پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 618 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 618 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 618"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نقاشی ریزه کاری -> مینیاتورنقاشی ریزه کاری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 قسمتی از گل -> کاسبرگ
افقی 2 مرکز کهگلویه و بویراحمد -> یاسوج
افقی 2 زیاد سخن گفتن -> تزید
افقی 2 به شیوه اشراف -> لردی
افقی 3 زور و قدرت -> توان
افقی 3 تازه‌کار -> نواموز
افقی 3 ناامید -> ایسناامید در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 4 طریق کوتاه -> ره
افقی 4 پاداش نیکی و یا بدی -> جزا
افقی 4 تولد -> زا
افقی 4 نور ماه -> مهتاب
افقی 5 از اسماء حسنی -> مهیمن
افقی 5 روده گوسفند -> مبار
افقی 5 میوه -> بر
افقی 6 شهر خروس جنگی -> لار
افقی 6 پایتخت لتونی -> ریگا
افقی 6 خبرگزاری ایتالیا -> انسا
افقی 7 حرف بیهوده -> یاوه
افقی 7 نوشته پژوهشی -> رساله
افقی 7 بهره -> سود
افقی 8 تاج و کلاه پادشاهی -> افسر
افقی 8 دایره -> باتره
افقی 8 علامت روی حرف -> فتحه
افقی 9 نی میان تهی -> نال
افقی 9 خباز -> نانوا
افقی 9 پارچه نخی -> قماش
افقی 10 وسیله آب کوبی! -> هاون
افقی 10 مهلت و فرصت -> امان
افقی 10 جگر سفید -> ریه
افقی 11 کشنده بی‌صدا -> سم
افقی 11 صمغ گیاهی -> رزین
افقی 11 مثل هم بودن -> شباهت
افقی 12 شهر هلن -> توریا
افقی 12 مرغ می‌رود -> جا
افقی 12 کوچکترین ذره -> اتم
افقی 12 از حیوانات اهلی -> بز
افقی 13 بالاپوش بلند -> ردا
افقی 13 ماه آخر سال میلادی -> دسامبر
افقی 13 ایالتی در هند -> اسام
افقی 14 ماشین باری کوچک -> وانت
افقی 14 گاز بی رنگ و بو -> اتان
افقی 14 پیامبران -> انبیا
افقی 15 اجاره‌نشین -> مستاجر
افقی 15 حقه‌باز و متقلب -> شارلاتان
عمودی 1 دریچه قلب -> میترال
عمودی 1 واحد طول موج -> انگستروم
عمودی 2 سخن بیهوده -> یاوه
عمودی 2 وفای به عهد -> ایفا
عمودی 2 پدر ضحاک -> موداس
عمودی 3 سوره زنان -> نسا
عمودی 3 نامه‌نگاری -> مراسله
عمودی 3 باربر شهری -> رانت
عمودی 4 از خوراک چهارپایان -> یونجه
عمودی 4 سخن یاوه -> ور
عمودی 4 تصدیق فارسی -> اری
عمودی 4 صفت عدد -> تا
عمودی 5 دندانه سوهان -> اج
عمودی 5 به کرمان نبرید! -> زیره
عمودی 5 طفل تازه به دنیا آمده -> نوزاد
عمودی 6 مشهور و زبانزد -> نامی
عمودی 6 مسبب -> بانی
عمودی 6 پرنده آش سرد کن -> سار
عمودی 7 حق ناحق سازمان ملل -> وتو
عمودی 7 دلواپس -> نگران
عمودی 7 خلاص و رهایی -> نجات
عمودی 8 برنج فروش -> رزاز
عمودی 8 کمربند زمین -> استوا
عمودی 8 سیخ کباب -> اماش
عمودی 9 کبوتر صحرایی -> یمام
عمودی 9 فراغ و سکون -> ارامش
عمودی 9 خوشه گندم و جو -> بنا
عمودی 10 میوه تنبل -> کدو
عمودی 10 رقص نمایش -> باله
عمودی 10 چاه‌ها -> ابار
عمودی 11 عصر و روزگار -> زمانه
عمودی 11 کاریز -> قنات
عمودی 11 سراب -> ال
عمودی 12 کلید موسیقی -> سل
عمودی 12 بریدن شاخه‌های درخت -> هرس
عمودی 12 دهان عرب -> فم
عمودی 12 پنداری و گویی -> همانا
عمودی 13 برگه بهادار -> برات
عمودی 13 لحظه حرکت ورزشکاران -> استارت
عمودی 13 شنبه تازی -> سبت
عمودی 14 رادار -> ردیاب
عمودی 14 دد -> وحشی
عمودی 14 ضروری -> بایا
عمودی 15 فیلمی از جمشید حیدری با بازی گلشیفته فراهانی -> گیسبریده
عمودی 15 معاصر -> همزمان