پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 608 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 608 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 608"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 قسمت پسین از روزگار که دنیا به آخر می‌رسد -> اخرالزمان
افقی 1 از شهرهای شرقی استان هرمزگان -> میناب
افقی 2 خوب و زیبا -> نلمخوب و زیبا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مکمل صورت در ریاضیات -> مخرج
افقی 2 زرتشتی -> مجوسزرتشتی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 میوه خوب -> به
افقی 3 فوتبالیست مطرح کلمبیایی رئال مادرید -> خامس
افقی 3 از ظروف آزمایشگاهی -> ارلن
افقی 3 اسم ترکی -> اد
افقی 4 قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی -> میله
افقی 4 ضمان و کفالت -> عهده
افقی 4 بوته اولیه برنج -> نشا
افقی 5 در بازار بورس خرید و فروش می‌شود -> سهام
افقی 5 ترشی بادنجان -> لیته
افقی 5 سوگ و عزا -> ماتم
افقی 6 پهلوان افسانه‌ای آذربایجان -> دمرل
افقی 6 فلزات گرانبها -> رکاز
افقی 6 ارگ علیشاه از ابنیه تاریخی این شهر است -> تبریز
افقی 7 طریق و روش -> راه
افقی 7 عدد یک رقمی -> سه
افقی 7 تیمی معتبر در فوتبال ایتالیا -> لاتزیو
افقی 8 قورباغه درختی -> وک
افقی 8 نام قدیم تایلند -> سیام
افقی 8 از فروع دین -> زکات
افقی 8 حرف فقدان -> بی
افقی 9 واحد شمارش یک خانواده مستقل -> خانوار
افقی 9 مروارید -> در
افقی 9 چشم -> عین
افقی 10 صدای حرف زدن آهسته -> زمزمه
افقی 10 گرویی -> رهنی
افقی 10 نمایش و نوشته خنده‌دار -> کمدی
افقی 11 یار همایون -> همای
افقی 11 از کلمات سؤالی -> کدام
افقی 11 اسلوب و روش سخن -> سیاق
افقی 12 سده -> قرن
افقی 12 رنگارنگ -> ملون
افقی 12 درخت جوان نورسته -> نهال
افقی 13 برگ تاک -> رز
افقی 13 از توابع استان فارس -> گراش
افقی 13 واحد مایعات -> لیتر
افقی 13 زنده -> حی
افقی 14 بالای کوه -> ستیغ
افقی 14 پایه‌گذار حساب آنالیز -> فرما
افقی 14 ستون عرشه کشتی -> دکل
افقی 15 بخشی از سیستم گوارش نشخوار کنندگان -> نگاری
افقی 15 تعریف از کالا برای فروختن آن -> بازارگرمی
عمودی 1 میوه‌ای از هند و پاکستان -> انبه
عمودی 1 زمانی ورودی شهر حافظ و سعدی بود -> دروازهقران
عمودی 2 پاروی قایقرانی -> خله
عمودی 2 ماهی فروش -> سماک
عمودی 2 از درختان جنگل‌های شمال -> ممرز
عمودی 3 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 3 بازیگر؛ عامل -> مهره
عمودی 3 پاییز -> خزان
عمودی 3 پسوند شباهت -> سا
عمودی 4 گمان و پندار -> خیال
عمودی 4 نژاد عرب -> سامی
عمودی 4 مچ‌پیچ -> گتر
عمودی 5 پر و لبریز -> لمالم
عمودی 5 مخزن اسرار -> سینه
عمودی 5 پدیدار -> مریی
عمودی 6 مضراب -> زخمه
عمودی 6 گوشه‌ای که در آخر افشاری نواخته می‌شود -> رهاو
عمودی 6 پرنده سیاه‌رنگ دزد -> کلاغ
عمودی 7 الفبای تلگراف -> مرس
عمودی 7 طایفه کریم‌خان -> لک
عمودی 7 لقب ضحاک -> ماردوش
عمودی 8 برجستگی لاستیک -> اج
عمودی 8 زن و فرزند -> عیال
عمودی 8 شرط‌بندی -> رهان
عمودی 8 از نت‌های موسیقی -> فا
عمودی 9 جنبش ناشی از وزش باد -> اهتزاز
عمودی 9 رطوبت -> نم
عمودی 9 از نشانه‌های بیماری -> لرز
عمودی 10 میت -> مرده
عمودی 10 گدایی -> تکدی
عمودی 10 پدر شعر نو -> نیما
عمودی 11 نشریه ادواری غیر روزانه و صحافی شده -> مجله
عمودی 11 لقب پادشاهان روس -> تزار
عمودی 11 از آلات موسیقی -> سهتار
عمودی 12 ذره باردار -> یون
عمودی 12 اتاق خواب -> مبیت
عمودی 12 تنبلی و کاهلی -> کیار
عمودی 13 پوزه -> نس
عمودی 13 زدنی نارفیق -> نارو
عمودی 13 کارگزاران و عاملین حکومت -> عمال
عمودی 13 از آن وارد می‌شویم -> در
عمودی 14 صلح -> اشتی
عمودی 14 پیاده شطرنج -> بیدق
عمودی 14 دادنامه قضایی -> حکم
عمودی 15 جزو خاکی آجیل -> بادامزمینی
عمودی 15 نقدش بهتر از حلوای نسیه است -> سیلی