پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 653 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 653 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 653"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 قاب جادویی -> تلویزیون
افقی 1 میوه‌ای گرمسیری -> اناناسمیوه‌ای گرمسیری در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 آهنگ و صدا -> نوا
افقی 2 مرتفع‌ترین کوه زاگرس -> دنا
افقی 2 سودبر -> انتفاعی
افقی 3 شاخ گاو -> یالهشاخ گاو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از توابع استان گیلان -> اسالم
افقی 3 تابو -> توتم
افقی 4 فحش و ناسزا -> دشنام
افقی 4 از انواع برهان -> علییت
افقی 4 چین و چروک پوست -> یرا
افقی 5 مرز -> سرحد
افقی 5 تیکه به پشتی -> لم
افقی 5 ناشنوا -> صم
افقی 5 اشاره به دور -> ان
افقی 6 چیز -> شی
افقی 6 آبادی کوچک در صحرا -> واحه
افقی 6 جابجایی -> تعویض
افقی 7 محل زندگی درندگان -> کنام
افقی 7 نوعی حلوا -> لو
افقی 7 از توابع شهرستان نور -> رویان
افقی 8 میان چیزی -> لا
افقی 8 عدد اول -> یک
افقی 8 شیمی کربن -> الی
افقی 8 روستا -> ده
افقی 8 بز کوهی -> کل
افقی 9 از شهرهای دینی هندوان -> بنارس
افقی 9 شکم بند طبی -> گن
افقی 9 درخشان -> براق
افقی 10 لوله دودکش کارخانه و کشتی -> تنوره
افقی 10 شن روان -> ماسه
افقی 10 از ضمایر اشاره -> ان
افقی 11 مرطوب -> تر
افقی 11 خط‌کش مهندسی -> تی
افقی 11 شکوه زیر لب -> غر
افقی 11 تریا -> کافه
افقی 12 از آن طرف به معنی آب دهان است -> ودخ
افقی 12 از پیامبران بنی اسرائیل -> زکریا
افقی 12 مظهر زیبایی طبیعت -> گل
افقی 12 خاندان -> ال
افقی 13 آرزوها -> امال
افقی 13 اولین سگ فضانورد -> لایکا
افقی 13 شریک شدن -> سهیم
افقی 14 خودروی تشریفاتی -> لیموزین
افقی 14 گونه‌ای آب نبات -> نقل
افقی 14 جنابعالی -> شما
افقی 15 وسیله مشاهده اجرام آسمانی -> تلسکوپ
افقی 15 کتابی نوشته جامی -> بهارستان
عمودی 1 کار عنکبوت -> تنیدن
عمودی 1 حقه و خدعه -> کلک
عمودی 1 مستراح -> توالت
عمودی 2 نان نازک -> لواش
عمودی 2 ورزش آبی -> شنا
عمودی 2 وسیله خانگی یا باشگاهی برای پایین آوردن کالری بدن در جهت لاغری -> تردمیل
عمودی 3 شهری در اسپانیا -> والنسیا
عمودی 3 ریشه و بنیان -> بن
عمودی 3 پنجم تازی -> خامس
عمودی 4 سگ بیمار -> هار
عمودی 4 پیش نویس -> مینوت
عمودی 4 شتر قوی هیکل -> لوک
عمودی 5 ضمیر سوم شخص فعل زدن -> زد
عمودی 5 ناپدید کردن -> محو
عمودی 5 قنات -> کاریز
عمودی 5 باغ وحش فرنگی -> زو
عمودی 6 ناحیه صنعتی آلمان -> ینا
عمودی 6 عقاب سیاه -> دال
عمودی 6 راه شاعرانه -> ره
عمودی 6 موزیک ویدئو -> کلیپ
عمودی 7 گسترده -> واسع
عمودی 7 قوای پنجگانه بدن -> حواس
عمودی 7 بانگ کننده مهیب -> غران
عمودی 8 خداوند -> الله
عمودی 8 قابل مشاهده -> مریی
عمودی 9 دردناک -> الیم
عمودی 9 پایتخت لتونی -> ریگا
عمودی 9 جوش غرور جوانی -> اکنه
عمودی 10 بیماری کم خونی -> انمی
عمودی 10 درون و داخل -> تو
عمودی 10 هر یک از بیست و یک بخش اوستا -> نسک
عمودی 10 میر و سید -> اقا
عمودی 11 الفبای موسیقی -> نت
عمودی 11 به تبدیل مستقیم ماده جامد به گاز بدون ورود به حالت مایع گفته می‌شود -> تصعید
عمودی 11 دانه نهانزا -> هاگ
عمودی 11 از طوایف ایرانی -> لر
عمودی 12 کاهش محسوس -> افت
عمودی 12 نعمت‌ها -> مواهب
عمودی 12 پولک ماهی -> فلس
عمودی 13 سرباز نیروی دریایی -> ناوی
عمودی 13 پول قدرتمند آسیا -> ین
عمودی 13 مسیر -> راه
عمودی 13 عددی دو رقمی -> هشت
عمودی 14 واخواست -> اعتراض
عمودی 14 معدن -> کان
عمودی 14 اشاره کردن -> ایما
عمودی 15 از مصالح ساختمانی -> سیمان
عمودی 15 نود و ششمین سوره قرآن -> علق
عمودی 15 کشور ژرمن‌ها -> المان