پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 651 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 651 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 651"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 امام چهارم شیعیان -> امامزینالعابدین
افقی 2 میوه نخل -> خرما
افقی 2 جانوری شبیه راسو -> قاقم
افقی 2 عایدی -> دخل
افقی 3 پایان نامه -> تز
افقی 3 تندرست -> سالمتندرست در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 ماه سوم میلادی -> مارچماه سوم میلادی در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 شخص -> کس
افقی 4 نخ تابیده -> ریس
افقی 4 دارای تناسب -> متناسب
افقی 4 سالک و مسافر -> رهرو
افقی 5 دریاچه قزاقستان -> ارال
افقی 5 بیماری جذام -> اکله
افقی 5 شهرنشین -> متمدن
افقی 6 دیرینه -> قدیمی
افقی 6 علامت مفعولی -> را
افقی 6 فتنه -> شر
افقی 6 صحنه نمایش -> سن
افقی 7 نااستوار -> سست
افقی 7 برج کج داستانی -> نل
افقی 7 دارای پیچ و خم -> تابدار
افقی 8 شیره انگور -> مت
افقی 8 کارگردان تئاتر کرگدن -> اییش
افقی 8 معصیت -> گناه
افقی 8 عدد هندسی -> پی
افقی 9 در قالی بافی، چوبی حدود یک متر برای فشار دادن و پیچاندن نخ‌های رنگ شده در پاتیل -> پیچینه
افقی 9 خودم -> من
افقی 9 ضربه پا به توپ -> شوت
افقی 10 آغوش -> بر
افقی 10 پایتخت ایتالیا -> رم
افقی 10 بند دست -> مچ
افقی 10 اثری از گی دو موپاسان -> هورلا
افقی 11 فوتبال آمریکایی -> راگبی
افقی 11 علامت صدای زیر -> کسره
افقی 11 خاویار و تخم ماهی -> اشپل
افقی 12 گل خشک شده -> کلوخ
افقی 12 ایمان آوردن -> گرویدن
افقی 12 چرک تن و جامه -> ریم
افقی 13 حرف پیروزی -> وی
افقی 13 فن مخصوص -> شگرد
افقی 13 سبزی سالاد -> کاهو
افقی 13 محکم و راست -> شق
افقی 14 درد -> رنج
افقی 14 سقف فروریخته -> اوار
افقی 14 اسب بارکش -> یابو
افقی 15 نویسنده انگلیسی کتاب طاووس سفید -> دیویدهربرتلارنس
عمودی 1 پنهانی به سخن دیگران گوش دادن -> استراقسمع
عمودی 1 حد نصاب ورزشی -> رکورد
عمودی 2 در مقامی پایین‌تر -> زیردست
عمودی 2 از گرایش‌های روانشناسی -> بالینی
عمودی 3 صدای درد -> اخ
عمودی 3 پایگاه -> سایت
عمودی 3 پر حرف -> پرگو
عمودی 3 از غلات -> جو
عمودی 4 مخترع تلگراف -> مرس
عمودی 4 تکیه دادن -> لم
عمودی 4 حرف ندا -> ای
عمودی 4 قسمت -> بخش
عمودی 5 افسار و مهار -> زمام
عمودی 5 سازمان نظامی در دولت عثمانی -> ینیچری
عمودی 5 خدای انگلیسی -> گاد
عمودی 6 کنفرانس تاریخی -> یالتا
عمودی 6 پست و خسیس -> لییم
عمودی 6 دسته و تیم -> گروه
عمودی 7 قرین نکیر -> منکر
عمودی 7 سنگریزه -> شن
عمودی 7 عمل و رفتار -> کردار
عمودی 8 سفید ترکی -> اق
عمودی 8 ابزارها -> الات
عمودی 8 در یک جهت -> همسو
عمودی 8 خداوند -> رب
عمودی 9 از حواس پنجگانه -> لامسه
عمودی 9 تخم مرغ فرنگی -> اگ
عمودی 9 پارتیزان -> چریک
عمودی 10 از پرندگان شکاری -> عقاب
عمودی 10 ژاله -> شبنم
عمودی 10 راهنمایی کردن -> هدایت
عمودی 11 دستور -> امر
عمودی 11 نوعی پوشاک -> مردانه
عمودی 11 درخت جوان -> نهال
عمودی 12 خواب کوتاه -> چرت
عمودی 12 با ناله سودا می‌کنند -> اه
عمودی 12 گشاده -> وا
عمودی 12 بیماری مهلک -> وبا
عمودی 13 وحشی -> دد
عمودی 13 نسبت زن و شوهر -> همسر
عمودی 13 صدای ریختن پیاپی آب -> شرشر
عمودی 13 پرگویی -> ور
عمودی 14 سرد شدن -> یخکردن
عمودی 14 مبلغ ودیعه مستأجر نزد مالک -> پولپیش
عمودی 15 نام ماندلا مبارز آفریقای جنوبی -> نلسون
عمودی 15 رمز عملیات فتح خرمشهر -> بیتالمقدس