پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 617 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 617 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 617"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از نوشت‌افزار -> مداد
افقی 1 مستمری -> راتبه
افقی 1 کابینه رئیس جمهور -> دولت
افقی 2 از اشکال هندسی -> دایره
افقی 2 سالها -> سنواتسالها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 از بت‌های عصر جاهلیت -> لام
افقی 3 سربسته و ممهور -> اکسربسته و ممهور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نوعی شیرینی خامه‌ای -> رولت
افقی 3 سلطان محمد خدابنده -> الجایتو
افقی 4 زینت ناخن -> لاک
افقی 4 لاغر اندام -> نحیف
افقی 4 خانه‌های ریز عکس -> ترام
افقی 5 حرف نگفتنی -> راز
افقی 5 همدردی کردن با فرد عزادار -> دلداری
افقی 5 تلاش و کوشش -> هم
افقی 6 عظیم الجثه -> یغر
افقی 6 نشان قدم -> ایز
افقی 6 قلب -> دل
افقی 6 میوه نیکو -> به
افقی 7 آبشش ماهی -> برونشی
افقی 7 از اشکال هندسی -> هرم
افقی 7 پزشک -> دکتر
افقی 8 چشم چپ -> لوچ
افقی 8 پیمانه -> کیل
افقی 8 کمک و یاری -> مدد
افقی 8 اطوار -> ادا
افقی 9 بالاتر از سروان -> یاور
افقی 9 شتر قوی هیکل -> لوک
افقی 9 انباشته شدن -> تلنبار
افقی 10 عدد ماه -> سی
افقی 10 زمینه -> تم
افقی 10 ماست چکیده -> لور
افقی 10 نبی خدا -> وصی
افقی 11 آخر و انتها -> ته
افقی 11 چنگیزخان مغول -> تموچین
افقی 11 آفت -> بلا
افقی 12 زدنی خودستا -> ادعا
افقی 12 خانه کوچک جنگلی -> کومه
افقی 12 وجود -> هست
افقی 13 سبزینه گیاه -> کلروفیل
افقی 13 اسلحه -> سلاح
افقی 13 پژمرده -> لس
افقی 14 شهر باستانی ترکمنستان -> مرو
افقی 14 نوازش و دلجویی -> نواخت
افقی 14 ورزش روشندلان -> گلبال
افقی 15 پراکنده و متفرق شدن -> تزیل
افقی 15 جیوه -> سیماب
افقی 15 درخت مازو -> بلوط
عمودی 1 پست و ذلیل -> مدال
عمودی 1 شیطان -> ابلیس
عمودی 1 اقتدا به خالق در عبادات به قدر قدرت -> حکمت
عمودی 2 پایتخت سنگال -> داکار
عمودی 2 شیوه تعریف داستان -> روایت
عمودی 2 عمل بعد از ترس -> لرز
عمودی 3 از ادات ندا -> ای
عمودی 3 جسم نرمی که در صنعت برای ساختن اشیا به کار می‌رود -> کایوچو
عمودی 3 کاشف گردش خون -> هاروی
عمودی 4 مرواریدها -> درر
عمودی 4 پرنده‌ای از راسته شکاریان و از دسته بازها -> زغن
عمودی 4 عریان -> رت
عمودی 4 ورزش مادر -> دو
عمودی 5 قوم آتیلا -> هون
عمودی 5 حسد بردن -> رشک
عمودی 5 دارای بوی بد -> متعفن
عمودی 6 گور -> لحد
عمودی 6 سال ترکی -> ییل
عمودی 6 ناامید -> مایوس
عمودی 7 چیرگی و غلبه -> استیلا
عمودی 7 بچه از آن می‌ترسد -> لولو
عمودی 7 گل ته حوض -> لای
عمودی 8 هزار کیلو -> تن
عمودی 8 آنچه که اسیران برای رهایی خود بدهند -> فدیه
عمودی 8 ریز -> کوچک
عمودی 8 ظرف رنگرزی -> خم
عمودی 9 مار بزرگ بدون سم -> بوا
عمودی 9 شرم و حیا -> ازرم
عمودی 9 پتانسیومتر -> ریوستا
عمودی 10 از ادوات بدنسازی -> هالتر
عمودی 10 زمان معین -> مدت
عمودی 10 مورچه -> نمل
عمودی 11 تنهایی گزیدن -> تجرید
عمودی 11 سطل آبکشی -> دلو
عمودی 11 عامل تکثیر نهانزادان -> هاگ
عمودی 12 عدد فوتبالی -> اا
عمودی 12 دشمن درخت -> لد
عمودی 12 گماشتن -> نصب
عمودی 12 شهری در سوریه -> حلب
عمودی 13 مهمانی دادن -> ولیمه
عمودی 13 هاون -> کابیله
عمودی 13 مخترع تلفن -> بل
عمودی 14 انسان بی‌بند و بار -> لات
عمودی 14 اسمی که حالت یا وقوع امری را بدان اسناد دهند -> مبتدا
عمودی 14 نژاد اروپایی -> اسلاو
عمودی 15 دهمین ماه سریانی -> تموز
عمودی 15 پایتخت و بزرگترین شهر کشور زیمباوه -> هراره
عمودی 15 اشراف داشتن روی موضوعی -> تسلط