پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 633 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 633 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 633"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت -> اززیرکاریدررفتن
افقی 2 همیشه -> دایمهمیشه در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مومن -> قدیسمومن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 مقابل ضرر -> سود
افقی 3 طایفه غرب ایران -> لر
افقی 3 هافبک هلندی بایرن مونیخ -> روبن
افقی 3 عبادتگاه مسیحیان -> کلیسا
افقی 4 بنیانگذار -> بانی
افقی 4 صندلی سوارکاری -> زین
افقی 4 شکلک -> ادا
افقی 4 کلام تنفر -> اف
افقی 5 سقف دهان -> سق
افقی 5 کتابی از ماکسیم گورگی -> سهرفیق
افقی 5 اخلال کننده -> مخل
افقی 6 نور اندک -> کورسو
افقی 6 پایتخت اتریش -> وین
افقی 6 دارای رنگ غلیظ یا تند -> پررنگ
افقی 7 از جزایر اندونزی -> سلبس
افقی 7 حیوان بدبو -> سمور
افقی 7 بازی یارانه‌ای -> سگا
افقی 8 صدای زنبور -> وز
افقی 8 آشکار شدن -> بروز
افقی 8 شهر افغانستان -> هرات
افقی 8 تکرار حرف سی ام -> وو
افقی 9 صدا -> اوا
افقی 9 سوار -> راکب
افقی 9 تفریق -> منها
افقی 10 خوش خلق و مهربان -> نرمخو
افقی 10 درد و رنج -> الم
افقی 10 پرستاری -> تیمار
افقی 11 موی گردن اسب -> یال
افقی 11 نوعی آنزیم -> امیلاز
افقی 11 پایتخت ایتالیا -> رم
افقی 12 فرمانده بدن -> مخ
افقی 12 نشانه و یادگار -> اثر
افقی 12 قورباغه -> غوک
افقی 12 صاحب -> مالک
افقی 13 پارچه‌ها -> اقمشه
افقی 13 صحرای مصر -> سینا
افقی 13 مخفف هستم -> ام
افقی 14 نوزاد گوسفند -> بره
افقی 14 زود گیرنده و باهوش -> ویرا
افقی 14 جایگاه دوشاخه برق -> پریز
افقی 15 دو عضو جدایی ناپذیر سفره ایرانی -> سالادوسبزیخوردن
عمودی 1 بیشتر -> اغلب
عمودی 1 سیاره زحل -> کیوان
عمودی 1 زندان -> محبس
عمودی 2 موش‌خرما -> راسو
عمودی 2 شهری در سوئیس -> زوریخ
عمودی 2 راز بی‌پایان -> را
عمودی 3 آخرین حرف لاتین -> زد
عمودی 3 بیماری اغنیا -> نقرس
عمودی 3 لیکن -> اما
عمودی 3 ساکن محله -> اهل
عمودی 4 مدد -> یاری
عمودی 4 ربودن، گرفتن -> سلب
عمودی 4 مبتکر -> خلاق
عمودی 5 کامیون ارتشی -> ریو
عمودی 5 کاشف نیتروگلیسیرین -> سوبررو
عمودی 5 قبیله‌ای در حجاز -> ثمود
عمودی 6 خیار درشت -> کمبزه
عمودی 6 جدا و منفک -> سوا
عمودی 6 بایگانی -> ارشیو
عمودی 7 قدرت و توان -> نیرو
عمودی 7 سرماخوردگی -> زکام
عمودی 7 بریدن شاخه‌های اضافه درخت -> هرس
عمودی 8 بنده زرخرید -> رق
عمودی 8 گرانبها -> نفیس
عمودی 8 شیوا و سخن آراسته -> بلیغ
عمودی 8 الفبای عمران -> اب
عمودی 9 لاستیک اضافی -> یدک
عمودی 9 گیاه دارویی -> ینمه
عمودی 9 نازنین و ظریف -> ملوس
عمودی 10 لندهور -> دیلاق
عمودی 10 آماس -> ورم
عمودی 10 گروهی و جمعی -> اکیپی
عمودی 11 برگه دریافت کالا -> رسید
عمودی 11 از علائم نگارشی -> پرانتز
عمودی 11 بها -> نرخ
عمودی 12 افسانه‌گو -> سامر
عمودی 12 خالی -> تهی
عمودی 12 لباس شنا -> مایو
عمودی 13 شهری در فارس -> فسا
عمودی 13 جانور تنبل و عسل دوست -> خرس
عمودی 13 جمع امیر -> امرا
عمودی 13 طلا -> زر
عمودی 14 داخل -> تو
عمودی 14 از زینت آلات زنانه -> النگو
عمودی 14 دیکته -> املا
عمودی 15 لحافدوز -> نداف
عمودی 15 ثور -> گاونر
عمودی 15 سلاح آرش -> کمان