پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 631 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 631 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 631"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 عدس -> بنوسرخ
افقی 1 سامانه پخش تلویزیونی دیجیتال -> اچدیتیوی
افقی 2 تخلص شعری مهدی اخوان ثالث -> امید
افقی 2 نهنگ -> بالننهنگ در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 اکسیر -> کیمیااکسیر در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 کثرت آمد و شد -> روارو
افقی 3 رونق بازار -> رواج
افقی 3 مسابقه اتومبیل‌رانی -> رالی
افقی 4 فلز مرتجع -> فنر
افقی 4 سفید ترکی -> اق
افقی 4 مصباح -> چراغ
افقی 4 کشتی جنگی -> ناو
افقی 5 طریق میانبر -> ره
افقی 5 نام دخترانه -> بهاره
افقی 5 آفریدگار -> باری
افقی 6 برابر -> روبرو
افقی 6 گاه مشکل گشا شود -> اجیل
افقی 6 مستبد -> غد
افقی 7 آشنا -> شناس
افقی 7 نام دیگر هلیکوپتر -> چرخبال
افقی 7 جوشن -> زره
افقی 8 زادبوم -> میهن
افقی 8 غربال -> الک
افقی 8 بیماری سگی -> هاری
افقی 9 نکاشتن کوتاه‌مدت کشتزار -> ایش
افقی 9 برابر با هم -> متساوی
افقی 9 گوش دهنده -> شنوا
افقی 10 قاعده و روش انجام دادن کاری -> فن
افقی 10 نان آبگوشتی -> تریت
افقی 10 از شخصیت‌های شاهنامه -> هوشنگ
افقی 11 نام دخترانه -> مهوش
افقی 11 هادی -> رهنما
افقی 11 آیین زیارت کعبه -> حج
افقی 12 نام قدیم جیحون -> امو
افقی 12 از نام‌های خانم‌ها -> درسا
افقی 12 از ادات تشبیه -> سا
افقی 12 همراه تاخت -> تاز
افقی 13 لازم -> بایا
افقی 13 رفت و آمد -> تردد
افقی 13 نوازنده -> رامشی
افقی 14 صندلی چرخدار کودک -> روروک
افقی 14 وجود ندارد -> نیست
افقی 14 تابناک -> منیر
افقی 15 پایتخت ولتای علیا -> واگادوگو
افقی 15 مجرای آب -> ابراهه
عمودی 1 نام قدیم بابل -> بارفروش
عمودی 1 زیبا -> افتابرو
عمودی 2 اسوه -> نمونه
عمودی 2 شهری در استان اردبیل -> نمین
عمودی 2 جایگاه -> ماوا
عمودی 3 میل خانم باردار -> ویار
عمودی 3 حکومت عصر هیتلر -> رایش
عمودی 3 از رگ‌های مهم -> مویرگ
عمودی 4 گیاه سرشوی -> سدر
عمودی 4 ماچ -> بوسه
عمودی 4 پایین و قعر -> ته
عمودی 4 صدا -> اوا
عمودی 5 بخشنده -> واهب
عمودی 5 پادشاه ستمگر عصر حضرت ابراهیم -> نمرود
عمودی 5 شماره ویژه -> کد
عمودی 6 مخفف خوب -> خب
عمودی 6 سماروغ -> قارچ
عمودی 6 نوعی پیراهن تابستانی -> تیشرت
عمودی 7 علوفه‌ای مخصوص گاو -> ار
عمودی 7 پوست کنده -> روراست
عمودی 7 ابزار تزریق -> سرنگ
عمودی 8 درختچه‌ای از تیره گل سرخیان -> الوچه
عمودی 8 جای بی‌هوا -> خلا
عمودی 8 از وسایل ارتباط جمعی -> رادیو
عمودی 9 از درختان بی‌میوه -> چنار
عمودی 9 موج بسیار بلند -> ابکوهه
عمودی 9 پنهان کردن -> دس
عمودی 10 مکان به مکان -> جابجا
عمودی 10 سوره دهم و نام پیامبری -> یونس
عمودی 10 لنگه بار -> تا
عمودی 11 عدد گلر -> یک
عمودی 11 مهلکه -> غایله
عمودی 11 حساب -> شمار
عمودی 12 ماه گرم -> تیر
عمودی 12 نقش هنری -> رل
عمودی 12 غریبه نیست -> اشنا
عمودی 12 حکم -> امر
عمودی 13 نوعی یاقوت -> یمانی
عمودی 13 چابک و بلا -> زرنگ
عمودی 13 خواهش کردن -> تمنا
عمودی 14 خانه ساحلی -> ویلا
عمودی 14 فریاد -> غریو
عمودی 14 کناره -> حاشیه
عمودی 15 پس از دوآلا دومین شهر بزرگ کامرون محسوب می‌شود -> یایونده
عمودی 15 مرکز الجزایر -> الجزیره