پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 630 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 630 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 630"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مکتب تشبیهی ادبی -> سمبولیسم
افقی 1 دور هم گرد آمدن -> اجتماع
افقی 2 دزد سر گردنه -> راهزن
افقی 2 امکان‌پذیر -> میسرامکان‌پذیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اذان‌گو -> مکبراذان‌گو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 صلح و سازش -> اشتی
افقی 3 مرغ خانگی -> ماکیان
افقی 3 برداشت محصول -> درو
افقی 4 ابر سطح زمین -> مه
افقی 4 کلیسا -> دیر
افقی 4 صد متر مربع -> ار
افقی 4 عامل بیماری‌زا -> ویروس
افقی 5 شرم‌آور -> ننگین
افقی 5 تلاش و سعی -> کوشش
افقی 5 الفبای موسیقی -> نت
افقی 6 انجام دهنده -> کنا
افقی 6 جهان دیگر -> اخرت
افقی 6 چهره -> سیما
افقی 7 داستان بلند -> رمان
افقی 7 زردی -> یرقان
افقی 7 آغوز -> ماک
افقی 8 دوندگی بیهوده -> سگدو
افقی 8 تا زمانیکه -> مادام
افقی 8 حکایت کننده -> حاکی
افقی 9 پسوند شباهت -> اسا
افقی 9 وسیله هندسی -> گونیا
افقی 9 جدا از هم -> مجزا
افقی 10 روایت کننده -> راوی
افقی 10 فیلمی با شرکت هدیه تهرانی -> دنیا
افقی 10 پراکنده -> ولو
افقی 11 مایع حیات -> اب
افقی 11 عقیم -> نازا
افقی 11 دروغ ترکی -> یالان
افقی 12 از شهرهای مازندران -> رامسر
افقی 12 حرف تردید -> یا
افقی 12 گمان -> وهم
افقی 12 حرف فاصله -> تا
افقی 13 کشور سعادتمند -> یمن
افقی 13 فتنه‌انگیز -> اشوبگر
افقی 13 مرمر -> رخام
افقی 14 فرق سر -> هباک
افقی 14 از شهرهای زنجان -> ابهر
افقی 14 آمریکایی را گویند -> یانکی
افقی 15 کشور جزیره‌ای نزدیک انگلستان -> ایرلند
افقی 15 از شهرهای همدان -> تویسرکان
عمودی 1 صنعت سفال‌سازی -> سرامیک
عمودی 1 کتابی از بزرگ علوی -> سالاریها
عمودی 2 قسمتی از تفنگ -> ماشه
عمودی 2 عبهر -> نرگس
عمودی 2 آهوی کارتونی -> بامبی
عمودی 3 متحیر ماندن -> بهت
عمودی 3 معروف و بنام -> نامدار
عمودی 3 جای روشنایی -> منار
عمودی 4 حرکت کردن باد -> وزیدن
عمودی 4 آب روستایی -> او
عمودی 4 الفت -> انس
عمودی 4 همه -> کل
عمودی 5 هرگز نه عرب -> لن
عمودی 5 واحد نظامی -> یگان
عمودی 5 خوشمزه و نوشین -> گوارا
عمودی 6 سیاره بهرام -> مریخ
عمودی 6 کشمش -> مویز
عمودی 6 خوشحال -> شاد
عمودی 7 آسمان -> سما
عمودی 7 اسب نر -> نریان
عمودی 7 پیامبر صبور -> ایوب
عمودی 8 سنگ طلق -> میکا
عمودی 8 شک -> تردید
عمودی 8 شکوه -> ابهت
عمودی 9 محل نمایش کارهای عجیب -> سیرک
عمودی 9 شاعر پریشان -> قاانی
عمودی 9 رهن -> گرو
عمودی 10 عقاید -> ارا
عمودی 10 نشان و مدال -> وسام
عمودی 10 کمک‌رسان -> یاور
عمودی 11 گوارا -> نوشین
عمودی 11 ابزار دست بنا -> ماله
عمودی 11 بله انگلیسی -> یس
عمودی 12 موضوع و زمینه -> تم
عمودی 12 سنگ سبز قیمتی -> یشم
عمودی 12 از اثرهای معروف دکتر علی شریعتی -> حج
عمودی 12 گذران زندگی -> امرار
عمودی 13 آزرده‌خاطر -> مکدر
عمودی 13 رود برزیل -> امازون
عمودی 13 سرد مطبوع -> خنک
عمودی 14 گل همیشه بهار -> ابرون
عمودی 14 پرخور -> اکال
عمودی 14 واحد پول بنگلادش -> تاکا
عمودی 15 گلین -> عروسترکی
عمودی 15 شهر خربزه -> ورامین