پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 635 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 635 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 635"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 آیت -> نشانه
افقی 1 شهری در استان اردبیل -> نمین
افقی 1 زیبا و گران‌بها -> شکیل
افقی 2 زبان ژرمن‌ها -> المانیزبان ژرمن‌ها در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 نام قبلی سرگرد -> یاورنام قبلی سرگرد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 جیحون -> امو
افقی 3 خمیازه -> هاک
افقی 3 پوست پیرا -> دباغ
افقی 3 انس دادن -> تانیس
افقی 4 کلام آرزو -> کاش
افقی 4 همدم -> انیس
افقی 4 درآمدی که بی تلاش به دست آمده -> رانت
افقی 5 منضبط در انجام هر کار -> قانونمند
افقی 5 اسباب روشنایی -> لامپ
افقی 6 پشته خاک -> تل
افقی 6 پایان نامه -> تز
افقی 6 خاطر -> یاد
افقی 6 دادگاه بین المللی اروپا -> لاهه
افقی 7 چرخ نخ ریسی -> دوک
افقی 7 پایه و بنیان -> اس
افقی 7 جراحت صورت -> ریش
افقی 7 الفبای موسیقی -> نت
افقی 8 لباس پا -> جوراب
افقی 8 آزادی -> رهایی
افقی 9 فرمان اتومبیل -> رل
افقی 9 نوعی مدل مو -> کوپ
افقی 9 خاک کوزه‌گری -> رس
افقی 9 میوه خوشبو -> سیب
افقی 10 دزد -> سارق
افقی 10 متال -> فلز
افقی 10 لحظه کوتاه -> ان
افقی 10 حرف ندا -> ای
افقی 11 رایج -> شایع
افقی 11 هنرمند یا هر اثر هنری پیشرو -> اوانگارد
افقی 12 پراکندگی -> تشتت
افقی 12 در هم شکسته -> مکسر
افقی 12 ناگهانی خودمانی -> یهو
افقی 13 چاقی -> فربهی
افقی 13 انسان پرهیزگار -> متقی
افقی 13 جواب مثبت -> بله
افقی 14 سید -> اقا
افقی 14 پرنده سعات -> همای
افقی 14 ویزیت بیمار -> معاینه
افقی 15 پیکر -> قیهک
افقی 15 از خنک کننده ها -> پنکه
افقی 15 اسکله‌های کشتی‌رانی -> بنادر
عمودی 1 بوی ماندگی -> نا
عمودی 1 قدرت و صلابت -> اقتدار
عمودی 1 رخداد -> اتفاق
عمودی 2 غذایی مشهدی -> شله
عمودی 2 میوه تلفنی -> الو
عمودی 2 پژمرده -> لس
عمودی 2 غربی نیست -> شرقی
عمودی 3 محل‌ها -> اماکن
عمودی 3 اریب -> کج
عمودی 3 خطا کردن -> اشتباه
عمودی 4 ضربه فنی در بوکس -> ناکاوت
عمودی 4 گوناگون -> ویراته
عمودی 5 مرغ بیگانه -> هن
عمودی 5 بیابان -> شنزار
عمودی 5 استفراغ -> قی
عمودی 5 یک خودمانی -> یه
عمودی 6 دست عرب -> ید
عمودی 6 کیف مسافرتی -> ساک
عمودی 6 برادر پدر -> عم
عمودی 6 نقشه بیگانه -> مپ
عمودی 7 موسس -> بانی
عمودی 7 جغد -> بوف
عمودی 7 وسیله شکار -> کمان
عمودی 8 پهلوان وسط زورخانه -> میاندار
عمودی 8 جنس بعضی ظروف آشپزخانه -> پلاستیک
عمودی 9 سرکش و متمرد -> یاغی
عمودی 9 صومعه -> دیر
عمودی 9 قایق و کرجی -> زورق
عمودی 10 سطح چیزی -> نو
عمودی 10 بیماری مهلک -> سل
عمودی 10 مدینه -> شهر
عمودی 10 دریا -> یم
عمودی 11 برهنه و عریان -> رت
عمودی 11 حرکت اسب شطرنج -> ال
عمودی 11 سهولت -> اسانی
عمودی 11 بن آستین -> عب
عمودی 12 بهترین شرایط ممکن برای تحقق امری -> ارمانی
عمودی 12 عسس و شبگرد -> نگهبان
عمودی 13 نیمک بزرگ پشت دار -> کاناپه
عمودی 13 بله بیگانه -> یس
عمودی 13 والدین دانش‌آموزان -> اولیا
عمودی 14 جانب راست -> یمین
عمودی 14 نفس خسته -> هن
عمودی 14 دوست و رفیق -> یار
عمودی 14 کشور ادویه -> هند
عمودی 15 چراغ آویز -> لوستر
عمودی 15 درخشش -> تابیدن
عمودی 15 شامل همه -> هر