پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 622 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 622 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 622"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 نوعی وسیله بازی قدیمی -> اتاری
افقی 1 آلبومی از مهراج محمدی -> بوسهبرتیغ
افقی 2 از وسایل ارتباط جمعی -> رادیو
افقی 2 پایتخت پرو -> لیماپایتخت پرو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 واحد پول بنگلادش -> تاکاواحد پول بنگلادش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 غرور و تکبر -> نب
افقی 3 لکه سفید روی پوست -> برص
افقی 3 خوراک این جانور در طبیعت گردو، فندق و بلوط است -> سنجاب
افقی 3 مقابل خیر -> شر
افقی 4 عضو شنوایی -> گوش
افقی 4 نوبت کاری -> شیفت
افقی 4 گل سرخ -> رز
افقی 4 یک چهارم -> ربع
افقی 5 پرده‌در -> هتاک
افقی 5 کشاورز -> فلاح
افقی 5 آجر خام -> خشت
افقی 6 شیرینی رمضان -> بامیه
افقی 6 هرگز نه عرب -> لن
افقی 6 رود قزاقستان -> ایلی
افقی 7 منقار کوتاه -> نک
افقی 7 سنگ عیار -> محک
افقی 7 پاکی نیت، ارادت و صمیمیت -> طبقاخلاص
افقی 8 زادگاه نیما شاعر نوپرداز -> یوش
افقی 8 ماده اولیه -> ماتریال
افقی 8 مورد نیاز خمیر نان -> ارد
افقی 9 لقب کشور شیلی -> کشوردراز
افقی 9 چشم چران -> هیز
افقی 9 ناشنوا -> کر
افقی 10 خواب کودکانه -> لالا
افقی 10 پهلوان -> یل
افقی 10 سپاسگزار -> متشکر
افقی 11 مقابل -> ازا
افقی 11 ترسناک -> مدهش
افقی 11 بخشی از اوستا -> یسنا
افقی 12 گل زنبق -> سرن
افقی 12 کلام تعجب زنانه -> وا
افقی 12 مقابل و برابر -> قبال
افقی 12 خوراک طیور -> دان
افقی 13 کلمه تصغیر -> که
افقی 13 مقابل خامی -> پختگی
افقی 13 بی آن زندگی میسر نیست -> هوا
افقی 13 ورزش مادر -> دو
افقی 14 اسب بارکش -> یابو
افقی 14 متین و سنگین -> موقر
افقی 14 آراسته شده با چیزهای فریبنده -> مزخرف
افقی 15 فیلمی از استیون اسپیلبرگ -> جنگدنیاها
افقی 15 زهر کشنده -> هلاهل
عمودی 1 ییلاقی در کرج -> ارنگه
عمودی 1 بازیگر هالیوودی فیلم‌های صخره و تغییر چهره -> نیکلاسکیج
عمودی 2 صندوق حمل جنازه -> تابوت
عمودی 2 پرتلاش -> کوشا
عمودی 2 شرط بستن -> رهان
عمودی 3 نام ترکی -> اد
عمودی 3 جوان -> شاب
عمودی 3 کمند -> شولان
عمودی 3 بزرگ قبیله -> بگ
عمودی 4 حقه و کلک -> ریب
عمودی 4 دهان -> کام
عمودی 4 کلام نهفته -> راز
عمودی 4 همنشین تار -> پود
عمودی 5 هجوم و حمله -> یورش
عمودی 5 ستوده شده -> محمد
عمودی 5 صدای درد -> اوخ
عمودی 6 زراعت محصولات تابستانی -> صیفیکاری
عمودی 6 از انواع انرژی -> اتمی
عمودی 7 گرفتنی از هوا -> بل
عمودی 7 کالای بسته بندی نشده -> فله
عمودی 7 دردمندی -> تالم
عمودی 7 بندری در هند -> گوا
عمودی 8 نوعی سیستم عامل ویندوز -> ویستا
عمودی 8 روش و شیوه -> طرز
عمودی 8 از آحاد زمان -> دقیقه
عمودی 9 چاقی -> سمن
عمودی 9 ورقه نازک فلزی -> حلبی
عمودی 9 جای وزش باد -> مهب
عمودی 9 نشانه مفعولی -> را
عمودی 10 همسر حضرت ابراهیم -> هاجر
عمودی 10 اثری از زان راسین -> نقاهتشاه
عمودی 11 زگیل -> ازخ
عمودی 11 نوعی کشتی محلی -> الیش
عمودی 11 پایتخت کشور توگو -> لومه
عمودی 12 جمع رتبه -> رتب
عمودی 12 سلاح گوزن -> شاخ
عمودی 12 پاک -> زکی
عمودی 12 زمان بی‌آغاز -> ازل
عمودی 13 خم پارچه -> تا
عمودی 13 عنکبوت سمی -> رتیلا
عمودی 13 جوخه -> رسد
عمودی 13 دوش و کتف -> خا
عمودی 14 فیلمی از نیکی کریمی -> یکشب
عمودی 14 از جزایر جنوبی ایران -> لارک
عمودی 14 اتفاق عجیب -> نادره
عمودی 15 از جاذبه‌های گردشگری استان همدان -> غارعلیصدر
عمودی 15 پشه حامل بیماری مالاریا -> انوفل