پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 622 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 622 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 623"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از نهادهای جمهوری اسلامی -> خبرگان
افقی 1 حراست سازمانی -> انتظامات
افقی 2 مبرهن -> بارز
افقی 2 حیوان باوفا -> سگ
افقی 2 راهی -> مسافرراهی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 دریا -> یمدریا در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سرپرست و فرمانده یک گروه -> لیدر
افقی 3 واحد سطح -> ار
افقی 3 مدرسه قدیمی‌ها -> مکتب
افقی 4 مرگ -> اجل
افقی 4 نشانه قرآنی -> ایه
افقی 4 درخت انگور -> تاک
افقی 4 پشت سر -> ورا
افقی 5 از انواع صنایع دستی -> گلیم
افقی 5 فرهمندی -> کاریزما
افقی 5 لحظه کوتاه -> ان
افقی 6 فلز هادی -> رسانا
افقی 6 پخش زمین شدن -> ولو
افقی 6 ماری است عظیم‌الجثه -> بوا
افقی 7 شهری در چرخ خیاطی -> ماسوره
افقی 7 درخشان -> نورانی
افقی 8 فلز سرخ -> مس
افقی 8 شکننده ->
افقی 8 درخت همیشه سبز -> ترد
افقی 8 درخت زبان گنجشک -> کاج
افقی 9 دختر حضرت آدم -> اقلیما
افقی 9 روشندل -> نابینا
افقی 10 نابودی -> فنا
افقی 10 سگ بیمار -> هار
افقی 10 گیاه کاسنی -> هندبا
افقی 11 بنده و حضرت عالی -> ما
افقی 11 سلطان محمد خدابنده -> الجایتو
افقی 11 از توابع استان کرمان -> راور
افقی 12 انسان -> ادم
افقی 12 موشکی است ضد تانک -> تاو
افقی 12 دریاچه پرآب ترکیه -> وان
افقی 12 دومین حرف الفبای یونانی -> بتا
افقی 13 تکانه -> لرزش
افقی 13 ضمیر اول شخص مفرد -> ما
افقی 13 حاکم خونخوار روم -> نرون
افقی 13 شامل همه -> هر
افقی 14 مرات -> ایینه
افقی 14 دل آزار کهنه -> نو
افقی 14 بشارت -> نوید
افقی 15 اعصاب خوردکنی خیابان‌ها -> دستانداز
افقی 15 توجه و مهربانی -> التفات
عمودی 1 نوازنده و آهنگساز -> خنیاگر
عمودی 1 لرزانک میوه -> مارمالاد
عمودی 2 محفل و دور همی -> مجلس
عمودی 2 سقف دهان -> سق
عمودی 2 سومین پیامبر -> ادریس
عمودی 3 خداوند -> رب
عمودی 3 فرومایگان -> لیام
عمودی 3 در هم پیچاندن -> لف
عمودی 3 برتری و امتیاز -> مزیت
عمودی 4 جرب -> گال
عمودی 4 توقف‌گاه حجاج -> منا
عمودی 4 ناحیه صنعتی آلمان -> ینا
عمودی 4 ورزش مفرح آبی -> شنا
عمودی 5 نژاد ایرانی -> اریا
عمودی 5 دلجویی کردن -> استمالت
عمودی 5 نفس خسته -> هن
عمودی 6 دور نیست -> نزدیک
عمودی 6 پس و عقب -> ورا
عمودی 6 به تیم قهرمان می‌دهند -> جام
عمودی 7 رقیب جنگی -> رهاورد
عمودی 7 پایتخت کوبا -> هاوانا
عمودی 8 برگ برنده -> اس
عمودی 8 سیستم تقویت امواج رادیویی ->
عمودی 8 لوله تنفسی -> رله
عمودی 8 صدای مگس -> نای
عمودی 9 مقابل پوزیتیو -> نگاتیو
عمودی 9 دیدنی تلویزیونی بچه‌ها -> کارتون
عمودی 10 کلام سر به مهر -> راز
عمودی 10 خالص -> ناب
عمودی 10 بندر مهم بلغارستان -> وارنا
عمودی 11 ظلم میان تهی -> ظم
عمودی 11 شاه بابل -> کمبوجیه
عمودی 11 داستان کوتاه -> نوول
عمودی 12 بیماری تنگی نفس -> اسم
عمودی 12 زادگاه ابراهیم -> اور
عمودی 12 بچه لوس -> ننر
عمودی 12 قصد و آهنگ -> نیت
عمودی 13 شهر آذربایجان غربی -> ماکو
عمودی 13 یازده -> اا
عمودی 13 رسوم -> اداب
عمودی 13 ساز عارفانه -> دف
عمودی 14 بهتان بستن -> افترا
عمودی 14 جدید و تازه -> نو
عمودی 14 نوعی رستنی کوتاه -> بوته
عمودی 15 روغن سقز -> تربانتین
عمودی 15 کوه مرزی ایران -> ارارات