پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 603 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 603 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 603"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 درگیری به وجود آوردن -> جنجالبهپاکردن
افقی 2 زیور -> زیبمطلع در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 زمخت و بدقواره -> نکره
افقی 2 پارچه کم عرض -> یکلاپارچه کم عرض در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 فرمانده بدن -> مخ
افقی 3 شهری در ایتالیا -> تیرانو
افقی 3 میوه قابل برداشت -> رسیده
افقی 4 بازداشت -> جلب
افقی 4 فردی، شخصی -> کسی
افقی 4 پسوند ساینده -> سای
افقی 4 نوعی ریاست -> سنی
افقی 5 عقل زندگانی -> معاش
افقی 5 حکمت ارسطویی -> مشا
افقی 5 کرم کدو -> تنیا
افقی 6 نوعی مار -> زنگی
افقی 6 لقب پادشاهان چینی -> خاقان
افقی 6 رمزینه -> کد
افقی 7 مرتفع‌ترین پایتخت جهان -> لاپاز
افقی 7 رهنی -> گروی
افقی 7 گوشه‌ای در دستگاه ماهور -> اشور
افقی 8 پسوند آورنده -> اور
افقی 8 اثر عبدالحسین زرین‌کوب -> نقشبراب
افقی 8 سرخ‌نای -> مری
افقی 9 فیلسوف نوبل برده انگلیسی مخالف جنگ -> راسل
افقی 9 مرکز فرماندهی -> ستاد
افقی 9 سگ فضانورد -> لایکا
افقی 10 جنس مذکر -> نر
افقی 10 جمع غریزه -> غرایز
افقی 10 باعث تخمیر قندها می‌شوند -> مخمر
افقی 11 فاخته -> کوکو
افقی 11 زادگاه نیما -> یوش
افقی 11 ارزان، اندک -> نازل
افقی 12 گربه‌سانی سنگین‌وزن -> ببر
افقی 12 خطی در دایره -> وتر
افقی 12 گریبان -> یخه
افقی 12 خالص -> ناب
افقی 13 نزدیک کاشان -> راوند
افقی 13 منصوب شدن -> انتصاب
افقی 13 صورت شطرنجی -> رخ
افقی 14 شهر آذربایجان شرقی -> اسکو
افقی 14 چوپان -> شبان
افقی 14 جوانمرد -> راد
افقی 15 داستان کوتاهی از محمد علی جمالزاده -> یکیبودیکینبود
عمودی 1 مثنوی اوحدی مراغه‌ای -> جامجم
عمودی 1 برنده نوبل فیزیک ۱۹۱۵ -> لارنسبراگ
عمودی 2 برکنار کردن -> خلع
عمودی 2 سقف فرو ریخته -> اوار
عمودی 2 صدایی در موسیقی -> باس
عمودی 3 به غیر از -> جز
عمودی 3 مستنطق -> بازپرس
عمودی 3 آدرس ترسیمی -> کروکی
عمودی 4 نشانه -> ایت
عمودی 4 ورزش آبی -> شنا
عمودی 4 باطل کردن -> لغو
عمودی 4 دهان پرنده -> نوک
عمودی 5 کلام پذیرفتن فرمان -> لبیک
عمودی 5 ابزار بریدن چرم -> گزن
عمودی 5 بی‌جنبشی -> رکود
عمودی 6 استخدام مطلوب -> رسمی
عمودی 6 سنگدلی -> قساوت
عمودی 6 زمان استراحت -> شب
عمودی 7 اثر و تأثیر -> هنایش
عمودی 7 نگهبان معمولاً مسلح برای محافظت -> گشتی
عمودی 7 گل همیشه بهار -> رابو
عمودی 8 پایتخت چین -> پکن
عمودی 8 اثری از ساموئل بکت -> اخربازی
عمودی 8 بانگ و صدا -> ناد
عمودی 9 متاع -> اروس
عمودی 9 جنگ و پیکار -> اورد
عمودی 9 مخترع ماشین پنبه پاک کنی -> ویتنی
عمودی 10 کوچک -> که
عمودی 10 پرهیزکاران -> اتقیا
عمودی 10 معلوم -> مشخص
عمودی 11 دروازه‌بان اسپانیایی ناپولی -> رینا
عمودی 11 شهری در افغانستان -> بلخ
عمودی 11 بیماری سگی -> هاری
عمودی 12 بشقاب بزرگ -> دیس
عمودی 12 شهری در آلمان -> ینا
عمودی 12 بی‌خطر -> امن
عمودی 12 پسوند مراقبت -> بان
عمودی 13 موسیقیدان دربار خسروپرویز -> نکیسا
عمودی 13 از توابع تهران -> شمیران
عمودی 13 خرس فلکی -> دب
عمودی 14 ذات و فطرت -> لدن
عمودی 14 جوش چرکی -> کورک
عمودی 14 گریه بلند -> زار
عمودی 15 فیلمی از «مایکل کورتیز» -> شاهیندریا
عمودی 15 چهره را زیباتر می‌کند -> لبخند