پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 607 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 607 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 607"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از ادویه‌های پرمصرف -> زردچوبه
افقی 1 لقب حضرت عیسی -> روحالله
افقی 2 گیاهی در آئین زرتشت -> مورد
افقی 2 بیشتر صندلی‌ها دارند -> روکش
افقی 2 مقابل زمینی -> هواییمقابل زمینی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 به درستی که -> همانا
افقی 3 زیانبار است و می‌بافند -> دروغ
افقی 3 کشور باسوادان -> سوید
افقی 4 سر -> رازسر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 تذکره -> نت
افقی 4 ماه یازدهم -> بهمن
افقی 4 دستور -> امر
افقی 5 پهلوان -> یل
افقی 5 یار لیلی -> مجنون
افقی 5 وسیله پرواز -> بالن
افقی 6 آیفون -> اوابر
افقی 6 نام پسرانه -> بابک
افقی 6 از مارک‌های معروف لپ‌تاپ -> دل
افقی 7 سبک عقلی -> هوس
افقی 7 انبار غله دنیا -> کانادا
افقی 7 پارسا، پاکیزه -> زکی
افقی 8 عواقب کار -> پیامد
افقی 8 مدرسه خردسال -> مهد
افقی 8 ضد ملیح -> بینمک
افقی 9 کشور مبارک -> یمن
افقی 9 شاعر ملی انگلیس -> بایرون
افقی 9 از جشن‌های باستانی -> سده
افقی 10 نفس بلند -> اه
افقی 10 انگشت دارد -> ناخن
افقی 10 پائین کوه -> دامنه
افقی 11 خواستار -> راغب
افقی 11 دارای آهنگ یکسان -> همنوا
افقی 11 لنگه بار -> تا
افقی 12 صدای گربه -> میو
افقی 12 قدرت -> یارا
افقی 12 نوعی گیاه که از آن اسانس عطر می‌گیرند -> وج
افقی 12 تفاله عسل -> موم
افقی 13 شماره بین‌المللی کتاب -> شابک
افقی 13 حشره سمی -> رتیل
افقی 13 بازتاب -> رفلکس
افقی 14 صندلی چرخدار کودک -> روروک
افقی 14 خودرو سنگین -> ولوو
افقی 14 جانشین -> نایب
افقی 15 ظرفی در آشپزخانه -> قهوهجوش
افقی 15 نوعی افزودنی خوراکی که کیفیت غذاهای خشک و فرآوری شده را بهبود می‌بخشد -> ترهالوز
عمودی 1 سرمای سخت -> زمهریر
عمودی 1 اثری از محمد اقبال لاهوری -> پیاممشرق
عمودی 2 هوله -> رومال
عمودی 2 هیزم -> هیمه
عمودی 2 بیهوده -> یاوه
عمودی 3 بلند -> دراز
عمودی 3 هنگام -> اوان
عمودی 3 برابر -> روبرو
عمودی 4 فلز ریخته‌گری -> چدن
عمودی 4 وقت و زمان -> موسم
عمودی 4 بوی ماندگی -> نا
عمودی 4 مظهر استواری -> کوه
عمودی 5 ضمیر اشاره به جای دور -> انجا
عمودی 5 پیراستن پوست -> دباغی
عمودی 5 اریب -> کج
عمودی 6 خشکی -> بر
عمودی 6 از سازها -> تنبک
عمودی 6 آگاهی‌ها -> اخبار
عمودی 7 پیامبر قوم عاد -> هود
عمودی 7 از شهرهای استان تهران -> ورامین
عمودی 7 اصلاح عکس -> رتوش
عمودی 8 از عناصر شیمیایی -> کربن
عمودی 8 جوی آب -> نهر
عمودی 8 ترسناک -> هایل
عمودی 9 پول زیرمیزی -> رشوه
عمودی 9 تکبر -> بادودم
عمودی 9 کویر معروف -> لوت
عمودی 10 گواتر -> غمباد
عمودی 10 گهواره -> نانو
عمودی 10 سخن بیهوده -> ور
عمودی 11 تصدیق ترکی -> حه
عمودی 11 مرسوم نیست -> ناباب
عمودی 11 صاحبخانه -> موجر
عمودی 12 قبیله‌ای در کنار خزرج -> اوس
عمودی 12 اثر چربی -> لک
عمودی 12 کهن‌ترین بخش اوستا -> یسنا
عمودی 12 خلاف بقا -> فنا
عمودی 13 جزیره‌ای در ایران -> لاوان
عمودی 13 نفس می‌کشد -> زنده
عمودی 13 اندوه -> ملال
عمودی 14 فرومایه -> لییم
عمودی 14 زینت پرکاربرد لباس -> دکمه
عمودی 14 مرکز ژاپن -> توکیو
عمودی 15 دانشی که در مورد مایعات در حال حرکت بحث می‌کند -> هیدرولیک
عمودی 15 محلی تفریحی در شهر لاهیجان -> بامسبز