پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 621 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 621 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 621"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 کنایه از او را مغلوب کردن است -> مچکسیراخواباندن
افقی 2 نوعی دسر میوه‌ای -> کرپموزنوعی دسر میوه‌ای در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مقام الهی -> الوهیتمقام الهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 راز بی‌پایان -> را
افقی 3 رها از بند -> ازاد
افقی 3 کشت و زرع -> ورز
افقی 3 کجاست ->
افقی 4 گودال -> مغاک
افقی 4 درخت جهنمی -> زقوم
افقی 4 پادشاه هون‌ها -> اتیلا
افقی 5 تحمل -> تاب
افقی 5 فیلم مسعود کیمیایی -> رییس
افقی 5 کارگردان سریال درحاشیه -> مدیری
افقی 6 سنگی سخت -> خارا
افقی 6 شایسته -> قابل
افقی 6 دگرگون کننده -> مقلب
افقی 7 آغوش -> بر
افقی 7 نشانه -> ایت
افقی 7 عبادت کردن -> یشتن
افقی 7 شهری در آذربایجان شرقی -> اهر
افقی 8 بسیار ترسیدن و مضطرب شدن -> تنکسیلرزیدن
افقی 9 گوشه خلوت -> دنج
افقی 9 دردها -> الام
افقی 9 حشره جهنده -> ملخ
افقی 9 دو سوم پنج -> پن
افقی 10 جاودان -> خالد
افقی 10 تشنه فریب -> سراب
افقی 10 نام گلی -> سوسن
افقی 11 بی‌خرد -> بیعقل
افقی 11 لباس خانم‌ها -> دامن
افقی 11 ماده ساخت شمع -> موم
افقی 12 بزرگ شمردن -> اجلال
افقی 12 ستاره شناسی -> هییت
افقی 12 پدر شعر نو -> نیما
افقی 13 بله روسی -> دا
افقی 13 جوی آب ->
افقی 13 مقابل بیگانه -> نهر
افقی 13 آزاد و رها -> اشنا
افقی 14 مستبد -> خودرای
افقی 14 با شخصیت -> خوشمنش
افقی 15 نوعی مرکز درمانی در مواقع اضطراری -> بیمارستانصحرایی
عمودی 1 بزرگورای -> مکرمت
عمودی 1 اسب جنگی و تیز تاز -> بیدخ
عمودی 1 با فرهنگ -> ادیب
عمودی 2 اثری از صادق چوبک -> چراغاخر
عمودی 2 بی‌موقع -> نابجا
عمودی 3 ظرف سرکه -> کپ
عمودی 3 خودداری -> ابا
عمودی 3 بزرگداشت -> تجلیل
عمودی 3 منحنی و خمیده -> خم
عمودی 4 ماهی فروش -> سماک
عمودی 4 قسمتی از پا -> ران
عمودی 4 نیایش -> دعا
عمودی 4 حرف تعجب -> وا
عمودی 5 از درندگان -> یوز
عمودی 5 پسر مازنی -> رایکا
عمودی 5 درویش -> قلندر
عمودی 6 برنج فروشی -> رزازی
عمودی 6 پی در پی بودن -> تسلسل
عمودی 6 بریدن شاخه‌های اضافه -> هرس
عمودی 7 موشکاف و باریک‌بین -> دقیق
عمودی 7 بازیکن هم‌تیمی -> یار
عمودی 7 شهر افغانستان -> هرات
عمودی 8 دوش و کتف -> خا
عمودی 8 اسباب دنیوی -> وسایلمادی
عمودی 8 تصدیق ژرمن‌ها -> یا
عمودی 9 پیچ تنظیم صدا -> ولوم
عمودی 9 انسان -> بشر
عمودی 9 ضروری و لازم -> بایا
عمودی 10 پسوند آورنده -> اور
عمودی 10 بر عهده گیرنده -> ملتزم
عمودی 10 شخص بزرگ و ممتاز -> متشخص
عمودی 11 نگارکر ایرانی از مردم اصفهان -> بهزاد
عمودی 11 شیمیدان سوئدی کاشف عنصر اسکاندیم -> نیلسن
عمودی 11 پیامبر طوفان -> نوح
عمودی 12 حرف ندا -> ای
عمودی 12 گروه ورزشی -> تیم
عمودی 12 تخلص دهخدا -> دخو
عمودی 12 نشر کننده -> ناشر
عمودی 13 یادداشت -> نت
عمودی 13 بیماری زردی -> یرقان
عمودی 13 زهرآگین -> سمی
عمودی 13 صدای گاو -> ما
عمودی 14 شغال همداستان دمنه -> کلیله
عمودی 14 ذات‌الریه -> پنومونی
عمودی 15 سخن درگوشی -> نجوا
عمودی 15 محله -> برزن
عمودی 15 نوعی الکتریسیته -> مالشی