پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 613 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 613 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 613"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از رسوم چهارشنبه‌سوری -> قاشقزنی
افقی 1 لوزالمعده -> پانکراس
افقی 2 فرمانروا -> امیرفرمانروا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 راننده اتومبیل -> شوفر
افقی 2 مفت -> مجانیمفت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از مرکبات -> بالنگ
افقی 3 هویج -> زردک
افقی 3 نشانگان نقص ایمنی اکتسابی -> ایدز
افقی 4 گویشی در کشورمان -> لری
افقی 4 دختر -> دخ
افقی 4 کوتاه نیست -> بلند
افقی 4 پارسایی، ترک دنیا -> زهد
افقی 5 مخفف ماه -> مه
افقی 5 سفره رنگین‌کن -> سالاد
افقی 5 الماس خالص‌ترین نوع آن است -> کربن
افقی 6 وسیله رفت و روب -> جاروب
افقی 6 امر به نوشتن -> نویس
افقی 6 مایه حیات -> اب
افقی 7 لطیف، صاف -> نرم
افقی 7 تخم ماکیان -> تخممرغ
افقی 7 با داد آید -> ستد
افقی 8 قبیله -> عشیره
افقی 8 آنکه شاعر -> انک
افقی 8 از میوه‌ها -> انجیر
افقی 9 امر به یافتن -> یاب
افقی 9 مافیای ژاپن -> یاکوزا
افقی 9 چهره زیبا را به آن تشبیه کنند -> ماه
افقی 10 رود آرام -> دن
افقی 10 میرا -> فانی
افقی 10 آفرینش، پدید آوردن -> ایجاد
افقی 11 دیرنشین -> راهب
افقی 11 واحد شمارش هواپیما -> فروند
افقی 11 پایین و قعر -> ته
افقی 12 ناگهانی -> یهو
افقی 12 یار عذرا -> وامق
افقی 12 به وسیله -> با
افقی 12 قرارگاه نظامی -> مقر
افقی 13 شجاع -> دلیر
افقی 13 قایق -> زورق
افقی 13 آسمانی -> سماوی
افقی 14 شهری در استان اصفهان -> نایین
افقی 14 از نوشیدنی‌ها -> قهوه
افقی 14 کرم کدو -> تنیا
افقی 15 بدون تغییر، یکجور -> یکنواخت
افقی 15 از آثار معروف رهی معیری -> سایهعمر
عمودی 1 گونه‌ای ظرف دردار برای طبخ غذا -> قابلمه
عمودی 1 دید و بازدید هنگام عید -> عیددیدنی
عمودی 2 نفس سرکش -> اماره
عمودی 2 اثر، علامت -> نشان
عمودی 2 نیست شدن -> هلاک
عمودی 3 کشوری در آمریکای جنوبی -> شیلی
عمودی 3 معادل ده هزار متر -> جریب
عمودی 3 سخت، آهنین -> رویین
عمودی 4 سده -> قرن
عمودی 4 افسانه‌سرا -> سامر
عمودی 4 نت چهارم -> فا
عمودی 4 مکر -> ریو
عمودی 5 گردنه کوه -> گدار
عمودی 5 داد و فریاد مردم -> هیاهو
عمودی 5 رمق آخر -> نا
عمودی 6 سایه -> نش
عمودی 6 ضد شلوغ -> خلوت
عمودی 6 شریک و همدست -> انباز
عمودی 7 درنده جنگلی -> یوز
عمودی 7 ویژگی عملیاتی که هم در خشکی و هم در دریا انجام شود -> ابخاکی
عمودی 7 غیر دائمی -> موقت
عمودی 8 نام پسرانه -> فربد
عمودی 8 فهرست اشتها برانگیز -> منو
عمودی 8 مهره پشت -> فقره
عمودی 9 باز هم شجاع -> پردل
عمودی 9 شوره‌زار -> نمکزار
عمودی 9 کمان -> قوس
عمودی 10 آزمون ورودی دانشگاه -> کنکور
عمودی 10 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 10 حرف جمع -> ها
عمودی 11 رد پای آب -> نم
عمودی 11 ندای افسوس -> دریغا
عمودی 11 صنعتی در شعر فارسی -> جناس
عمودی 12 سؤال کردن از مکان -> کجا
عمودی 12 کافی -> بس
عمودی 12 سمبل -> نماد
عمودی 12 بعضی به خشخاش گذارند -> مته
عمودی 13 مشاور -> رایزن
عمودی 13 بسیار سجده کننده -> سجاد
عمودی 13 بازدارنده -> مانع
عمودی 14 مخفف اندوه -> انده
عمودی 14 آینده -> اتیه
عمودی 14 گاهنامه -> تقویم
عمودی 15 روز آشتی با طبیعت -> سیزدهبدر
عمودی 15 شهر تهران -> شهریار