پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 638 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 638 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 638"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 ازت -> نیتروژنازت در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 1 مالامال و پر -> انباشته
افقی 2 سخنی که در آن حلاوت دیگری است -> نو
افقی 2 کوره پخت نان -> تنورغریبه و گمنام در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 تهیه مایحتاج در ازای پرداخت پول -> خرید
افقی 2 ضمیر اشاره -> ان
افقی 3 تیزبر کفاشان -> گزنتیزبر کفاشان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 سرای مهر -> دل
افقی 3 ساز عرفا -> دف
افقی 3 علامت عدل‌های تجاری -> انگ
افقی 4 دستی که باید به سوی نیازمندان دراز شود -> یاری
افقی 4 رشته‌کوه اروپایی -> الپ
افقی 4 بادام کوهی -> ارژن
افقی 5 شوق و ذوق -> وجد
افقی 5 همراه کوپال -> یال
افقی 5 تابستان ترکی -> یای
افقی 6 پیچ تنظیم ساز یا ساعت -> کوک
افقی 6 عام‌تر -> اعم
افقی 6 زمان بی‌پایان -> ابد
افقی 6 تیره و نژاد -> رگه
افقی 7 سرخود -> ول
افقی 7 جدید -> مدرن
افقی 7 نهی کننده -> ناهی
افقی 7 کشور اروپایی -> چک
افقی 8 آخر -> ته
افقی 8 دشمن سخت ->
افقی 9 یکدنده -> غد
افقی 9 گاز مرداب -> متان
افقی 9 در قدیم سرزمین بابل را می‌نامیدند -> کلده
افقی 9 فلز رسانا -> مس
افقی 10 بخشش -> وهب
افقی 10 چانه -> زنخ
افقی 10 آب دهنده -> سقا
افقی 10 شالی‌کوب -> دنگ
افقی 11 زشت‌تر -> انر
افقی 11 تصدیق گیلانی‌ها -> اها
افقی 11 از پونه بیزار است -> مار
افقی 12 پیشرفت -> ترقی
افقی 12 پیامبر قوم هود -> عاد
افقی 12 وحشت و هراس -> پروا
افقی 13 موشک ضد تانک -> تاو
افقی 13 بچه می‌کشد -> قد
افقی 13 لقب اروپایی -> سر
افقی 13 قعر جهنم -> درک
افقی 14 برکت و فزونی نعمت -> ری
افقی 14 مکان و آشیان -> ماوا
افقی 14 نوعی میمون در جنگل‌های جزایر ماداگاسکار -> لمور
افقی 14 همراه آشغال -> ات
افقی 15 مهندس ساختمان -> ارشیتکت
افقی 15 سری -> محرمانه
عمودی 1 عیب و عار -> ننگ
عمودی 1 محل پرتاب موشک -> سکو
عمودی 1 تفکر و تحقیق در امری -> غور
عمودی 1 دیوار بلند -> ترا
عمودی 2 نوعی سلاح گرم -> یوزی
عمودی 2 یار شیرازی -> ول
عمودی 2 عدد آبادی -> ده
عمودی 2 لاستیک خودرو -> تایر
عمودی 3 تیر کمان -> ناوک
عمودی 3 دیوار گرداگر شهر -> بارو
عمودی 4 لخت -> رت
عمودی 4 ردیف بافتنی -> رج
عمودی 4 امر خطیر -> مهم
عمودی 4 بچه می‌زند -> نق
عمودی 4 شراب شاعرانه -> می
عمودی 5 از بخش‌های اوستا -> وندیداد
عمودی 5 بخشی در مراکز خدمات درمانی -> تزریقات
عمودی 6 واحد کار -> ژول
عمودی 6 لقب باباطاهر ->
عمودی 6 آلت نخ ریسی -> عریان
عمودی 7 جفت ماده -> نر
عمودی 7 دور از خطر -> ایمن
عمودی 7 مغز حرام -> نخاع
عمودی 7 اسب تبریزی -> ات
عمودی 8 ترک وطن -> جلا
عمودی 8 اندام تولید مثل قارچ ->
عمودی 9 صوت درد -> اخ
عمودی 9 بخشی از فیلم یا سریال -> پلان
عمودی 9 بازار بی‌رونق -> کساد
عمودی 9 تکیه بر پشتی -> لم
عمودی 10 تنه درخت -> نرد
عمودی 10 شیرینی مراغه ->
عمودی 10 بخشنده و جوانمرد -> باسلق
عمودی 11 دور ریختنی و به کار نیامدنی -> بیفایده
عمودی 11 پرورش دهنده حیوانات اهلی -> دامپرور
عمودی 12 اسم ترکی -> اد
عمودی 12 علامت مفعول -> را
عمودی 12 رها و آزاد -> یله
عمودی 12 صد متر مربع -> ار
عمودی 12 پایتخت ایتالیا -> رم
عمودی 13 زنگ اعلام خطر -> اژیر
عمودی 13 سلامت -> درود
عمودی 14 جوهر مازو -> تانن
عمودی 14 قلم تخته سیاه -> گچ
عمودی 14 ضمیر سه کیلویی -> من
عمودی 14 شهری نزدیک کاشان -> اران
عمودی 15 واحدی نظامی -> هنگ
عمودی 15 کلس -> اهک
عمودی 15 فنی در کشتی -> سگک
عمودی 15 نوعی پخت برنج -> کته