پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 601 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 601 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 601"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از اجزای سفره هفت سین -> ماهیگلی
افقی 1 از خشکبار -> برگههلو
افقی 2 مطلع -> اگاهمطلع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 برادر عرب -> اخویبرادر عرب در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پایان -> انتها
افقی 3 ششلول -> رولور
افقی 3 ویران کننده -> هادم
افقی 3 پرچم -> رایت
افقی 4 غمگین -> اسی
افقی 4 حرف انتخاب -> یا
افقی 4 آتشکده حمام -> گلخن
افقی 4 خودپسندی -> کبر
افقی 5 عید جدولی -> تت
افقی 5 دیندار -> متدین
افقی 5 نیروبخش -> مقوی
افقی 6 بدقواره، شکمو -> گامبو
افقی 6 واحد شمارش درخت -> اصله
افقی 6 اشاره به ذات حق -> هو
افقی 7 ره‌توشه -> زاد
افقی 7 تراکم، فراوانی -> انبوهی
افقی 7 الگو -> مدل
افقی 8 قنات -> کاریز
افقی 8 عقاید -> ارا
افقی 8 غوغا، جار و جنجال -> هیاهو
افقی 9 اما -> ولی
افقی 9 شهری در استان خراسان شمالی -> بجنورد
افقی 9 قطب مثبت باتری -> اند
افقی 10 کجاست -> کو
افقی 10 کتلت -> شامی
افقی 10 نمایشگاه نقاشی -> گالری
افقی 11 بالنگ -> ترنج
افقی 11 متابعت -> پیروی
افقی 11 حرف فاصله -> تا
افقی 12 گیاه سرشوی -> سدر
افقی 12 نسبت زن و شوهر به هم -> همسر
افقی 12 تپه -> تل
افقی 12 ماشین دارد اما بعضی‌ها ندارند -> باک
افقی 13 حضور داشتن -> بودن
افقی 13 بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند -> هاون
افقی 13 معادل فارسی آیفون -> اوابر
افقی 14 موضوع و متن -> زمینه
افقی 14 بیهوده -> یاوه
افقی 14 یار مجنون -> لیلی
افقی 15 مراسمی که به خاطر شخص یا رویدادی برگزار می‌شود -> یادواره
افقی 15 از زمان این پادشاه رسم دادن سکه در نوروز به عنوان عیدی متداول شد -> هرمزدوم
عمودی 1 مسابقه دو استقامت -> ماراتن
عمودی 1 از غذاهای ایرانی -> کوکوسبزی
عمودی 2 هشتمین ماه میلادی -> اگوست
عمودی 2 جانور مکنده -> زالو
عمودی 2 مجلس روسیه -> دوما
عمودی 3 ستاره دنباله‌دار -> هالی
عمودی 3 چار چرخه -> گاری
عمودی 3 شک -> تردید
عمودی 4 ناگهانی -> یهو
عمودی 4 با معنوی میانه‌ای ندارد -> مادی
عمودی 4 ضد خیر -> شر
عمودی 4 گهواره بچه -> ننو
عمودی 5 ضرباهنگ -> ریتم
عمودی 5 شعله آتش -> زبانه
عمودی 5 بخار دهان -> ها
عمودی 6 نت منفی -> لا
عمودی 6 سخنوران و شاعران -> ادبا
عمودی 6 کاسه سر با هشت استخوان -> جمجمه
عمودی 7 گریبان -> یخه
عمودی 7 ملیت ارسطو -> یونانی
عمودی 7 محصول چتر -> سایه
عمودی 8 اتاق قطار -> واگن
عمودی 8 امر به رفتن -> برو
عمودی 8 هراس -> پروا
عمودی 9 شاعر عاشق -> بیدل
عمودی 9 در به دری -> اوارگی
عمودی 9 فرزندزاده -> نوه
عمودی 10 ابتلا و گرفتاری -> مخمصه
عمودی 10 اسباب ورزش و بازی -> دارت
عمودی 10 شامل همه می‌شود -> هر
عمودی 11 مخفف آگاه -> گا
عمودی 11 آنچه مربوط به حمل و نقل باشد -> نقلیه
عمودی 11 در و پنجره به وسیله آن باز و بسته می‌شود -> لولا
عمودی 12 کار نمایان -> هنر
عمودی 12 کلمه شگفتی -> وه
عمودی 12 کمک -> یاری
عمودی 12 کشوری کوچک در اروپا -> ولز
عمودی 13 پرده دری و بی‌شرمی -> هتاکی
عمودی 13 نقاش مدعی رسالت -> مانی
عمودی 13 واژه استلزام -> باید
عمودی 14 شعله -> لهیب
عمودی 14 شانه به سر -> هدهد
عمودی 14 اثر نقاش -> تابلو
عمودی 15 ورزش آبی -> واترپولو
عمودی 15 از پرنده‌ها -> یاکریم