پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 650 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 650 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 650"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 از بروج فلکی -> اسد
افقی 1 نشانه -> نماد
افقی 1 مقاوم در برابر سختی‌ها -> جانسخت
افقی 2 یک سوم چای جهان را تأمین می‌کند -> سریلانکا
افقی 2 بزرگترین قسمت معده نشخوار کنندگان -> سیرابی
افقی 3 تپه و پشته -> تل
افقی 3 زاویه خارجی محل تلاقی دو سطح -> نبش
افقی 3 دانشمند انگلیسی کاشف قوه جاذبه -> نیوتن
افقی 3 پایتخت ایتالیا -> رم
افقی 4 رتبه دوست داشتنی -> اول
افقی 4 دمل و جوش‌های ریز بدن -> ایر
افقی 4 خانه -> سرا
افقی 4 جوی خون -> رگ
افقی 5 دوست و معشوق -> محبوب
افقی 5 بیماری -> وبا
افقی 5 منزل‌ها -> منازل
افقی 6 گستره -> پهنا
افقی 6 نوعی خوراک -> بندری
افقی 6 شرط بندی -> رهان
افقی 7 شیر درنده -> ارسلان
افقی 7 کانالی که در زمان خشایارشاه در محل کنونی کانال سوئز ساخته شده -> اتس
افقی 7 غیرت -> رگ
افقی 8 پسوند نگهبانی -> بان
افقی 8 دهل -> کوس
افقی 8 کندن زمین -> حفر
افقی 8 شش -> ریه
افقی 9 خاک کوزه‌گری -> رس
افقی 9 از پیامبران الهی -> لوط
افقی 9 فرو بردن سر به زیر آب -> ارتماس
افقی 10 قطار زیرزمینی -> مترو
افقی 10 اسب اصیل و نجیب -> یکران
افقی 10 شجاع -> نترس
افقی 11 آتش برافروخته -> نایره
افقی 11 مادر باران -> ابر
افقی 11 کناری -> جانبی
افقی 12 سرای مهر -> دل
افقی 12 نماز یک رکعتی -> وتر
افقی 12 نرم و شکننده -> ترد
افقی 12 سخن تب آلود -> یان
افقی 13 ماه سرد -> دی
افقی 13 درک کردن -> ادراک
افقی 13 مخزن سوخت خودرو -> باک
افقی 13 دل آزار کهنه -> نو
افقی 14 قسمت جلوی سن تئاتر -> اوانسن
افقی 14 جای نمایش دادن کالا یا محصولات -> نمایشگاه
افقی 15 میزان الحراره -> دماسنج
افقی 15 تخته طراحی -> شستی
افقی 15 سبزی خوراکی -> تره
عمودی 1 جای مهر -> استامپ
عمودی 1 از شهرهای آلمان -> برمن
عمودی 1 صدای عدالت -> داد
عمودی 2 الگو و سرمشق -> سرلوحه
عمودی 2 ورزشگاه -> استادیوم
عمودی 3 ویتامین نور خورشید -> دی
عمودی 3 همسایه سوریه -> لبنان
عمودی 3 پول کامبوج -> ریل
عمودی 3 یک بر روی یک -> اا
عمودی 4 هرگز عرب -> لن
عمودی 4 هست ترک -> وار
عمودی 4 ماست چکیده -> لور
عمودی 4 الفت -> انس
عمودی 5 صفت دوست بد -> ناباب
عمودی 5 محل پرتاب موشک -> سکو
عمودی 5 از دریاچه‌های مرزی کانادا و ایالات متحده -> هودسن
عمودی 6 دبیر -> منشی
عمودی 6 قهوه‌ای مایل به سرخ -> بلوطی
عمودی 6 از مرکبات -> ترنج
عمودی 7 صدمه و آسیب -> اک
عمودی 7 گیاهی در خدمت صنعت رنگرزی -> روناس
عمودی 7 مفید و سودمند -> کارا
عمودی 8 درجه‌ای در رشته‌های رزمی -> دان
عمودی 8 تن و پیکر -> بدن
عمودی 8 امید و آرزو -> ارب
عمودی 8 کردار نیک یابد -> کنش
عمودی 9 سمت چپ -> یسار
عمودی 9 گرما -> حرارت
عمودی 9 فلز سرچشمه -> مس
عمودی 10 گستاخ -> جسور
عمودی 10 پیدا کردن -> یافتن
عمودی 10 آدم آهنی -> ربات
عمودی 11 یتیمان -> ایتام
عمودی 11 نیمسال تحصیلی -> ترم
عمودی 11 فراق -> جدایی
عمودی 12 ننر به هم ریخته -> نرن
عمودی 12 پرستار -> نرس
عمودی 12 مادر ترک -> انا
عمودی 12 مرتجع لاستیکی -> کش
عمودی 13 پسوند شباهت -> سا
عمودی 13 وصل کننده مبدأ به مقصد -> راه
عمودی 13 گیاه -> رستنی
عمودی 13 نام قدیم یزد -> گت
عمودی 14 مؤسسه تهیه و پخش اخبار -> خبرگزاری
عمودی 14 چاشنی فسنجان -> ربانار
عمودی 15 گروه ورزشی -> تیم
عمودی 15 یک تای کفش -> لنگهیک تای کفش در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
عمودی 15 پزشک مخصوص فرعون -> سینوههپزشک مخصوص فرعون در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir