پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

جواب بازی جدولانه کلاسیک مرحله 654 - jadvalbaz.blog.ir  لیست مراحل جدولانه کلاسیک

     جواب مرحله 654 جدولانه کلاسیک - jadvalbaz.blog.ir جستجوی آسان کلمه مورد نظر

"جدولانه کلاسیک 654"

پاسخ جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،جواب های جدولانه کلاسیک،جدولانه کلاسیک،پاسخ سوالات بازی جدولانه کلاسیک،جواب تمام مراحل بازی جدولانه کلاسیک،جواب مراحل جدولانه کلاسیک،راهنمای حل جدول،راهنمای کلمات حل جدول،راهنمای کلمات جدولی،جواب مرحله جدولانه کلاسیک،جواب بازی جدولانه کلاسیک

افقی 1 سناریوم -> اسایشگاه
افقی 1 از رودهای مهم ایران -> هیرمند
افقی 2 سزاوار و شایسته -> درخور
افقی 2 خوردنی مریض -> داروخوردنی مریض در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 2 از حروف یونانی -> کاپا
افقی 3 اذان‌گو -> موذناذان‌گو در حل جدول - jadvalbaz.blog.ir
افقی 3 از شهرهای یزد -> ابرکوه
افقی 3 بدبو -> نتن
افقی 4 عنصر شیمیایی -> ید
افقی 4 دندان تیز حیوانات -> یشک
افقی 4 حرف تردید -> یا
افقی 4 فرشته‌مانند -> پریوش
افقی 5 اندوهگین -> متاسف
افقی 5 ریز نمرات -> بارم
افقی 5 توان آخر -> نا
افقی 6 شوم و بداختر -> نحس
افقی 6 فاکهه -> میوه
افقی 6 خیال و گمان کردن -> توهم
افقی 7 مقام و درجه -> رتبه
افقی 7 مردگان -> اموات
افقی 7 زن بی شوهر -> ایو
افقی 8 عقیده و نظر -> ایده
افقی 8 سرخرگ -> شریان
افقی 8 بالا و مقابل نشیب -> فراز
افقی 9 ظاهر ساختمان -> نما
افقی 9 سوغات قم -> سوهان
افقی 9 رشته باریک زیر پرچم -> میله
افقی 10 تکرار شده -> مکرر
افقی 10 شاعر افسانه -> نیما
افقی 10 ذره باردار -> یون
افقی 11 عدد قهرمان -> یک
افقی 11 برنج‌فروش -> رزاز
افقی 11 حکومت غیر مذهبی -> لاییک
افقی 12 گوش دادن -> شنیدن
افقی 12 دوش و کتف -> خا
افقی 12 وسیله نخ ریسی -> دوک
افقی 12 غنچه شکفته -> گل
افقی 13 مقیاس اندازه‌گیری -> یکا
افقی 13 خجل -> سرمنده
افقی 13 سخنور -> ادیب
افقی 14 ثروتمند -> دارا
افقی 14 اثری از نیما یوشیج -> ایشب
افقی 14 برای اینکه -> ایراک
افقی 15 ماده سیب زمینی -> نشاسته
افقی 15 از آثار معروف گلاب‌دره‌ای -> اهویکوهی
عمودی 1 انسان‌ها -> ادمیان
عمودی 1 فکر کردن -> اندیشیدن
عمودی 2 نغمه و آواز -> سرود
عمودی 2 پیرامون و گرداگرد خانه -> حریم
عمودی 2 شور و مشورت -> کنکاش
عمودی 3 گرفتن -> اخذ
عمودی 3 پایدار و برقرار -> مستدام
عمودی 3 جرأت -> یارا
عمودی 4 صندلی دندانپزشکی -> یونیت
عمودی 4 میوه نیکو -> به
عمودی 4 قوم غرب کشور -> کرد
عمودی 4 درخت مورد -> اس
عمودی 5 شمشاد -> شر
عمودی 5 حس بویایی -> شامه
عمودی 5 ذم -> سرزنس
عمودی 6 از حروف یونانی -> اکسی
عمودی 6 جلسه -> شورا
عمودی 6 محل گذر -> راه
عمودی 7 نزاکت -> ادب
عمودی 7 آبنما -> فواره
عمودی 7 دارای سطح خراشیده -> زخمی
عمودی 8 بیماری سگی -> هاری
عمودی 8 کیسه زر -> همیان
عمودی 8 درس نوشتنی -> انشا
عمودی 9 پله اتوبوس -> رکاب
عمودی 9 ماده معطر شیرینی -> وانیل
عمودی 9 ظرف روغن -> دبه
عمودی 10 رقیب خانم‌ها -> هوو
عمودی 10 گاز بی رنگ و بی بو -> اتان
عمودی 10 جنس مقابل نر -> ماده
عمودی 11 عالم وهم و خیال -> هپروت
عمودی 11 لباس شنا -> مایو
عمودی 11 حرف ندا -> ای
عمودی 12 بی‌پرده -> رک
عمودی 12 گله -> رمه
عمودی 12 قیمت بازاری -> فی
عمودی 12 دانه به دانه -> یکایک
عمودی 13 نقاش ارژنگ -> مانی
عمودی 13 تپه باستانی ایران و نام منطقه‌ای در کرج -> مارلیک
عمودی 13 برداشت محصول -> درو
عمودی 14 دورترین سیاره -> نپتون
عمودی 14 از سایت‌های معروف اینترنتی -> یاهو
عمودی 14 نبات -> گیاه
عمودی 15 محصل -> دانشاموز
عمودی 15 همراه استکان -> نعلبکی