومی از مهراج محمدی -> بیخیال
افقی 9 شیطان -> اهریمن
افقی 9 خطای فوتبالی -> فول
افقی 9 آب روستایی -> او
افقی 10 دور افتاده -> پرت
افقی 10 زمین بلند -> اکاول
افقی 10 ابتدا و آغاز -> بدو
افقی 11 حرف ندا -> ای
افقی 11 کریستال -> بلور
افقی 11 پروردگار عالم -> رب
افقی 11 نوعی غربال -> سرند
افقی 12 پایتخت کویت -> کویت
افقی 12 تشدید فیزیکی -> رزنانس
افقی 13 منطقه تفریحی کرج -> اسارا
افقی 13 آواز -> نوا
افقی 13 حیوان باوفا -> سگ
افقی 13 آخرین توان -> نا
افقی 14 دور کننده -> نافی
افقی 14 موجودات -> کاینات
افقی 14 پایه کارمند -> اشل
افقی 15 بالا بردن -> افراشتن
افقی 15 سرگروه ورزشی -> کاپیتان
عمودی 1 از شهرهای خراسان شمالی -> اسفراین
عمودی 1 کاخی در ایران -> اپادانا
عمودی 2 شهر خروس جنگی -> لار
عمودی 2 کج و خمیده -> مورب
عمودی 2 از شهرهای تهران -> ری
عمودی 2 سازمان فلسطینی -> ساف
عمودی 3 اصفهان قدیم -> جی
عمودی 3 دهان -> کام
عمودی 3 مخترع دیگ بخار -> وات
عمودی 3 ملحد -> کافر
عمودی 4 تخم گیاه -> دان
عمودی 4 دومین مهره گردن -> اسه
عمودی 4 حصیر -> بوریا
عمودی 5 همراه و یاریگر -> یاور
عمودی 5 کشور بزرگ اقیانوسیه -> استرالیا
عمودی 6 شهر فراری -> رم
عمودی 6 بازی نفس‌گیر -> زو
عمودی 6 تحریم سیاسی -> بایکوت
عمودی 6 نیمتنه آقایان -> کت
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 7 ستون دین -> نمار
عمودی 7 قوت لایموت -> نان
عمودی 8 زمخت -> زبر
عمودی 8 ناپسند -> بد
عمودی 8 دل آزار کهنه -> نو
عمودی 8 فلز چهره -> روی
عمودی 9 مار بزرگ -> بوا
عمودی 9 دوست خاموش -> کتاب
عمودی 9 ژله -> لرزانک
عمودی 10 ضمیر اشاره -> ان
عمودی 10 مبدع جدول عناصر تناوبی -> مندلیف
عمودی 10 پایتخت ریشه‌ای -> بن
عمودی 10 دو یار همقد -> اا
عمودی 11 شیم -> عاداتخوب
عمودی 11 جلگه وسیع -> استپ
عمودی 12 شترمرغ آمریکایی -> ناندو
عمودی 12 چاه جهنم -> ویل
عمودی 12 حجر -> سنگ
عمودی 13 علم سرشماری -> امار
عمودی 13 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 13 شانه فلزی -> برس
عمودی 13 گوشت ترکی -> ات
عمودی 14 عقیده و نظر -> رای
عمودی 14 شهر توت -> کن
عمودی 14 گل زرد رنگ -> لادن
عمودی 14 قلمه گیاه -> نشا
عمودی 15 اهلی -> دستاموز
عمودی 15 از بازیگران کمدی سینمای آمریکا -> وودیالن