پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 605 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 605 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 605"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 این عنصر سبب پایین آمدن فشار خون می‌شود -> پتاسیم
افقی 1 مصرف ماهی سبب ساخته شدن این ماده شادی بخش در بدن انسان می‌شود -> سروتونین
افقی 2 رود مرزی میان ایران و عراق -> اروند
افقی 2 درخت سهی -> سرودرخت سهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 غرور -> کبرغرور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خروس جنگی -> لاری
افقی 3 بالاتر -> فرا
افقی 3 سوگند -> قسم
افقی 3 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 4 خبرگزاری بین المللی اسپانیایی -> افه
افقی 4 عنصری موجود در شلغم -> سلفور
افقی 4 درخشان -> نیر
افقی 5 حرف دهان کجی -> یی
افقی 5 ابزار نخ ریسی -> دوک
افقی 5 غذای بیمار -> سوپ
افقی 5 انسان تمام و کمال -> کامل
افقی 6 از خوردنی‌های فانتری صبحانه -> شکلات
افقی 6 نوشیدنی مضر برای بدن -> نوشابه
افقی 7 استفراغ -> قی
افقی 7 دروازه‌بان -> گلر
افقی 7 سطح چیزی -> رو
افقی 7 زر -> طلا
افقی 8 مایع حیات -> اب
افقی 8 بهترین منبع ویتامین دی -> نورخورشید
افقی 8 کوه خاک -> تل
افقی 9 ندای مهیب -> هرا
افقی 9 مکان -> جا
افقی 9 روشنی بخش شب -> ماه
افقی 9 هرگز نه عرب -> لن
افقی 10 در چای می‌ریزند -> زنجبیل
افقی 10 زخم آبکشیده -> ناسور
افقی 11 از میوه‌های پاییز -> انار
افقی 11 بطن -> شکم
افقی 11 پرهیزگاری -> نسک
افقی 11 پول قدرتمند ژاپن -> ین
افقی 12 گوسفند ماده -> میش
افقی 12 از انواع ورزش‌ها -> هوازی
افقی 12 عقاید -> ارا
افقی 13 یگانه -> تک
افقی 13 ابزار کشاورزی -> بیل
افقی 13 سلسله کریم خان -> زند
افقی 13 گیاه -> نبات
افقی 14 مشی و طریق -> روش
افقی 14 دخان -> دود
افقی 14 تذکر زبانی -> لسانی
افقی 15 کشوری آسیایی به مرکزیت کلمبو -> سریلانکا
افقی 15 کشوری است جزیره‌ای در اقیانوس هند که پایتخت آن ماله است -> مالدیو
عمودی 1 تصفیه‌خانه -> پالایشگاه
عمودی 1 دلشوره -> استرس
عمودی 2 راه‌بندان ماشینی -> ترافیک
عمودی 2 محله -> برزن
عمودی 2 روشندل -> کور
عمودی 3 چربی خون -> اوره
عمودی 3 دندانی که سفت نباشد -> لق
عمودی 3 مخلوقات -> انام
عمودی 3 چیز -> شی
عمودی 4 از شاخه‌های اسلام -> سنی
عمودی 4 بدهکار -> داین
عمودی 4 صد هزار متر مربع -> جریب
عمودی 5 دست تازی -> ید
عمودی 5 در دست داور است -> سوت
عمودی 5 متر دستی -> وجب
عمودی 5 واله و عاشق -> شیدا
عمودی 6 آسمان -> فلک
عمودی 6 تمایل -> گرایش
عمودی 6 رنگ -> لون
عمودی 7 عمق -> ژرف
عمودی 7 از مزه‌ها -> تلخ
عمودی 7 اثر چربی بر روی لباس -> لکه
عمودی 7 راندن مزاحم -> دک
عمودی 8 از قبایل صدر اسلام -> اوس
عمودی 8 از امپراطوری‌های قدرتمند قدیم -> روم
عمودی 8 از میوه‌ها -> موز
عمودی 9 خاک صنعتی -> رس
عمودی 9 آزمایش -> رون
عمودی 9 از درختان جنگل‌های شمال -> راش
عمودی 9 عدد مجهول -> اند
عمودی 10 گاهی بر می‌گردد -> ورق
عمودی 10 ماشین اعیانی -> پورشه
عمودی 10 پیشگاه و مقابل -> نزد
عمودی 11 اسب وحشی -> توسن
عمودی 11 همسر زن -> شوی
عمودی 11 فراموشی -> نسی
عمودی 11 میان چیزی -> لا
عمودی 12 سنگ طلق -> میکا
عمودی 12 کیسه‌کش گرمابه -> دلاک
عمودی 12 دودمان -> نسل
عمودی 13 منقار پرنده -> نک
عمودی 13 ربط دهنده -> رابط
عمودی 13 گرداگرد دهان و دندان -> نس
عمودی 13 سرسبز و خرم -> اباد
عمودی 14 انسان خشک مزاج -> یبس
عمودی 14 فرصت معین -> مهلت
عمودی 14 انهدام -> ویرانی
عمودی 15 وضعیت مطلوبی دارد -> نرمال
عمودی 15 راهکار و پیشنهاد متفاوت -> الترناتیو