پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 645 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 645 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 645"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 مناسبت ولادت ابوالفضل العباس -> روزجانباز
افقی 1 بازرگانی -> تجارتبازرگانی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 ریختن پول به حساب -> واریز
افقی 2 پایه‌ها -> اساس
افقی 2 زبان -> لسانزبان در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 درک عاطفی -> حس
افقی 3 از روشهای تکثیر درخت -> پیوند
افقی 3 شهری در بوشهر -> وحدتیه
افقی 4 عمومی‌تر -> اعم
افقی 4 مزه سریع -> تند
افقی 4 پیامبران -> رسل
افقی 4 جدید -> نو
افقی 5 زبانه آتش -> الاو
افقی 5 پسوند مراقبت -> بان
افقی 5 خواب کودکانه -> لالا
افقی 6 محله‌ای در تهران -> قلهک
افقی 6 پایتخت لیدیه -> سارد
افقی 6 یگان نظامی برابر سه جوخه -> رسد
افقی 7 بندر بلغارستان -> وارنا
افقی 7 چتر مانند -> سایبان
افقی 7 شمای بیگانه -> یو
افقی 8 سلام تلفنی -> الو
افقی 8 از کوه‌های کردستان -> میانکوه
افقی 8 خروس مازندرانی -> تلا
افقی 9 پاسخ منفی -> نه
افقی 9 ایالت یخی آمریکا -> الاسکا
افقی 9 دلاور و پهلوان -> بهادر
افقی 10 از درختان جنگلی شبیه بلوط -> الش
افقی 10 متکا -> بالش
افقی 10 سبزه‌زار -> رواد
افقی 11 عابد -> ناسک
افقی 11 نیمروز -> ظهر
افقی 11 اشاره به مکان بعید -> انجا
افقی 12 راز بی‌پایان -> را
افقی 12 مصیبت -> بلا
افقی 12 درجه حرارت -> دما
افقی 12 میوه آتشین -> نار
افقی 13 کمینه و حداقل -> مینیمم
افقی 13 تیم انگلیسی -> فولام
افقی 13 محل -> جا
افقی 14 سفید مایل به زرد -> شکری
افقی 14 دینداری -> تدین
افقی 14 جاده دام و ستور -> مالرو
افقی 15 پیری -> کهولت
افقی 15 قوس قزح -> رنگینکمان
عمودی 1 اثری از شارل منتسکیو -> روحالقوانین
عمودی 1 ماده معطر زیر شکم آهو -> مشک
عمودی 2 گشایش دهنده، از نام‌های خدای متعال -> واسع
عمودی 2 گل شهیدان -> لاله
عمودی 2 تخت و سریر -> اریکه
عمودی 3 طلا -> زر
عمودی 3 زیبارو -> ماهرو
عمودی 3 فارسی آسانسور -> اسانرو
عمودی 4 اتومبیل صحرا -> جیپ
عمودی 4 مخفف لیکن -> لکن
عمودی 4 غربال -> الک
عمودی 4 سال ترکی -> ییل
عمودی 5 نام دخترانه -> ازیتا
عمودی 5 شهری در گیلان -> املش
عمودی 5 شهر ارگ -> بم
عمودی 6 الهه عشق و زیبایی -> ونوس
عمودی 6 حرف گزینش -> یا
عمودی 6 تاریکی -> ظلمت
عمودی 7 پارچه زخم بندی -> باند
عمودی 7 پایه قیمت -> اساسبها
عمودی 7 مروارید درشت -> در
عمودی 8 رئیس جمهور سوریه -> اسد
عمودی 8 تخت روان بیمارستان‌ها -> برانکار
عمودی 8 حمام تاریخی -> فین
عمودی 9 به دنیا آوردن -> زا
عمودی 9 علامت جذر در ریاضی -> رادیکال
عمودی 9 واحد پول ویتنام -> دونگ
عمودی 10 نام گلی -> سوسن
عمودی 10 رایحه -> بو
عمودی 10 در بر گیرنده -> شامل
عمودی 11 گشودن معما -> حل
عمودی 11 پارسای دیر نشین -> راهب
عمودی 11 فاقد آرامش و امنیت -> ناامن
عمودی 12 پوشش کتاب -> جلد
عمودی 12 درس انگلیسی -> لسن
عمودی 12 بی‌نظمی -> هرج
عمودی 12 آغوز -> ماک
عمودی 13 مدرک قرار دادن -> استناد
عمودی 13 غرامت -> تاوان
عمودی 13 تکیه دادن -> لم
عمودی 14 گلزن سابق رئال مادرید -> رایول
عمودی 14 شب بلند سال -> یلدا
عمودی 14 به جریان انداختن -> اجرا
عمودی 15 بدنه -> تنه
عمودی 15 ایران‌شناس انگلیسی مؤلف تاریخ ادبیات ایران -> ادواردبراون