پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 619 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 619 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 619"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 رمانی از آراوید آدیگا -> ببرسفید
افقی 1 از درختان همیشه سبز -> جوزهندی
افقی 2 سبکی در کشتی -> ازاد
افقی 2 موازنه -> ترازموازنه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 چند نفر که در یک خانه زندگی می‌کنند -> همسرا
افقی 3 دالان -> راهرودالان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 کشوری در قاره سیاه -> بنین
افقی 3 پادشاه خوارزمشاهی -> اتسز
افقی 4 گاز اتمسفر -> ازن
افقی 4 یازده -> اا
افقی 4 بدل وضو -> تیمم
افقی 4 کریم -> راد
افقی 5 شکوه‌گوی جدایی‌ها -> نی
افقی 5 شالوده -> بنیان
افقی 5 کالابرگ -> کوپن
افقی 6 درجه ارتشی -> سرتیپ
افقی 6 وجود ندارد -> نیست
افقی 6 سودن -> مس
افقی 7 مربوط به تعداد -> کمی
افقی 7 جهل -> نادانی
افقی 7 از انجیل‌ها -> متا
افقی 8 درویش -> قلندر
افقی 8 نرم‌تنی شبیه حلزون -> راب
افقی 8 عطر شیرینی -> وانیل
افقی 9 زوج نیست -> فرد
افقی 9 سخنان ناروا و زشت -> اراجیف
افقی 9 رژه جنگی -> سان
افقی 10 پسوند شباهت -> سا
افقی 10 وسیله -> ادات
افقی 10 صندلی پارک -> نیمکت
افقی 11 پایه -> اساس
افقی 11 به دیوار آویزند -> تابلو
افقی 11 بزرگ‌منشی -> نب
افقی 12 از آحاد زمان -> سال
افقی 12 درجه -> رتبه
افقی 12 الهه خورشید -> را
افقی 12 سائل -> گدا
افقی 13 حنا -> یرنا
افقی 13 بیهوده -> یاوه
افقی 13 از سوره‌ها -> حجرات
افقی 14 بدون امنیت -> ناامن
افقی 14 تزئین روی پلو -> زرشک
افقی 14 گریه بلند -> زاری
افقی 15 زندگی مسالمت‌آمیز در کنار هم -> همزیستی
افقی 15 زمین ساخت -> تکتونیک
عمودی 1 درخت خاردار جنگل‌های شمال -> بارانک
عمودی 1 جایگاه قرارگیری قلب، ریه‌ها، مری و نای است -> قفسهسینه
عمودی 2 پارچه فروشی -> بزازی
عمودی 2 وبا -> کلرا
عمودی 2 بی سر و صدا -> ارام
عمودی 3 گرو گذارنده -> راهن
عمودی 3 اسب زرد -> سمند
عمودی 3 نام دخترانه -> الناز
عمودی 4 گیاه سرشوی -> سدر
عمودی 4 قاصد -> برید
عمودی 4 برگ برنده -> اس
عمودی 4 درس نخوانده -> امی
عمودی 5 نوعی خودرو -> وانت
عمودی 5 ردیاب -> رادار
عمودی 5 گرداگرد لب -> نس
عمودی 6 هنوز بیگانه -> یت
عمودی 6 کیش -> ایین
عمودی 6 حقیقت و درستی -> راستی
عمودی 7 دروازه -> درب
عمودی 7 دستگاه تعمیر و پنچرگیری لاستیک -> اپارات
عمودی 7 فعالیتی که به خاطر سرگرمی و تفریح صورت می‌گیرد -> بازی
عمودی 8 دکل فرستنده و گیرنده -> انتن
عمودی 8 نوعی خودرو -> داج
عمودی 8 بی‌پروایی -> تهور
عمودی 9 مقابل کلی -> جزیی
عمودی 9 روشندل -> نابینا
عمودی 9 عدد یک رقمی -> هشت
عمودی 10 ملیح -> نمکین
عمودی 10 تخته نازک -> فیبر
عمودی 10 نانی از آرد خشک -> کک
عمودی 11 آفرین -> زه
عمودی 11 آقای فرانسوی -> موسیو
عمودی 11 کشتی‌بان -> ملاح
عمودی 12 پرنده سعادت -> هما
عمودی 12 لعاب -> پت
عمودی 12 شهر استان آذربایجان شرقی -> اسکو
عمودی 12 پاره و بخش -> جزو
عمودی 13 گلی زیبا -> نسترن
عمودی 13 بت جاهلیت -> منات
عمودی 13 سنگین -> گران
عمودی 14 از نام‌های بانوان -> درسا
عمودی 14 باوقار -> متین
عمودی 14 بی‌چیزی -> نداری
عمودی 15 اثری از سیگرید اوندست بانوی نویسنده شهیر نروژی -> یازدهسال
عمودی 15 از علوم مهندسی -> رباتیک