پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 615 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 615 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 615"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 اثری از متفکر بزرگ فرانسوی «روژه گارودی» -> هشداربهزندگان
افقی 2 دوزخ -> جهنم
افقی 2 دوا -> دارو
افقی 2 ماه پاییزی -> مهرماه پاییزی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 ناخن ستور -> سمناخن ستور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 خط سیر سیارات -> مدار
افقی 3 نوعی برنج مرغوب -> صدری
افقی 3 راز بی‌پایان -> را
افقی 4 شهر فردوسی -> توس
افقی 4 سازمان نظامی دولت عثمانی -> ینیچری
افقی 4 مردم -> اناس
افقی 5 سنگ ترازو -> ورام
افقی 5 نام «گاگارین» اولین فضانورد -> یوری
افقی 5 فیلسوف هلندی مولف مدح دیوانگی -> اراسم
افقی 6 غذای نخود آب پز -> لبلبو
افقی 6 شگرد کشتی -> فن
افقی 6 کی بود مانند دیدن -> شنیدن
افقی 7 از مواد مخدر -> کراک
افقی 7 مهمانی نوبتی -> دوره
افقی 7 دانه خوراکی گرددانه -> ماش
افقی 8 عامل وراثت -> ژن
افقی 8 بیماری مسری ویروسی -> انفلوانزا
افقی 8 حشره خونخوار -> کک
افقی 9 اسب چاپارخانه -> یام
افقی 9 نوعی سرماخوردگی -> گریپ
افقی 9 محافظین ویژه -> گارد
افقی 10 مبارک -> میمون
افقی 10 برهنه -> رت
افقی 10 دلتنگی -> ملالت
افقی 11 وسیله نقاشی -> ابرنگ
افقی 11 از ابزار باغبانی -> شنکش
افقی 11 امر به شنیدن -> نیوش
افقی 12 وسیله روشنایی -> چراغ
افقی 12 مقابل معنویات -> مادیات
افقی 12 عقیده -> رای
افقی 13 ضربه سر -> هد
افقی 13 باطن انسان -> ضمیر
افقی 13 ماه نو -> هلال
افقی 13 رود بزرگ -> شط
افقی 14 از مصالح ساختمانی -> اهک
افقی 14 مهاجم انگلیسی آرسنال -> ولبک
افقی 14 سخن -> کلام
افقی 15 ملی‌پوش بسکتبال -> اوشینساهاکیان
عمودی 1 بافت شناسی -> هیستولوژی
عمودی 1 ورقه کاغذی با قطع استاندارد -> اچهار
عمودی 2 کج و مایل -> مورب
عمودی 2 مذکر -> نامبرده
عمودی 3 چسبناک -> دج
عمودی 3 مرید -> سالک
عمودی 3 فانی -> میرا
عمودی 3 برادر آبادانی -> کا
عمودی 4 واحد مقاومت الکتریکی -> اهم
عمودی 4 پاک از تهمت -> مبرا
عمودی 4 تیره -> منغض
عمودی 5 زیرکی -> رندی
عمودی 5 نقاش هلندی «گلهای آفتابگردان» -> وانگوگ
عمودی 5 دزد خانگی -> موش
عمودی 6 فیلم مهرجویی -> بمانی
عمودی 6 از فراعنه مصر -> کفرن
عمودی 6 پیشوندی معادل یک هزارم -> میلی
عمودی 7 مهربان -> ریوف
عمودی 7 شلوار جین -> لی
عمودی 7 سیاه زخم -> شاربن
عمودی 8 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 8 اثری از علی اکبر دهخدا -> چرندوپرند
عمودی 8 مزه اول خرمالو -> کس
عمودی 9 از نام‌های اهواز در قدیم -> ناصری
عمودی 9 حرف تعجب -> وا
عمودی 9 آدم خسته به دیوار می‌دهد -> تکیه
عمودی 10 ته نشین مایعات -> دردی
عمودی 10 گیاهی با میوه تلخ -> شرنگ
عمودی 10 از باشگاه‌های فوتبال آلمان -> شالکه
عمودی 11 مزار -> گور
عمودی 11 شکست خوردن -> انهزام
عمودی 11 واحد پول ساموآ -> تالا
عمودی 12 مدد -> یاری
عمودی 12 ظرف آزمایشگاهی -> ارلن
عمودی 12 غلط‌گیر اداری -> لاک
عمودی 13 خسیس پس نمی‌دهد -> نم
عمودی 13 پشیمان -> نادم
عمودی 13 آماده بهره‌برداری -> دایر
عمودی 13 نت سوم -> می
عمودی 14 وحشت‌انگیز -> هراسناک
عمودی 14 نان کاغذی -> لواش
عمودی 15 آیین‌های سنتی -> مراسم
عمودی 15 نماز ... است -> شکستشیطان