پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 627 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 627 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 627"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایتخت قدیم شاهان هخامنشی -> پاسارگاد
افقی 1 نوعی مسابقه دو استقامت -> ماراتن
افقی 2 از باشگاه‌های فوتبال ایتالیا -> اودینزه
افقی 2 بستر -> بالینبستر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 نقش بازیگر -> رلنقش بازیگر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 زندان -> سجن
افقی 3 میله فلزی گرداننده چرخ خودرو -> پولوس
افقی 3 رشته باریک -> نخ
افقی 4 هنر نمایشی -> تیاتر
افقی 4 ناتوان -> عاجز
افقی 4 سبزی سالاد -> کاهو
افقی 5 گیاه زینتی از خانواده سوسن -> یوکا
افقی 5 تکیه دادن -> لم
افقی 5 کلمه پرسشی -> ایا
افقی 5 همان لاشه است -> لاش
افقی 6 طلایی -> زری
افقی 6 پیشی گرفتن -> تبادر
افقی 6 علامتی در ریاضی -> تساوی
افقی 7 شش دهم مقدار خون -> پلاسما
افقی 7 در گرو چیزی -> مرهون
افقی 8 منقار کوتاه -> نک
افقی 8 کوهی در مکه -> مروه
افقی 8 ‌نیرومندتر -> اقوی
افقی 8 دختر -> دت
افقی 9 نوعی الک -> موبیز
افقی 9 جشن میلاد مسیح -> کریسمس
افقی 10 نسخ شده و از بین رفته -> منسوخ
افقی 10 از آثار «فنلن» سراسقف و نویسنده فرانسوی -> تلماک
افقی 10 قوچ -> راک
افقی 11 نوعی شکلات -> کشی
افقی 11 در مرتبه نخست -> یکم
افقی 11 حرف نازی‌ها -> اس
افقی 11 غذای سلامتی -> ماهی
افقی 12 سراینده -> شاعر
افقی 12 سهل -> اسان
افقی 12 قوه تخیل و تصور -> مخیله
افقی 13 درخت زبان گنجشک -> ون
افقی 13 اعتراف کردن -> اقرار
افقی 13 مقابل نسیه -> نقد
افقی 13 نفس خسته -> هن
افقی 14 شرح -> توضیح
افقی 14 دروازه‌بان اسطوره‌ای تیم ملی ایتالیا -> دینوزوف
افقی 15 معادل و برابر -> همتراز
افقی 15 متخصص بیماری‌های روحی -> روانشناس
عمودی 1 سرباز چریک -> پارتیزان
عمودی 1 کشف شده -> مکشوفه
عمودی 2 نام مردانه فرنگی -> اولیور
عمودی 2 زیاد معروف نیست -> کمنشان
عمودی 3 خطای فوتبالی -> سد
عمودی 3 دسته و گروه -> اکیپ
عمودی 3 پهناور -> وسیع
عمودی 3 عید ویتنامی‌ها -> تت
عمودی 4 ساکن و بی‌حرکت -> ایستا
عمودی 4 چیز فشرده شده -> لمبو
عمودی 4 شهر کرمان -> راور
عمودی 5 سرباز تکاور -> رنجر
عمودی 5 دارای ارزش ثبت شدن در تاریخ -> تاریخی
عمودی 5 حکم ازلی و ابدی -> قضا
عمودی 6 ابزار بریدن چرم -> گزن
عمودی 6 چیز داغ -> لبسوز
عمودی 6 قنات -> کاریز
عمودی 7 سودای ناله -> اه
عمودی 7 دستار -> عمامه
عمودی 7 خزنده آبی بزرگ و خطرناک با آرواره‌های قوی -> تمساح
عمودی 8 ستون بدن -> پا
عمودی 8 بله روسی -> دا
عمودی 8 همگی -> کل
عمودی 8 حرف شرط -> ار
عمودی 9 غله پاک کن -> بوجار
عمودی 9 هدف متعالی -> ارمان
عمودی 9 مادر ورزش‌ها -> دو
عمودی 10 کشور کوآلالامپور -> مالزی
عمودی 10 وسیله سنجش -> مقیاس
عمودی 10 جد -> نیا
عمودی 11 سلام تلفنی -> الو
عمودی 11 تمدن باستانی ایتالیا -> اتروسک
عمودی 11 قانونگذار -> مقنن
عمودی 12 خطرپذیری -> ریسک
عمودی 12 شریک -> سهیم
عمودی 12 خدشه‌دار -> مخدوش
عمودی 13 اشاره دور -> ان
عمودی 13 زبانه آتش -> الاو
عمودی 13 منزل بزرگ -> سرای
عمودی 13 همسر مرد -> زن
عمودی 14 شهری در همدان -> نهاوند
عمودی 14 مردمان پیرو هوای نفس -> اهلهوا
عمودی 15 بیماری -> ناخوشی
عمودی 15 روح و جان خود را از آلودگی‌های اخلاقی پاک کردن -> تزکیهنفس