پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 616 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 616 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 616"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 همسر مرغ -> خروس
افقی 1 وی با ساخت فیلم از درون آفریقا برنده هفت اسکار شد -> سیدنیپولاک
افقی 2 مستقیم -> راست
افقی 2 پسوند شباهت -> وارپسوند شباهت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اصلی در فیزیک -> اینرسی
افقی 3 فهم و شعور -> درکفهم و شعور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 همان دارو است -> دوا
افقی 3 خون از آن گذر می‌کند -> رگ
افقی 3 بخیه درشت -> کن
افقی 4 از غذاهای ایرانی -> اش
افقی 4 از دریاچه‌های کشور کانادا -> گریتسلیو
افقی 4 عزا و ماتم -> سوگ
افقی 5 سازنده ساختمان -> بنا
افقی 5 قمر زمین -> ماه
افقی 5 رمق آخر -> نا
افقی 5 درخت مسواک -> اراک
افقی 6 جایی که در آن درخت انار فراوان باشد -> نارکند
افقی 6 تومور خطرناک -> بدخیم
افقی 6 نمایش تلویزیونی -> شو
افقی 7 وسیع و پهن -> گشاد
افقی 7 نوعی قطع برای کتاب -> پالتویی
افقی 8 ابریشم -> حریر
افقی 8 استخوانی دراز -> ترقوه
افقی 8 کاشف اتر -> لانگ
افقی 9 کارگردان فیلم امتیاز نهایی -> وودیالن
افقی 9 ثروتمند -> دارا
افقی 10 پنج ترکی -> بش
افقی 10 کاخ معروف هندوستان -> اشوکا
افقی 10 از شهرهای ترکیه -> ارزروم
افقی 11 حاشیه کتاب -> هامش
افقی 11 رودی در فرانسه -> رن
افقی 11 مزه حرف حق -> تلخ
افقی 11 درخت مخروطی شکل -> سرو
افقی 12 پرش و جستن -> جهش
افقی 12 از میدان‌های تاریخی تهران -> میدانمشق
افقی 12 سدی در استان خوزستان -> دز
افقی 13 صدمه و آسیب -> اک
افقی 13 آغوش -> بر
افقی 13 وجود دارد -> هست
افقی 13 دشوار -> شاق
افقی 14 ضربه‌ای در بوکس -> ناکاوت
افقی 14 ننر و از خود راضی -> لوس
افقی 14 جنگ افسانه‌ای یونان باستان -> تروا
افقی 15 ایالتی در آلمان -> براندنبورگ
افقی 15 ویران و خراب -> یباب
عمودی 1 نخل -> خرمابن
عمودی 1 دارای ظاهر مظلوم و محق -> حقبهجانب
عمودی 2 نشانه مفعولی -> را
عمودی 2 از ورزشکاران آبی -> شناگر
عمودی 2 کار بزرگ و نمایان -> شاهکار
عمودی 3 مروارید -> وسد
عمودی 3 بایگانی -> ارشیو
عمودی 3 نوعی رنگ مو -> مش
عمودی 3 ویتامین انعقاد خون -> کا
عمودی 4 بزرگ -> سترگ
عمودی 4 حمام خودرو -> کارواش
عمودی 4 پسوند مراقبت -> بان
عمودی 5 تند و تیز -> کرمند
عمودی 5 خود آرایی -> دش
عمودی 5 خوب و خوش -> مرود
عمودی 6 دید چشم -> سو
عمودی 6 ذهن و خاطر -> یاد
عمودی 6 نظریه -> تیوری
عمودی 6 هزار کیلوگرم -> تن
عمودی 7 آلبومی از خشایار اعتمادی -> یادته
عمودی 7 آشفته -> پراکنده
عمودی 8 جمع درس -> دروس
عمودی 8 گیاهی یک ساله -> باقلا
عمودی 8 پایتخت نروژ -> اسلو
عمودی 9 بازیگر فیلم آفتاب سرخ -> الندلون
عمودی 9 داروی حل شده در الکل -> تنتور
عمودی 10 حرف انتخاب -> یا
عمودی 10 سلول -> یاخته
عمودی 10 درد و رنج -> الم
عمودی 10 نگهبان گله -> سگ
عمودی 11 نوعی سرو کوهی در جنگل‌های شمال ایران -> پیرو
عمودی 11 از ضمایر انگلیسی -> یو
عمودی 11 روشنی دادن -> درخشش
عمودی 12 گریه بچه -> ونگ
عمودی 12 نوعی آنزیم -> امیلاز
عمودی 12 مخلوط، درهم -> قاتی
عمودی 13 قومی ایرانی -> لر
عمودی 13 عضو بالانشین -> سر
عمودی 13 کمک‌رسان -> یاررس
عمودی 13 نزدیک شدن -> قرب
عمودی 14 از ورزش‌های راکتی -> اسکواش
عمودی 14 جنگ و رزم -> ناورد
عمودی 14 کلام تعجب زنانه -> وا
عمودی 15 فیلمی از پیتر جکسون -> کینگکونگ
عمودی 15 مکانی دیدنی در بندرعباس -> موزهاب