پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 637 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 637 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 637"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 خطر کردن -> ریسکخطر کردن در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 درخور -> مناسبدرخور در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 قابله -> ماما
افقی 2 نوشته‌ای برای تقویت حافظه -> یادداشت
افقی 2 میلی برای ورزش و نرمش -> بارفیکس
افقی 3 پیشوای زرتشتی -> مغ
افقی 3 عید جدولی ->
افقی 3 جمع بیت به معنی دو مصراح از شعر -> تت
افقی 3 آسیب -> ابیات
افقی 4 گام یک پا -> لی
افقی 4 انعکاس یافته -> منعکس
افقی 4 خاک صنعتی -> رس
افقی 4 بدون درنگ -> انی
افقی 5 خاک نرم -> گرد
افقی 5 نوعی ترشی -> لیته
افقی 5 بیزار -> مشمیز
افقی 6 عضو یا وابسته به یک حزب -> ارگان
افقی 6 ضد سفید -> سیاه
افقی 6 جای زور -> بازو
افقی 7 حرف نداری -> بی
افقی 7 شوق، شادی -> وجد
افقی 7 ضد سرما -> گرما
افقی 7 غار -> کهف
افقی 8 بازیگر مرد فیلم ترسناک کلبه -> بابکحمیدیان
افقی 9 گل نومیدی -> یاس
افقی 9 دیکته -> املا
افقی 9 از حروف الفبا -> میم
افقی 9 لحظه کوتاه -> ان
افقی 10 گرداب هولناک -> ورطه
افقی 10 خوش‌اندام -> هوتن
افقی 10 خوراکی از اسفناج -> نرگسی
افقی 11 گردهمایی علمی -> همایش
افقی 11 حالا -> اینک
افقی 11 مخترع ماشین بخار -> وات
افقی 12 قدم -> گام
افقی 12 بینوا -> لت
افقی 12 خدمت کننده به وطن -> سرباز
افقی 12 شهر توت -> کن
افقی 13 هنوز بیگانه -> یت
افقی 13 اندوهگین و افسرده -> مغموم
افقی 13 دریا -> یم
افقی 13 طمع ->
افقی 14 تقویم -> روزشمار
افقی 14 ایستگاه بهداشتی -> قرنطینه
افقی 15 زین و برگ اسب -> یراق
افقی 15 طرد شده -> رانده
افقی 15 برگه ورودی سینما -> بلیت
عمودی 1 از لوازم آرایش خانم‌ها -> ریمل
عمودی 1 نام وسیله‌ای برقی در آشپزخانه -> ابمیوهگیری
عمودی 2 نافرمانی -> یاغیگری
عمودی 2 مجموعه قطعات فلزی که اغلب به شکل میلگرد است و برای استحکام بخشی به بتن به کار می‌رود -> ارماتور
عمودی 3 آب‌بند -> سد
عمودی 3 جاده خون ->
عمودی 3 شهری در استان سمنان -> رگ
عمودی 3 به دنیا آوردن -> بسطام
عمودی 4 شماره رمز -> کد
عمودی 4 درمان -> مداوا
عمودی 4 خطاب بی‌ادبانه -> هی
عمودی 4 تکلیف دانش‌آموز -> مشق
عمودی 5 مرکز یونان -> اتن
عمودی 5 جمع نجیب -> نجبا
عمودی 5 گیاهی خوراکی جهت درمان سرماخوردگی -> شلغم
عمودی 6 شعله‌ور -> مشتعل
عمودی 6 زینت پرکاربرد لباس -> دکمه
عمودی 6 خرمافروش -> تمار
عمودی 7 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 7 چروک پارچه -> کیس
عمودی 7 دعوا برای خیرات آن نیست -> حلوا
عمودی 7 پشت -> ورا
عمودی 8 یکی از شایع‌ترین مشکلات اپتیکی چشم -> استیگماتیسم
عمودی 9 دلیل، باعث -> سبب
عمودی 9 بیماری سگی -> هاری
عمودی 9 لوس -> ننر
عمودی 9 بچه می‌کشد -> قد
عمودی 10 زمین خشک -> بایر
عمودی 10 مونس -> همدم
عمودی 10 گناه بزرگ -> کبیره
عمودی 11 رسم‌کننده -> راسم
عمودی 11 کیش، رسم -> ایین
عمودی 11 جای بی‌خطر -> امن
عمودی 12 رایگان -> مفت
عمودی 12 روز نیست -> شب
عمودی 12 روزی که در آنیم -> امروز
عمودی 12 پزشکی -> طب
عمودی 13 حرف ندا -> ای
عمودی 13 جمع مکان -> اماکن
عمودی 13 مخفف گاه -> گا
عمودی 13 دلیر ->
عمودی 14 ماشینی کردن -> مکانیزه
عمودی 14 گل زینتی -> استکانی
عمودی 15 جنون جوانی -> اسکیزوفرنی
عمودی 15 خرمی، پاکی -> نزهت