پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 606 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 606 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 606"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مجسمه مصریان قدیم -> ابوالهول
افقی 1 آباژور -> فروتابآباژور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 پنهانی -> نهانیپنهانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 شکارچی -> صیاد
افقی 2 مادربزرگ -> بیبی
افقی 3 واحد بوکس -> راند
افقی 3 سرافرازی -> افتخار
افقی 3 جامه صاف می‌کند -> اتو
افقی 4 مساوی عامیانه -> یر
افقی 4 پارچه دریایی -> وال
افقی 4 خدای درویش -> هو
افقی 4 تخت پادشاهی -> اورنگ
افقی 5 لیست -> فهرست
افقی 5 حشره سمی -> رتیل
افقی 5 زمین ترکی -> یر
افقی 6 بربادرفته -> هدر
افقی 6 از هفت سین نوروزی -> سنجد
افقی 6 مهربان و از صفات باریتعالی -> رحیم
افقی 7 از حروف یونانی -> اکسی
افقی 7 آتیه -> اینده
افقی 7 تباه شدن -> تلف
افقی 8 مقابل حلال -> حرام
افقی 8 دلیل و برهان -> فرنود
افقی 8 مزاح -> شوخی
افقی 9 اسباب خانه -> مان
افقی 9 قوم مغول -> تاتار
افقی 9 بتی در عصر جاهلیت -> منات
افقی 10 از کوه‌های مهم کشور -> سهند
افقی 10 پیشگاه خانه -> رواق
افقی 10 آزاد -> رها
افقی 11 کشیدن -> مد
افقی 11 علم غیر اکتسابی -> لدنی
افقی 11 لسانی -> زبانی
افقی 12 شهر دانشگاهی آمریکا -> برکلی
افقی 12 حرف ندا -> ای
افقی 12 با دریا جیحون شود -> امو
افقی 12 من و تو -> ما
افقی 13 از شهرهای سیستان و بلوچستان -> خاش
افقی 13 نام قدیم شهر سیرجان -> سمنگان
افقی 13 بی‌ریش -> امرد
افقی 14 حالا و الان -> اینک
افقی 14 از اسماء حسنی -> قهار
افقی 14 معالجه کردن -> مداوا
افقی 15 از شهرهای گیلان -> رودبار
افقی 15 حفظ کردن -> نگهداشتن
عمودی 1 مخترع بمب -> انریکه
عمودی 1 سونا -> حمامبخار
عمودی 2 از شهرهای همدان -> بهار
عمودی 2 ثروتمند -> دارا
عمودی 2 رانندگی بیگانگان -> درایو
عمودی 3 عدد حمام -> وان
عمودی 3 بسامد -> فرکانس
عمودی 3 جزر و مد دریا -> کشند
عمودی 4 غم و غصه -> اندوه
عمودی 4 کشنده بی‌صدا -> سم
عمودی 4 داروی ورم -> هلل
عمودی 4 کباب بی آب -> کب
عمودی 5 قدم یک پا -> لی
عمودی 5 کفش پاشنه‌دار -> ارسی
عمودی 5 مجسمه -> تندیس
عمودی 6 فصیح -> السن
عمودی 6 شاغول -> فادن
عمودی 6 قرارگاه -> مقر
عمودی 7 بیان چگونگی و حالت -> وصف
عمودی 7 سودا -> تجارت
عمودی 7 تصدیق آلمانی -> یانه
عمودی 8 ترشی بادمجان -> لیته
عمودی 8 واحد پول کویت -> دینار
عمودی 8 واحد نظامی -> یگان
عمودی 9 اصطبل -> اخور
عمودی 9 عید باستانی -> نوروز
عمودی 9 ساز کلیسا -> ارگ
عمودی 10 سربها -> فدا
عمودی 10 رفت و آمد -> تردد
عمودی 10 ماه پاییزی -> ابان
عمودی 11 بوی خوش -> رایحه
عمودی 11 رتبه و درجه -> مقام
عمودی 11 بالا آمدن آب دریا -> مد
عمودی 12 شبکه اینترنت -> وب
عمودی 12 دوست -> ولی
عمودی 12 سنگریزه -> شن
عمودی 12 صحرای اتمی -> نوادا
عمودی 13 فراهم -> تیار
عمودی 13 فراری -> متواری
عمودی 13 بنوسیاه -> ماش
عمودی 14 شنا کردن -> ابتنی
عمودی 14 خون منعقد -> لخته
عمودی 14 جوانمردی -> مروت
عمودی 15 شرح حال -> بیوگرافی
عمودی 15 از شهرهای خوزستان -> ابادان