پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 642 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 642 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 642"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 پایداری و ایستادگی -> استقامت
افقی 1 پایتخت سوئد -> استکهلمپایتخت سوئد در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 همان شوهر -> شوی
افقی 2 از کوه‌های مرکزی ایران -> شیرکوهاز کوه‌های مرکزی ایران در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 سخن آهسته -> نجوا
افقی 3 ناچیز -> کم
افقی 3 لحظه کوتاه -> ان
افقی 3 نوعی آچار -> الن
افقی 3 دیو شاهنامه -> اکوان
افقی 4 دادرسی -> محاکمه
افقی 4 رهبر -> امام
افقی 5 برگه خرید -> رسید
افقی 5 دل آزار کهنه -> نو
افقی 5 سوال -> پرسش
افقی 5 اثر چربی -> لک
افقی 6 جا و مکان -> محل
افقی 6 قلعه حسین صباح -> الموت
افقی 6 کشتی جنگی -> ناو
افقی 7 دو یار هم‌قد -> اا
افقی 7 وسیله‌ای در ورزش ژیمناستیک -> خرک
افقی 7 استوار و ثابت -> پابرجا
افقی 8 سنگ محک -> بازالت
افقی 8 کنگره سر دیوار -> دندانه
افقی 9 حمام بخار -> گرمابه
افقی 9 حیوان اهلی -> دام
افقی 9 رمق آخر -> نا
افقی 10 گور -> قبر
افقی 10 نام‌ها -> اسامی
افقی 10 ماست چکیده -> لور
افقی 11 هرگز نه عرب -> لن
افقی 11 آینده -> اتیه
افقی 11 حرف ندا -> ای
افقی 11 غذرخواهی -> پوزش
افقی 12 پول هخامنشی -> دریک
افقی 12 سردار رومی -> کراسوس
افقی 13 درک کردن -> ادراک
افقی 13 ظاهر ساختمان -> نما
افقی 13 واحد سطح -> ار
افقی 13 نام ترکی -> اد
افقی 14 نقاش ارژنگ -> مانی
افقی 14 پول کاغذی -> اسکناس
افقی 14 رب‌النوع مصریان -> انو
افقی 15 انسجام -> هماهنگی
افقی 15 از خط‌های قدیمی -> هیراتیک
عمودی 1 فیلمی با بازی گلشیفته فراهانی -> اشکسرما
عمودی 1 اثری از عطار نیشابوری -> عقلنامه
عمودی 2 بعد از دوم -> سوم
عمودی 2 ابر -> سحاب
عمودی 2 شهر ریشه -> بن
عمودی 2 تله -> دام
عمودی 3 زمین‌شوی -> تی
عمودی 3 رغبت کردن -> میل
عمودی 3 از حروف شرط -> اگر
عمودی 3 پرنده‌ای با پاهای بلند -> درنا
عمودی 4 از اسماء حسنی به معنای یکتا -> احد
عمودی 4 بزرگترین دریاچه جهان -> خزر
عمودی 4 نشان دادن -> ارایه
عمودی 5 مقابل غریبه -> اشنا
عمودی 5 داستان جالب توجه -> دراماتیک
عمودی 6 نت سوم -> می
عمودی 6 جای پردرخت -> کن
عمودی 6 اولین سبک ادبی -> کلاسیک
عمودی 6 تخم مرغ بیگانه -> اگ
عمودی 7 قطار شهری -> تراموا
عمودی 7 فاسد و ضایع -> تباه
عمودی 7 فراموشی -> نسی
عمودی 8 سرانسان -> کله
عمودی 8 گونه صورت -> لپ
عمودی 8 نیز -> هم
عمودی 8 یاری -> کمک
عمودی 9 معلق -> اون
عمودی 9 داروی مالیدنی -> پماد
عمودی 9 سوبسید -> یارانه
عمودی 10 عدد خیطی -> سه
عمودی 10 شکسته‌بند -> اروبند
عمودی 10 حرف توفیر -> یا
عمودی 10 حرف ندا -> ای
عمودی 11 پایتخت هلند -> امستردام
عمودی 11 قلم نی -> ساسر
عمودی 12 شور و مشورت -> کنکاش
عمودی 12 پیاله -> جام
عمودی 12 پسر -> پور
عمودی 13 حمله بردن -> هجوم
عمودی 13 قوت لایموت -> نان
عمودی 13 از خودراضی و ننر -> لوس
عمودی 13 همراه آشغال -> ات
عمودی 14 پرچم و بیرق -> لوا
عمودی 14 حرف نفی عرب -> لا
عمودی 14 تاکنون -> هنوز
عمودی 14 زود و سریع -> انی
عمودی 15 تزیین ناخن -> مانیکور
عمودی 15 لقب شاهزادگان اتریش -> ارشیدوک